Μάθημα

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ / Hematologic Manifastations in Systematic Diseases
Κωδικός ΙΑ0402
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Υπεύθυνος/η Ευδοκία Μανδαλά
Κοινό Ναι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000435

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 7 4 2

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Ακαδημαϊκό Έτος 2019 – 2020
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία 2
Class ID
600150304
Τμήμα Διδάσκοντες
1. Α΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
2. Β΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
3. Δ΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
4. Α΄ΠΡΟΠ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
5. Β΄ΠΡΟΠ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
6. .
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές
προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
ο φοιτητής με τη λήξη του μαθήματος:
- θα κατανοεί τις δυναμικές μεταξύ των διαφόρων νοσημάτων, όσον αφορά στη συμμετοχή του αίματος ώστε να προσεγγίζει σωστά τη διάγνωση ειδικών καταστάσεων, όπως π.χ. στην κύηση, σε χειρουργικές επεμβάσεις, κ.λ.π., και να αντιμετωπίζει σωστά τυχόν επιπλοκές
- θα ευαισθητοποιηθεί από τις αιματολογικές εκδηλώσεις, στην έγκαιρη αναγνώριση ασθενών με νοσήματα που διαφεύγουν της διάγνωσης, όπως π.χ. αιμολυτική αναιμία και/ή θρομβώσεις σε παροξυντική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία ή θρομβοπενία ως πρώτη εκδήλωση σε ασθενή με AIDS, τoυς οποίους θα παραπέμπει έγκαιρα για περαιτέρω έλεγχο
- θα γνωρίζει τις βασικές εργαστηριακές δυνατότητες διερεύνησης που υπάρχουν σήμερα, καθώς και που αυτές οφείλουν να εφαρμόζονται
- θα γνωρίζει σε γενικές γραμμές τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών των καταστάσεων, την θεραπεία, αλλά και την προφύλαξη με στόχο την κατά το δυνατόν αποφυγή δυνητικά απειλητικών για τη ζωή επιπλοκών, όπως π.χ. πνευμονική εμβολή ή σοβαρή αιμορραγία
- θα μπορεί να χρησιμοποιεί με ασφάλεια τις γνώσεις που απέκτησε σε ειδικότερες καταστάσεις και να τις προσαρμόζει μελλοντικά σε θέματα που αφορούν στην ιδιαίτερη εξειδίκευσή του
- θα εκπαιδευτεί στην εκπόνηση, αλλά και παρουσίαση εργασιών σχετικών με το θέμα
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
- Αιματολογικές εκδηλώσεις στα νοσήματα του ήπατος (αναιμία, διαταραχές του μηχανισμού της αιμόστασης, επίδραση του αλκοόλ, αιμορραγικές εκδηλώσεις, ειδικές διαταραχές στην ορθοτοπική μεταμόσχευση ήπατος)
- Αιματολογικές εκδηλώσεις στις παθήσεις των νεφρών (αναιμία στη ΧΝΑ, αιμορραγικές διαταραχές στην ουραιμία, Αιμολυτικό-Ουραιμικό Σύνδρομο και Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα)
- Αιματολογικές εκδηλώσεις στα χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα (διαταραχές από το μυελό των οστών και το περιφερικό αίμα στη ρευματοειδή αρθρίτιδα, συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, κ.ά.)
- Αιματολογικές εκδηλώσεις στον καρκίνο (αναιμία, διαταραχές των λευκοκυττάρων, ερυθροκυττάρων και αιμοπεταλίων, αιμορραγία και θρόμβωση)
- Αιματολογικά προβλήματα στον χειρουργικό ασθενή (περιεγχειρητική αιμορραγία και θρόμβωση, αίτια και αντιμετώπιση σε ειδικές ομάδες ασθενών)
- Αιματολογικά προβλήματα στην κύηση (προεκλαμψία και σύνδρομο HELLP, διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, μαιευτικές επιπλοκές και θρομβοφιλία, θρόμβωση και αντισυλληπτικά)
- Παροξυντική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία (ποικιλομορφία κλινικών εκδηλώσεων πριν τη διάγνωση, σύγχρονη θεραπεία)
- Αιματολογικές εκδηλώσεις στο ΑΙDS (αναιμία, ουδετεροπενία, θρομβοπενία ως πρώτη εκδήλωση της νόσου)
- Αιματολογικές εκδηλώσεις στα παιδιατρικά νοσήματα (νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα, σύνδρομο Κawasaki, σύνδρομο Henoch-Schonlein, κυστική ίνωση, κοιλιοκάκη, θρομβοεμβολική νόσος στα παιδιά)
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις 12 0,5
Σεμινάρια 4 0,2
Φροντιστήριο 4 0,2
Κλινική Άσκηση 4 0,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 2 0,1
Σύνολο 26 1
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-08-2013

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.