Δημοσίευση

Zolpidem dependence in a geriatric patient: a case report.

ΤίτλοςZolpidem dependence in a geriatric patient: a case report.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsSpyridi, S., Diakogiannis I., Nimatoudis J., Iacovides A., & Kaprinis G.
JournalJ Am Geriatr Soc
Volume57
Issue10
Pagination1962-3
Date Published2009 Oct
ISSN1532-5415
Λέξεις κλειδιάAged, Humans, Hypnotics and Sedatives, Male, Pyridines, Substance-Related Disorders
DOI10.1111/j.1532-5415.2009.02473.x
Alternate JournalJ Am Geriatr Soc
PubMed ID19807814

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.