Μάθημα

ΑΠΕΙΚΟΝ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος ΑΠΕΙΚΟΝ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΙ / Diagnostic Imaging 2
Κωδικός ΙΑ0248
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Υπεύθυνος/η Άννα Καλογερά-Φούντζηλα
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000246

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό 9 5 4

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος ΑΠΕΙΚΟΝ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος 2019 – 2020
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία 6
Class ID
600150194
Τμήμα Διδάσκοντες
1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
2. Β΄ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
3. Γ΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώση και κατανόηση των διαγνωστικών μεθόδων (ΑΚ , υπέρηχοι , αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία) στη διάγνωση των παθήσεων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα της Απεικονιστικής Διαγνωστικής περιλαμβάνει επιγραμματικά 13 ενότητες θεμάτων που άπτονται της απεικονιστικής διαγνωστικής. Ειδικότερα σε κάθε ενότητα γίνεται ανάλυση των απεικονιστικών ευρημάτων. Στην 1η και 2η ενότητα αναλύονται οι εφαρμογές των διαφόρων απεικονιστικών μεθόδων στη διερεύνηση των παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος. Στην 3η ενότητα γίνεται επίδειξη περιστατικών του μυοσκελετικού συστήματος. Στην 4η ενότητα περιλαμβάνει την φυσιολογική ανατομία του ΚΝΣ με την αξονική και μαγνητική τομογραφία. Στην 5η και 6η ενότητα γίνεται η διερεύνηση των παθήσεων του ΚΝΣ με όλες τις με όλες τις απεικονιστικές μεθόδους. Στην 7η ενότητα αναλύονται οι εφαρμογές των απεικονιστικών μεθόδων στη διερεύνηση των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης. Στην 8η ενότητα γίνεται επίδειξη περιστατικών του ΚΝΣ. Στην 9η ενότητα περιγράφεται η εφαρμογή των διαφόρων απεικονιστικών μεθόδων στην παιδιατρική ακτινολογία. Στην 10η ενότητα αναλύονται οι απεικονιστικές μέθοδοι στην επείγουσα ακτινολογία. Στην 11η ενότητα γίνεται αναφορά στην εφαρμογή των απεικονιστικών μεθόδων στην επεμβατική ακτινολογία. Περιγράφεται η μέθοδος της αγγειογραφίας, της φλεβογραφίας και περιγράφονται οι επεμβατικοί μέθοδοι με διαγνωστικό και θεραπευτικό σκοπό. Στην 12η ενότητα γίνεται επίδειξη περιστατικών επείγουσας ακτινολογίας και παιδιατρικής ακτινολογίας. Τέλος στην 13η ενότητα γίνεται παρουσίαση των βασικών αρχών της πυρηνικής ιατρικής. Ο διαχωρισμός του μαθήματος σε ενότητες βοηθάει στο να γίνει εύκολη η κατανόηση από τους φοιτητές τόσο της χρήσης των διαφόρων απεικονιστικών μεθόδων όσο και της επιλογής της καταλληλότερης διαγνωστικής μεθόδου.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση Η/Υ για την παρουσίαση των μαθημάτων σε Power Point.
Χρήση ιστοσελίδας του Τμήματος στην οποία παρουσιάζονται όλα τα μαθήματα των Καθηγητών προς μελέτη από τους φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Εργαστηριακή Άσκηση 52 2
Πρακτική (Τοποθέτηση) 26 1
Σύνολο 78 3
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
"Κλινική Ακτινολογία" (Εκδ.Κωνσταντάρα 2012)
Τελευταία Επικαιροποίηση
Χειμερινή περίοδος 2011

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.