Μάθημα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ / Specific Learning Difficulties: Clinical Practies of Assessment and Intervention
Κωδικός ΙΑ0417
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Κοινό Ναι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000453

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 7 4 2


Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος 2019 – 2020
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία 2
Class ID
600150311
Τμήμα Διδάσκοντες
1. Α' ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Πρόγραμμα Τάξης

Κτίριο Ιατρικής (αμφιθέατρο)
Όροφος Όροφος 1
Αίθουσα ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Β (73)
Ημερολόγιο Τρίτη 14:00 έως 16:00
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές του τμήματος Ιατρικής είναι σημαντικό να γνωρίζουν τις βασικές αρχές που αφορούν στην ιδιαίτερη φύση, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών και ειδικότερα των Ειδικών Μαθησιακών Διαταραχών σε διεπιστημονικό επίπεδο, καθώς πολλοί από αυτούς είναι πιθανό να ακολουθήσουν ειδικότητες που εμπλέκονται σε τέτοιες διεπιστημονικές ομάδες, αλλά και να είναι μελλοντικά σε θέση να τις εντοπίσουν, αναγνωρίζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Τέλος, το μάθημα καλύπτει ένα μεγάλο πεδίο που αφορά στις διαταραχές της ανάπτυξης, της επικοινωνίας και της μάθησης και λειτουργεί συμπληρωματικά με τα μαθήματα της Παιδοψυχιατρικής και της Ψυχιατρικής Εφήβου – Νέου Ενηλίκου τα οποία διδάσκονται στο 3ο έτος.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μαθησιακά Αποτελέσματα: Το μάθημα έχει ως κύριο στόχο να εισάγει τους φοιτητές στην πολυπαραγοντική φύση των Ειδικών Μαθησιακών αλλά και άλλων Αναπτυξιακών Διαταραχών, καθώς και στις βασικές αρχές της διάγνωσης και της αντιμετώπισής τους μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση. Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες είναι μια σύνθετη κατάσταση, με πολλαπλή συμπτωματολογία και εξελικτική πορεία στις διαφορετικές ηλικιακές περιόδους. Οι ενδείξεις τους μπορεί να είναι εμφανείς από την προσχολική ακόμη ηλικία και να αλλάζουν μορφή με την πάροδο του χρόνου, ενώ παράλληλα επηρεάζονται από ποικίλους αναπτυξιακούς τομείς και επιμέρους ικανότητες. Για την ορθή διάγνωση και την κατάλληλη αντιμετώπισή τους συχνά απαιτείται ο έγκαιρος αποκλεισμός άλλων ιατρικών καταστάσεων ή προβλημάτων στην ανάπτυξη (πχ. προβλήματα όρασης, ακοής, κινητικά, νοημοσύνης, ψυχιατρικά ή ψυχολογικά προβλήματα, άλλες αναπτυξιακές διαταραχές, κτλ.), με αποτέλεσμα να απαιτείται η εμπλοκή πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων, τόσο από τον χώρο της Ιατρικής όσο και από άλλους επιστημονικούς κλάδους (πχ. παιδίατροι, αναπτυξιολόγοι, οφθαλμίατροι, ΩΡΛ, ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχίατροι-παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, κτλ.).
Παράλληλα, δεδομένων των προβλημάτων όσον αφορά τόσο την έγκαιρη και ορθή διάγνωση των μαθησιακών διαταραχών όσο και την κατάλληλη αντιμετώπισή τους στη χώρα μας (τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο), θεωρούμε ότι οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής είναι σημαντικό να γνωρίζουν τις βασικές αρχές που αφορούν στην ιδιαίτερη φύση, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των μαθησιακών διαταραχών σε διεπιστημονικό επίπεδο, καθώς πολλοί από αυτούς είναι πιθανό να ακολουθήσουν ειδικότητες που εμπλέκονται σε τέτοιες διεπιστημονικές ομάδες, αλλά και να είναι μελλοντικά σε θέση να τις εντοπίσουν, αναγνωρίζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά τους.
Τέλος, το μάθημα καλύπτει ένα μεγάλο πεδίο που αφορά στις διαταραχές της ανάπτυξης, της επικοινωνίας και της μάθησης και λειτουργεί συμπληρωματικά με τα μαθήματα της Παιδοψυχιατρικής και της Ψυχιατρικής Εφήβου – Νέου Ενηλίκου τα οποία διδάσκονται στο 3ο έτος.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Περιεχόμενο Μαθήματος: Το περιεχόμενο του μαθήματος, όπως αναπτύσσεται στις 13 δίωρες παραδόσεις, περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:
Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες - Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή

