Δημοσίευση

Williams-Campbell syndrome: a case report.

ΤίτλοςWilliams-Campbell syndrome: a case report.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsKonoglou, M., Porpodis K., Zarogoulidis P., Loridas N., Katsikogiannis N., Mitrakas A., Zervas V., Kontakiotis T., Papakosta D., Boglou P., Bakali S., Courcoutsakis N., & Zarogoulidis K.
JournalInt J Gen Med
Volume5
Pagination41-4
Date Published2012
ISSN1178-7074
Abstract

INTRODUCTION: Williams-Campbell syndrome, also known as bronchomalacia, is a rare disorder characterized by a deficiency of cartilage in subsegmental bronchi, leading to distal airway collapse and bronchiectasis. There have been few reports about patients affected by saccular bronchiectasis, paracicatricial emphysema, and diminished cartilage. These are all characteristic of Williams-Campbell syndrome.CASE PRESENTATION: This report presents a 57-year-old woman with progressive dyspnea, cough, sputum production, and fever. The clinical and laboratory examination revealed that the patient had a respiratory infection due to bronchiectasis caused by Williams-Campbell syndrome, which was undiagnosed in the patient until then.CONCLUSION: Although a rare syndrome, when patients' signs and symptoms include recurrent respiratory infections, bronchiectasis, productive cough, and dyspnea, Williams-Campbell syndrome should be included in the differential diagnosis.

DOI10.2147/IJGM.S28447
Alternate JournalInt J Gen Med
PubMed ID22287845
PubMed Central IDPMC3265990

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.