Δημοσίευση

Validity of architectural properties of the hamstring muscles: correlation of ultrasound findings with cadaveric dissection.

ΤίτλοςValidity of architectural properties of the hamstring muscles: correlation of ultrasound findings with cadaveric dissection.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsKellis, E., Galanis N., Natsis K., & Kapetanos G.
JournalJ Biomech
Volume42
Issue15
Pagination2549-54
Date Published2009 Nov 13
ISSN1873-2380
Λέξεις κλειδιάAged, Cadaver, Dissection, Humans, Image Interpretation, Computer-Assisted, Leg, Male, Muscle, Skeletal, Reproducibility of Results, Sensitivity and Specificity, Statistics as Topic, Tendons
Abstract

The purpose of this study was to compare the architectural parameters of the long head of biceps femoris (BFlh) and semitendinosus (ST) muscles by comparing measurements from ultrasound (US) with those obtained from direct dissection. The BFlh and ST architectures were examined bilaterally in 6 legs from 3 male cadavers. The fascicle length, pennation angle, muscle thickness and muscle and tendon length were obtained from direct measurement and US scans along each muscle. Intraclass correlation coefficients between the two methods ranged from 0.905 to 0.913 for the BFlh variables and from 0.774 to 0.974 for the ST parameters. Compared with the direct measurements, the US method showed a mean typical error of 0.09-0.14 cm for muscle thickness, 1.01-1.31 degrees for the pennation angle, 0.92-1.71 cm for fascicle length and muscle-tendon length measurements. The US method is a valid alternative tool for assessing basic architectural parameters of ST and BFlh components of the hamstring muscles.

DOI10.1016/j.jbiomech.2009.07.011
Alternate JournalJ Biomech
PubMed ID19646698

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.