Μάθημα

Εργαλεία Κλινικής Έρευνας στην Οφθαλμολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Εργαλεία Κλινικής Έρευνας στην Οφθαλμολογία / Clinical Research Tools in Ophthalmology
Κωδικός ΙΜΓ078
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Υπεύθυνος/η Σταύρος Δημητράκος
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000529

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας (2016-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Επιλογής 3 2 5

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος 2017 – 2018
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία 2
Ώρες Συνολικά 10
Class ID
600108734
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΙΜΓ078
Α. Ταυτότητα :
Τίτλος: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
Clinical Research Tools in Ophthalmology
Συντονιστής Σταύρος Α. Δημητράκος, Καθηγητής,
Β’ Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ. , Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Συνολικές διδακτικές ώρες: 26 ώρες (10+16)
Ώρες θεωρίας: 5 δίωρα
Ώρες πρακτικής άσκησης-μάθησης: 16 ώρες
Β. Κύριοι στόχοι
1. Η γνωριμία και εφαρμογή ενός συνόλου ερευνητικών τεχνικών στην Κλινική Οφθαλμολογία
2. Η πρόταση και εφαρμογή μικρού κλινικού ερευνητικού πρωτοκόλλου με τη χρήση μιας από αυτές – Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας
Γ. Επί μέρους στόχοι
Οι φοιτητές πρέπει:
1. Να είναι σε θέση να διατυπώσουν θεμελιωμένα ερευνητικά ερωτήματα σε κλινικές εφαρμογές των παρακλινικών εξεταστικών μεθόδων
2. Να μπορούν να εφαρμόσουν αυτόνομα εξεταστική τεχνική για τον έλεγχο υποθέσεων που θα διατυπώσουν

Δ. Αναλυτικό Πρόγραμμα ,

10 ώρες Μέθοδοι και Ευρήματα οφθαλμολογικών κλινικών και παρακλινικών εξετάσεων:

17.10 1. Βιομικροσκόπησης προσθίου ημιμορίου και βυθού / Δημητράκος
2. Σημειολογίας του βυθού του οφθαλμού / Συμεωνίδης
24.10 5. Αυτόματης περιμετρίας – OCT θηλής Ο.Ν./ Αναστασόπουλος
6. Υπερηχογραφίας βολβού και κόγχου / Τσινόπουλος
31.10 3. Φλουοροαγγειογραφίας (Υπο- / υπερφθορισμός) ICG / Μπραζιτίκος
4. Τομογραφίας οπτικής συνοχής (OCT) ωχράς / Τζέτζη
7.11 7. Κερατομετρίας, Διαθλασιμετρίας, Βιομετρίας, Τζαμάλης
8. Αναλογικής & λογαριθμικής οπτικής οξύτητας / Ματαυτσή
14.11 9. Σημειολογίας προσθίου ημιμορίου / Τζαμάλης
10.Τομογραφίας οπτικής συνοχής (OCT) προσθίου ημιμορίου –
Κερατοτοπογραφίας , Δειγματοληψίας επιφάνειας βολβού / Χαλβατζής

16 ώρες Εργαστήρια Έρευνας και Κλινικών Εφαρμογών Β’ Οφθαλμολογικής Κλινικής (Όλοι)

Ε. Λέξεις Κλειδιά
1. Οφθαλμολογία
2. Παρακλινικές εξετάσεις
3. Πρακτική- μεθοδολογική εξοικείωση

ΣΤ. Αξιολόγηση
1. Οι φοιτητές:
Να είναι σε θέση να διατυπώσουν ερευνητικά ερωτήματα στο συγκεκριμένο θέμα
Να μπορούν να εφαρμόσουν αυτόνομα μία τεχνική για τον έλεγχο των υποθέσεων τους
2. Παρουσίαση ερευνητικού ερωτήματος και σχεδιασμός έρευνας
Τελική αξιολόγηση με τη μορφή roundtable

Ζ. Διδάσκοντες
1. Σταύρος Α. Δημητράκος, Καθηγητής, 2313 323974, sadimitr@med.auth.gr
2. Περικλής Μπραζιτίκος, Καθηγητής, brazitik@otenet.gr
3. Δρ Χρύσανθος Συμεωνίδης, Πανεπιστημιακός υπότροφος, chrys@med.auth.gr
4. Δρ Δέσποινα Τζέτζη, Επιμελήτρια Α’ tzetzid@hotmail.com
5. Ασημίνα Ματαυτσή, Επ. Καθηγήτρια mataftsi@hotmail.com
6. Δρ Ελευθέριος Αναστασόπουλος, Επιμελητής Α’ terisan@med.auth.gr
7. Ιωάννης Τσινόπουλος, Επ. Καθηγητής itsinop@med.auth.gr
8. Νικόλαος Χαλβατζής, Επ. Καθηγητής nikocha@hotmail.com
9. Δρ Αργύριος Τζαμάλης, Πανεπιστημιακός υπότροφος, argyriostzamalis@yahoo.com

Η. Μαθητές
Φοιτητές ΠΜΣΙ 3 εξαμήνου
Οι ειδικευόμενοι και επιστημονικοί συνεργάτες της Κλινικής

Λέξεις Κλειδιά
Οφθαλμολογία, Παρακλινικές εξετάσεις, Πρακτική- μεθοδολογική εξοικείωση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Σεμινάρια
Εργαστηριακή Άσκηση
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-01-2015

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.