Μάθημα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ / Entrepreneurship - Innovation
Κωδικός ΙΑ0361
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Υπεύθυνος/η Παναγιώτης Μπαμίδης
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000358

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 7 4 2

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος 2019 – 2020
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία 2
Class ID
600150301
Τμήμα Διδάσκοντες
1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Παναγιώτης Μπαμίδης
Τύπος Μαθήματος
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές
προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
-Κατανοούν τις βασικές έννοιες των παραμέτρων ενός επιχειρηματικού σχεδίου στο χώρο της ιατρικής περίθαλψης και των υπηρεσιών υγείας
-Ορίζουν και να αναγνωρίζουν την έννοια της καινοτομίας
-Εκπονούν μικρής κλίμακας διερεύνηση και έρευνα στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων ιατρικής
-Χρησιμοποιούν βασικά εργαλεία λογισμικού που είναι σχετικά με το αντικείμενο της εκπόνησης επιχειρηματικών πλάνων
-Αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα του εργαστηρίου επιχειρηματικότητας
-Υιοθετούν πρακτικές που θα προάγουν την επιχειρηματικότητα διά βίου
-Εκτιμούν πώς η πολλαπλή συνεργασία με άλλες επιστήμες είναι μερικές φορές απαραίτητα εφόδια για επιτυχημένη επιχειρηματικότητα
-Αντιλαμβάνονται το είδος και τις απαιτήσεις διαφορετικών πρωτοβουλιών επιχειρηματικότητας
-Συγκρίνουν τα πλεονεκτήματα και μειοονεκτήματα διαφορετικών επιχειρήσεων
-Ετοιμάζουν σύγχρονες παρουσιάσεις σε θέματα επιχειρηματικού πλάνου
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
-Εισαγωγή - η έννοια της καινοτομίας
-Δημιουργία επιχειρηματικής ιδέας
-Ψηφιακό marketing
-Παρουσίαση για προσέλκυση χρηματοδότησης
-Παρουσίαση βασικών θεματικών ενοτήτων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την ίδρυση, λειτουργία και τη διοίκηση μιας επιχείρησης (μικρού ή μεσαίου μεγέθους)
-Κοινωνική καινοτομία
-Ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων (ασκήσεις, εφαρμογές & Εργαστήρια)
-Μελέτες ανάλυσης περιπτώσεων
-Σύνδεση με τις επιχειρήσεις (οργάνωση επισκέψεων, πρόσκληση επιχειρηματιών
-Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου (business plan)
-Εργαστήριο στην ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου (Εργαστηριακές Ασκήσεις ,Εφαρμογές κατάλληλου λογισμικού για business plan)
-Επίσκέψεις σε εταιρείες
-Παρουσίαση επιχειρηματικού σχεδίου
Λέξεις Κλειδιά
επιχειρηματικός σχεδιασμός, καινοτομία, επιχειρηματικότητα, κοινωνική καινοτομία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Podcast
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις 8 0,3
Εργαστηριακή Άσκηση 4 0,2
Άσκηση Πεδίου 4 0,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων 4 0,2
Φροντιστήριο 4 0,2
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων 4 0,2
Εκπόνηση μελέτης (project) 20 0,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 10 0,4
Σύνολο 58 2,2
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση με βάση εκπόνηση επιχειρηματικού πλάνου (ομαδικά)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12831456
Συγγραφείς: Παύλος Αντ. Σαράφης
Marketing στις υπηρεσίες υγείας

-Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13595
Συγγραφείς: ΦΩΤΗΣ Χ. ΚΙΤΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΓΕΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Καραγιάννης Η.Γ. –Μπακούρος Ι.Λ.( 2010) «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. Θεωρία – Πράξη» Εκδόσεις Σοφία.
2. David Dawkins and Mark Freel (2007)" Επιχειρηματικότητα» Eκδόσεις Κριτική.
3.Πιπερόπουλος, Γ. Π. (2008). "Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία & Βusiness Clusters ", Β’ Έκδοση , Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα.
4.Χατζηκωνσταντίνου, Γ., Γωνιάδης, Η. (2009) " Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», Εκδόσεις Gutenberg.

συμπληρωματικά διανέμονται και δωρεάν ηλεκτρονικές σημειώσεις στο elearning.auth.gr

Τελευταία Επικαιροποίηση
15-04-2019

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.