Μάθημα

Εθνικοί και Διεθνείς Οργανισμοί, Νομοθεσία και Φαρμακευτική πολιτική, εγκρίσεις

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Εθνικοί και Διεθνείς Οργανισμοί, Νομοθεσία και Φαρμακευτική πολιτική, εγκρίσεις / National and International Organizations, Law and Pharmaceutical Policy, approvals
Κωδικός ΜΙΦΓ0012
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Υπεύθυνος/η Πολυχρόνης Βούλτσος
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 600000117

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία (2016-2018)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Υποχρεωτικό 3 2 6

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος Εθνικοί και Διεθνείς Οργανισμοί, Νομοθεσία και Φαρμακευτική πολιτική, εγκρίσεις
Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία 2
Class ID
600126234
Τύπος Μαθήματος
 • Υποβάθρου
Κατηγορία Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές
προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Ιταλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΜΙΦΑ0001 Φιλοσοφία και Ηθική της Επιστήμης της Έρευνας και της Εκπαίδευσης στην Ιατρική
Γενικές Προαπαιτήσεις
Απαιτείται στοιχειώδης γνώση των αρχών και των αξιών της βιοηθικής και των θεμελιωδών κανόνων και εννοιών του δικαίου.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
α) Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις Βιοηθικής και Βιοδικαίου.
β) Να γνωρίζουν τις βασικές δομές των εθνικών και διεθνών Οργανισμών που σχετίζονται με το φάρμακο, το τρόπο λειτουργίας των και τους σκοπούς που αυτοί εξυπηρετούν.
γ) Να γνωρίζουν τον ρόλο των δικαιϊκών και άλλων κανόνων που αφορούν το φάρμακο σε όλα τα σχετικά επίπεδα (έρευνα, διαχείριση αποτελεσμάτων, έγκριση, έλεγχος κ.α.)
δ) Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της φαρμακευτικής πολιτικής και τους πυλώνες όπου αυτή βασίζεται (ηθική, οικονομία, δίκαιο, κοιωνιολογία, πολιτικές επιστήμες κ.α.).
ε) Να έχουν την ικανότητα να ασκούν σταθμισμένη κριτική στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο και την πολιτική (π.χ. στο ζήτημα των εγκρίσεων) η οποία ασκείται στον τομέα του φαρμάκου, και να προτείνουν τροποποιήσεις οι οποίες όμως θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένες.
Γενικές Ικανότητες
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βασικές γνώσεις στην Βιοηθική και το Βιοδίκαιο. Θεμελιώδεις δομές των Εθνικών και Διεθνών Οργανισμών που σχετίζονται με το φάρμακο, ο τρόπος που αυτοί λειτουργούν και οι σκοποί τους οποίους εξυπηρετούν. Ο ρόλος των νομικών και άλλων κανόνων που αφορούν το φάρμακο σε όλα τα σχετικά επίπεδα (έρευνα, διαχείρηση αποτελεσμάτων, έγκριση κ.α.). Κανόνες που επιδιώκουν την ασφάλεια, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα. Βασικές αρχές της φαρμακευτικής πολιτικής και οι πυλώνες στους οποίους αυτή βασίζεται (ηθική, οικονομία, δίκαιο, κοινωνιολογία, πολιτικές επιστήμες κ.α.). Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη δυνατότητα άσκησης καλοσταθμισμένης και βασισμένης σε ενδείξεις κριτικής στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο και την φαρμακευτική πολιτική.
Λέξεις Κλειδιά
(Εθνικοί / Διεθνείς) Οργανισμοί, Δίκαιο, (Βιο) Ηθική, Πολιτική, Φαρμακευτικές ουσίες,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Ο διδάσκων θα συμβουλεύει και θα βοηθάει τους φοιτητές για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με το μάθημα.
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Κατά την διάρκεια του εξαμήνου ο φοιτητής θα παρουσιάσει σύο διαφορετικά θέματα. Το ένα με τη μορφή γραπτής εργασίας και το άλλο με τη μορφή δημόσιας παρουσίασης. Η ικανότητά του όσον αφορά αυτά θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν. Στο τέλος του εξαμήνου θα εξεταστεί επιλύοντας ένα πρόβλημα και δίνοντας κάποιες σύντομες απαντήσεις σε 10 ερωτήσεις.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ψαρούλης Δ, Βούλτσος Π, Ιατρικό Δίκαιο. Στοιχεία Βιοηθικής. University Studio: Θεσσαλονίκη, 2010.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Beckett, N., Hanson, S. and Mason, S. (2013) Legal and Ethical Issues Relating to Medicinal Products, in The Textbook of Pharmaceutical Medicine, 7th Edition (eds J. P. Griffin, J. Posner and G. R. Barker), Blackwell Publishing Ltd., Oxford, UK. doi: 10.1002/9781118532331.ch32

Beauchamp, T.L., Childress, J.F. (2012) Principles of Biomedical Ethics. 7th Edition. New York ; Oxford : Oxford University Press. ISBN: 9780199924585

Τελευταία Επικαιροποίηση
24-07-2015

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.