• (Ειδικές) Μαθησιακές Δυσκολίες (Ε.Μ.Δ.): Τι είναι; Ορισμοί, Προσεγγίσεις καθορισμού των Ε.Μ.Δ. – Ιστορική Αναδρομή - Αποσαφήνιση Ορολογίας – Εννοιών που σχετίζονται με τη μάθηση, τη γνώση, τη νοημοσύνη, τη σχολική επίδοση, το γνωστικό δυναμικό και τις δυσκολίες. Μια εναλλακτική προσέγγιση των Ε.Μ.Δ.

• Οι βασικές αρχές από τις κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις της Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής σε συνάρτηση με τις Μαθησιακές Δυσκολίες και οι πρακτικές εφαρμογές τους στη διάγνωση και την αντιμετώπιση των Ε.Μ.Δ. (Piaget, Vygotsky, Η θεωρία της Συμπεριφοράς, Η Γνωστική προσέγγιση, Η θεωρία της Επεξεργασίας Πληροφοριών, κτλ.).

• Τύποι-Μορφές Ε.Μ.Δ., Χαρακτηριστικά εκδήλωσής τους ανά ηλικία. Η εξελικτική πορεία τους (από την προσχολική ηλικία ως την ενηλικίωση): Οι Επιμέρους Μαθησιακές – Γνωστικές Ικανότητες: Πώς εκδηλώνονται οι μαθησιακές δυσκολίες στους διαφορετικούς τομείς της μάθησης: {Ε.Μ.Δ. στην Ανάγνωση - Δυσλεξία, ο Μηχανισμός της Ανάγνωσης (Αποκωδικοποίηση, Κατανόηση, Έκφραση), Ε.Μ.Δ. στη Γραφή, την Ορθογραφία και τον Γραπτό Λόγο, Ε.Μ.Δ. στην Αριθμητική – Μαθηματικά (Προμαθηματικές Έννοιες, Σύμβολα, Έννοια Αριθμού, Ειδικό Λεξιλόγιο, Επίλυση Πράξεων και Προβλημάτων, Μαθηματικός Συλλογισμός). Τεχνικές και Μέθοδοι Διάγνωσης και Αντιμετώπισης Προβλήματα Συμπεριφοράς ή/και Συναισθηματικά. Αυτοεκτίμηση. Επαγγελματικός Προσανατολισμός }.

• Ε.Μ.Δ. και Προσχολική Ηλικία: Οι πρώιμες ενδείξεις «επικινδυνότητας» στους διάφορους τομείς της ανάπτυξης, κατά την προσχολική ηλικία, για εμφάνιση μεταγενέστερων (Ε.)Μ.Δ. (π.χ. ψυχοκινητική ανάπτυξη, λόγος, κτλ.). Η σημασία της Έγκαιρη Διάγνωσης και της Πρώιμης Παρέμβασης.

• Η εξελικτική πορεία και η έκφραση των μαθησιακών διαταραχών στην εφηβική ηλικία.

• Ειδικές Διαταραχές στον Λόγο (Πρόσληψη, Παραγωγή, Επεξεργασία) και οι επιπτώσεις τους στη μάθηση. Προφορικός και Γραπτός Λόγος: Ένα ενιαίο Σύστημα. Η σημασία του Αφηγηματικού Λόγου. Τεχνικές και Μέθοδοι Διάγνωσης και Αντιμετώπισης.

• Η Διάγνωση των Ε.Μ.Δ.: Η διαγνωστική διαδικασία και η Μαθησιακή Εκτίμηση – Η ανάγκη για διεπιστημονική προσέγγιση – Στατική και Δυναμική Αξιολόγηση – Προτεινόμενο Διαγνωστικό Σχήμα – Εργαλεία Αξιολόγησης- Η ελληνική πραγματικότητα.

• Κλινική Αξιολόγηση των Μαθησιακών Διαταραχών.

• Η σημασία των Ψυχοκινητικών Παραμέτρων στην Ανάπτυξη και τη Μάθηση. Αναπτυξιακή Διαταραχή του Κινητικού Συντονισμού: Μια «Δυσλεξία» της Κίνησης. Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ). Θέματα Διάγνωσης και Αντιμετώπισης.

