Δημοσίευση

West Nile virus meningitis in a patient with human immunodeficiency virus type 1 infection.

ΤίτλοςWest Nile virus meningitis in a patient with human immunodeficiency virus type 1 infection.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsPilalas, D., Skoura L., Margariti A., Chatzidimitriou D., Sarantopoulos A., Tsachouridou O., Papa A., & Metallidis S.
JournalNew Microbes New Infect
Volume19
Pagination126-128
Date Published2017 Sep
ISSN2052-2975
Abstract

The emergence of West Nile virus lineage 2 in central Macedonia, Greece, in 2010 resulted in large outbreaks for 5 consecutive years. We report a case of viral meningitis in an individual infected with human immunodeficiency virus type 1, which preceded the recognition of the outbreak and was confirmed retrospectively as West Nile virus neuroinvasive disease.

DOI10.1016/j.nmni.2017.05.018
Alternate JournalNew Microbes New Infect
PubMed ID28831299
PubMed Central IDPMC5554934

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.