Δημοσίευση

Vascular disorders

ΤίτλοςVascular disorders
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2018
AuthorsBedossa, P., Hytiroglou P., & Yeh M. M.
Book TitleMacSween's pathology of the liver
ChapterVascular disorders
EditionSeventh edition
PublisherElsevier
CityPhiladelphia, PA
ISBN Number9780702066979

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.