Μάθημα

ΔΡΩΜΕΝΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος ΔΡΩΜΕΝΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / PERFORMANCES IN AESTHETIC EDUCATION
Κωδικός ΑΑΥΓ.009
Σχολή Παιδαγωγική
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/η Κωνσταντίνα Δογάνη
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 600000684

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ (2017 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 20
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ Υποχρεωτικό 3 2 10

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος ΔΡΩΜΕΝΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία 3
Class ID
600132591
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Όλα τα μαθήματα του Α' και Β' εξαμήνου της κατεύθυνσης Αισθητική Αγωγή: Θεωρία και Δράσεις
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο φοιτητής/ η φοιτήτρια να μπορεί
1. να κατανοεί τις αρχές και τη φιλοσοφία ενός δρώμενου αισθητικής αγωγής
2. να έρθει σε επαφή με την ιδιαίτερη μεθοδολογία οργάνωσης και σχεδιασμού ενός τέτοιου δρώμενου
3. να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει και να εντάξει μεθόδους έρευνας για τη διερεύνηση, καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων που πηγάζουν από αυτό
4. να εξοικειωθεί με τρόπους προβολής και σύνδεσης ενός δρώμενου με την ευρύτερη κοινότητα στην οποία απευθύνεται
5. να δείξει έμπρακτα τον τρόπο με τον οποίο θέτει σε εφαρμογή την θεωρητική αυτή κατάρτιση σχεδιάζοντας, υλοποιώντας και αξιολογώντας ένα αντίστοιχο πολύτεχνο δρώμενο
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τα Δρώμενα Αισθητικής Αγωγής συγκεντρώνουν τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που κατακτήθηκαν στα προηγούμενα μαθήματα της κατεύθυνσης του ΠΜΣ. Στη βάση αυτή, ο φοιτητής και η φοιτήτρια σχεδιάζει, υλοποιεί και αξιολογεί ένα πολύτεχνο δρώμενο σε έναν εκπαιδευτικό, κοινωνικό ή καλλιτεχνικό χώρο. Σε αυτή την εκδήλωση πολιτισμού συζητούνται και παίρνονται συγκεκριμένες αποφάσεις λαμβάνοντας υπόψη παιδαγωγικές, καλλιτεχνικές-αισθητικές, οργανωτικές και υλικές προϋποθέσεις. Ιδιαίτερη διάσταση αποτελεί η χρήση εργαλείων μεθοδολογίας έρευνας για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση ενός δρώμενου λαμβάνοντας υπόψη την πλευρά των συμμετεχόντων σε κάθε στάδιο πραγματοποίησής του. Σημαντικό μέρος του μαθήματος είναι, τέλος, η ανάπτυξη προβληματικής για τον ορισμό κριτηρίων ποιότητας και αξιολόγησης δρώμενων αισθητικής αγωγής.
Λέξεις Κλειδιά
πολύτεχνο δρώμενο, εκδήλωση πολιτισμού, τέχνες στην εκπαίδευση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Εξαντλούμε, σχεδόν διεξοδικά και μεταξύ άλλων, τις δυνατότητες που μας παρέχει η πλατφόρμα του elearning.
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακή Άσκηση 30
Άσκηση Πεδίου 30
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων 35
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο 42
Εκπόνηση μελέτης (project) 25
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 45
Εξετάσεις 4
Σύνολο 250
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Κατά τις πρώτες τρεις συναντήσεις ο φοιτητής/η φοιτήτρια καλείται να ανταποκριθεί σε σύντομες ασκήσεις μεθοδολογίας, οργάνωσης και αξιολόγησης ενός δρώμενου πολιτισμού. Οι επόμενες συναντήσεις επικεντρώνονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός πολύτεχνου δρώμενου από κάθε φοιτητή/τρια, ενώ κατά τις τελευταίες δύο συναντήσεις συντάσει την έκθεσή του/της και την παρουσιάζει στην ομάδα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Καλλιτεχνική Ερμηνεία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Γραμματάς, Θ. & Τζαμαριάς Τ. (2004). Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο. Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αθήνα: Ατραπός
Γραμματάς, Θ. (20096). Θέατρο και Παιδεία. Αθήνα: εκδ. ιδίου.
Τσιάρας, Α. (2014). Η αναπτυξιακή διάσταση της διδακτικής του δράματος στην εκπαίδευση. Αθήνα: Παπαζήση.
Άλκηστις (2008). Μαύρη Αγελάδα. Άσπρη Αγελάδα. Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση και Διαπολιτισμικότητα. Αθήνα: Τόπος.
Αρντουέν, Ιζαμπέλ (2000). Η καλλιτεχνική αγωγή στο σχολείο (μτφρ. Μ. Καρρά). Αθήνα: Νεφέλη.
Eisner, E.W. (1987). The Role of Discipline-Based Art Education in America's Schools, Art Education, 40, 5, 6-45, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00043125.1987.11652036?journa...
Barone, T. & Eisner, E. Arts-based educational research http://www.public.iastate.edu/~bestler/arts_based_articles/two_arts_base...
Piantanida, M., McMahon, P. L., & Garman, N. B. (2003) Sculpting the Contours of Arts-Based Educational Research Within a Discourse Community, Qualitative Inquiry, 9, 2, 182-191.
Joyce, M. (1994). First Steps in Teaching Creative Dance to Children (3rd ed.). California: Mayfield Publishing Co
Slater, W. (1993). Dance and Movement in the Primary School. Plymouth: Northcote House Publishers Ltd.
Stinson, S. (1986). Dance for Young Children - Finding the magic in Movement. NationalDanceAssociation.
Χασιώτη, Ν. (2012). Μεγάλοι Χορογράφοι: Συνεντεύξεις. Αθήνα: CaptainBook.
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-01-2017

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.