Μάθημα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ/ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ/ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / EDUCATIONAL/INTERPRETATIVE APPROACHES OF MATERIAL CULTURE
Κωδικός ΠΣΥΓ.008
Σχολή Παιδαγωγική
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/η Δημήτριος Γερμανός
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 600000673

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ (2017 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 15
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ Υποχρεωτικό 3 2 10

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ/ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία 3
Class ID
600132598
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Απόκτηση από τους φοιτητές/τριες ερμηνευτικών δεξιοτήτων σε θέματα υλικού πολιτισμού
Κατανόηση του ρόλου της Μουσειακής Εκπαίδευσης στην πολιτισμική αγωγή των παιδιών και της δυνατότητας σύνδεσης των στόχων και των πρακτικών της με την τυπική εκπαίδευση
Εξάσκηση στο σχεδιασμό μουσειοπαιδαγωγικών δράσεων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση των σύγχρονων τρόπων ερμηνείας των υλικών καταλοίπων του ανθρώπινου πολιτισμού στα μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους κ.τλ. και η σημασία της Μουσειοπαιδαγωγικής για την απόκτηση από το κοινό, και ιδιαίτερα το μαθητικό κοινό, πολιτισμικής παιδείας. Το μάθημα περιλαμβάνει και ασκήσεις και επισκέψεις σε μουσειακούς χώρους.
Λέξεις Κλειδιά
υλικός πολιτισμός, μουσειοπαιδαγωγική, μάθηση από τα αντικείμενα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις 39
Άσκηση Πεδίου 65
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων 60
Φροντιστήριο 16
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 50
προφορική παρουσίαση (power point) 20
Σύνολο 250
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Υπάρχουν ρητά προσδιορισμένα κριτήρια για συγγραφή των εργασιών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
ΝΑΙ
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-05-2017

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.