• Η Αντιμετώπιση των Ε.Μ.Δ: Βασικές Αρχές Ειδικής Παιδαγωγικής Παρέμβασης (Ε.Π.Π.) και Σχεδιασμός εξατομικευμένων Προγραμμάτων Ε.Π.Π. Το Έργο, το Παιδί και το Περιβάλλον. Παραδείγματα Σχεδιασμού Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Ε.Π.Π. σε άτομα με Ε.Μ.Δ.

• Γνωστικές και Μεταγνωστικές Στρατηγικές: Τεχνικές Οργάνωσης της Μελέτης, της Μάθησης και της Συμπεριφοράς: Στρατηγικές Μελέτης, Μάθησης, Μνήμης. Αυτοέλεγχος – Αυτοδιόρθωση – Συστήματα επιβράβευσης – Κίνητρα.

Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ενήλικη Ζωή.

• Παρουσίαση και Συζήτηση Περιστατικών – Ανακεφαλαίωση.

Υπεύθυνη Μαθήματος: Ελένη Μπόντη, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Α.Π.Θ. – Ειδική Παιδαγωγός, Γνωστικό Αντικείμενο: Ειδική Παιδαγωγική με έμφαση στις Μαθησιακές Δυσκολίες, Α΄ Πανεπ/κή Ψυχιατρική Κλινική, Γ.Ν.Θ.
«Παπαγεωργίου», Δ/ντής: Καθ. Ιωάννης Διακογιάννης., Τομέας: Νευροεπιστημών.

Οργάνωση Μαθήματος: Διαλέξεις (13 δίωρες διαλέξεις) – Ώρες Διδασκαλίας: 26 (Ομαδικά)

Διδάσκουσα: Ελένη Μπόντη (Επικ. Καθ.-Ειδική Παιδαγωγός., Α΄ Ψυχιατρική Κλινική).

Άλλοι Διδάσκοντες:
Σοφία Βαβέτση, Ειδική Παιδαγωγός, ΕΔΙΠ Ιατρικής Α.Π.Θ., Α΄ Πανεπ/κή Ψυχιατρική Κλινική, Γ.Ν.Θ.
«Παπαγεωργίου».

Χώρος Διεξαγωγής Μαθήματος: Β΄ Αμφιθέατρο Ιατρικής (1ος όροφος - κτίριο γραμματείας) ή Αίθουσα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ισόγειο - κτίριο γραμματείας)

Ώρες και Ημέρες διδασκαλίας μαθήματος: ΤΡΙΤΗ 14:00-16:00μμ.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ:

Για να έχουν το δικαίωμα οι φοιτητές να συμμετάσχουν στην Γραπτή Εξέταση του μαθήματος θα πρέπει να συμπληρώσουν ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 8 ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ στο μάθημα.
Η συστηματική παρακολούθηση του μαθήματος (8 και άνω παρουσίες) δίνει τη δυνατότητα ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (αντί της Γραπτής Εξέτασης) στους φοιτητές.

Σημείωση 1: Παρακαλώ πολύ, οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα, εκτός από την ηλεκτρονική δήλωση στο τμήμα της Ιατρικής, να κάνουν εγγραφή και στο e-learning (χωρίς κωδικό).
Πληροφορίες στα e-mail: elina.bonti@gmail.com ή στο bonti@auth.gr.

Σημείωση 2: Το μάθημα απευθύνεται και σε φοιτητές άλλων τμημάτων (πχ. Ψυχολογίας, Δημοτικής Εκπαίδευσης) μετά από συνεννόηση με τη γραμματεία της σχολής τους.

Λέξεις Κλειδιά
Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες - Ειδικές ΜαθησΙακές Δυσκολίες, Δυσλεξία, Διάγνωση και Ειδική Παιδαγωγική Παρέμβαση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση Φοιτητών: Γραπτή Εξέταση (Ερωτήσεις ανάπτυξης από προκαθορισμένη ύλη και προκαθορισμένες ερωτήσεις, βλ. e-learning: Υλή και Ερωτήσεις).

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ: Για να έχουν το δικαίωμα οι φοιτητές να συμμετάσχουν στην Γραπτή Εξέταση του μαθήματος θα πρέπει να συμπληρώσουν ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 8 ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ στο μάθημα.
Η συστηματική παρακολούθηση του μαθήματος (8 και άνω παρουσίες) δίνει τη δυνατότητα ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (αντί της Γραπτής Εξέτασης) στους φοιτητές.

https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5834

Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος): Μπόντη, Ε. (2013). Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια Εναλλακτική Προσέγγιση για όλους, Εκδ. Μέθεξις. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 32999264 (ISBN: 978-960-6796-37-1)
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-09-2019

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.