Μάθημα

Διατροφή Αθλουμένων

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Διατροφή Αθλουμένων / Athletes' nutrition
Κωδικός ΜΕ015
Διατμηματικό Πρόγραμμα ΔΠΜΣ Άθληση και Υγεία (2015-2018)
Συνεργαζόμενα Τμήματα Ιατρικής
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Υπεύθυνος/η Νικόλαος Κουτλιάνος
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 600000611

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος Διατροφή Αθλουμένων
Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία 3
Class ID
600123979
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχει προαπαιτούμενο μάθημα
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να δώσει εξειδικευμένες γνώσεις γύρω από (α) τη δυνατότητα των εργογόνων βοηθημάτων και των συμπληρωμάτων διατροφής να αυξάνουν την αθλητική απόδοση και (β) τις απαγορευμένες ουσίες και μεθόδους ντόπινγκ και την επίδρασή τους στη υγεία και την ανθρώπινη απόδοση.

Μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος:
Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης στο συγκεκριμένο μάθημα, οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να διακρίνουν τα εργογόνα βοηθήματα και τα διατροφικά συμπληρώματα:
• στα αποτελεσματικά από τα αναποτελεσματικά
• στα ασφαλή από τα επιβλαβή και
• στα νόμιμα από τα παράνομα.

Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Γνωριμία. Περιεχόμενο και απαιτήσεις του μαθήματος
2. Αθλητική διατροφή
3. Διατροφή σε αθλητές με ειδικές ανάγκες
4. Νόμιμα διατροφικά συμπληρώματα στον αθλητισμό (Γενική θεώρηση)
5. Επίδραση της χρήσης νομίμων εργογόνων συμπληρωμάτων στην αθλητική απόδοση
6. Ταξιδιωτική αθλητική διατροφή
7. Διατροφικές διαταραχές αθλητών
8. Doping
9. Επίδραση της χρήσης απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων στην απόδοση
10. Επίδραση της χρήσης απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων στην υγεία
11. Παρουσίαση εργασιών - Συζήτηση των νεότερων δεδομένων
12. Παρουσίαση εργασιών - Συζήτηση των νεότερων δεδομένων
13. Σύνοψη μαθήματος - Συμπεράσματα
Λέξεις Κλειδιά
εργογόνα βοηθήματα, αθλητική διατροφή, ντόπινγκ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση PowerPoint για τη διδασκαλία του μαθήματος και επικοινωνία μέσω e-mail με τους φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις 39 1,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων 60 2,3
Εκπόνηση μελέτης (project) 75 2,9
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 86 3,3
Σύνολο 260 10
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Γραπτή τελική εξέταση (40%)
2. Γραπτή Ατομική Εργασία (20%)
3. Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (20%)
4. Συμμετοχή στο μάθημα (20%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. A. Deligiannis, H. Björnstad, F. Carre, et al. ESC Study Group of Sports Cardiology Position Paper on adverse cardiovascular effects of doping in athletes. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 13: 687-694, 2006.

2. F. Hartgens, H. Kuipers. Effect of androgenic-anabolic steroids in athletes. Sports Medicine 34: 513-554, 2004.

3. W.D. McArdle, F.I. Katch, V.L. Katch (2005). Sports and Exercise Nutrition (Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins).

4. J. Wagner. Enhancement of athletic performance with drugs. An overview. Sports Medicine 12: 250-265, 1991.

5. World Anti-Doping Code. WADA, 2009.

6. N. Koutlianos, E. Kouidi. Renal disorders and electrolyte metabolism. Congress Manual: Biomedical side effects of doping; International Symposium, Munich, Germany, pp. 112-118, 2007.

7. 7. M.G. Nikolaidis, N.V. Margaritelis, V. Paschalis, A.A. Theodorou, A. Kyparos, I.S. Vrabas. Common questions and tentative answers on how to assess oxidative stress after antioxidant supplementation and exercise. Antioxidants in Sports Nutrition, (Ed. Lamprecht M), CRC Press, New York, 2014.
8. M.G. Nikolaidis, C.M. Kerksick, M. Lamprecht, S.R. McAnulty. Does vitamin C and E supplementation impair the favorable adaptations of regular exercise? Oxid Med Cell Longev. 2012, 707941.
9. H. Sarikaya, J. Ohanian, A. Deligiannis, K. Georgieva, E. Giraldo, R. Grucza, D. Hinchado, N. Koutlianos, D. Kwiatkowska, E. Ortega, C. Peters. Prevention Strategies of doping: Overview about the actual status quo in Europe. Congress Manual: Biomedical side effects of doping; International Symposium, Munich, Germany, pp. 250-261, 2007

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
International Journal of Sports Nutrition and Exercise Metabolism
Medicine and Science in Sports and Exercise
European Journal of Applied Physiology
Journal of Applied Physiology

Ηλεκτρονικές πηγές:
www.pubmed.com
www.wada-ama.org
www.doping-prevention.com
www.eskan.gr
www.acsm.org
www.nutrition.org

Τελευταία Επικαιροποίηση
15-01-2018

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.