Δημοσίευση

What is the impact of simple ligation on patent processus vaginalis?

ΤίτλοςWhat is the impact of simple ligation on patent processus vaginalis?
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsMouravas, V., & Sfoungaris D.
JournalJ Pediatr Urol
Volume12
Issue5
Pagination323
Date Published2016 Oct
ISSN1873-4898
Λέξεις κλειδιάHernia, Inguinal, Humans, Inguinal Canal, Ligation, Male, Urologic Surgical Procedures, Male
DOI10.1016/j.jpurol.2016.04.025
Alternate JournalJ Pediatr Urol
PubMed ID27270067

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.