Μάθημα

ΓΕΝΕΤΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος ΓΕΝΕΤΙΚΗ / Genetics
Κωδικός ΙΑ0255
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Υπεύθυνος/η Αλέξανδρος Λαμπρόπουλος
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000253

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό 2 1 9

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος ΓΕΝΕΤΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος 2019 – 2020
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία 6
Class ID
600150366
Τμήμα Διδάσκοντες
1. ΕΡΓ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
2. ΄
Τύπος Μαθήματος
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γαλλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΙΑ0273 ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές της γενετικής του ανθρώπου και τη δυνατότητα εξάσκησης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο στις μεθόδους που εφαρμόζονται για την κατανόηση και τη διάγνωση γενετικών και κληρονομικών νοσημάτων στον άνθρωπο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεωρίες Mentel, Δομή και λειτουργία νουκλεινικών οξέων, Ανάλυση DNA, Χρωμοσώματα, Γαμετογένεση, Μεταλλάξεις, Χρωμοσωμικές ατυπίες, Αυτοσωμική κληρονόμηση, Φυλοσύνδετη κληρονομικότητα, Γονιδιωματική, Μεταγονιδιωματική εποχή, Μη Μενδέλεια κληρονομικότητα, Γενετική πληθυσμών, Γενετική εκτίμηση και συμβουλευτική, Χρωμοσωμικές ασθένειες, Γενετική κοινών ασθενειών, Ανοσογενετική, Γενετική του καρκίνου, Συγγενείς δυσπλασίες, Προγεννητική διάγνωση, Έλεγχος πληθυσμών, Πρόληψη και θεραπεία, Υπολογισμός πιθανοτήτων (γενετικής νόσου) και εφαρμογές, Εφαρμογές θ. Baye, Υπολογισμός των συντελεστών συγγένειας και ομομιξίας, Πληθυσμιακή γενετική των μονογονιδιακών παθήσεων.

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις 156 6
Εργαστηριακή Άσκηση 26 1
Φροντιστήριο 50 1,9
Εξετάσεις 2 0,1
Σύνολο 234 9
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βασικές Αρχές Ιατρικής Γενετικής, M.Connor, κ.ά. εκδόσεις Π.Πασχαλίδης 2004.
Μοριακή Ιατρική, Εισαγωγικές έννοιες, R.J.Trent, εκδόσεις Π.Πασχαλίδης, 2002.
Ιατρική Γενετική, M.W.Thompson, κ.ά. Πανεπ.εκδ.Κρήτης, Ηράκλειο 2001.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Το Εργαστήριο διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό βιβλίων και περιοδικών σχετικών με τη Ιατρική Γενετική, καθώς επίσης και λεξικών των οποίων μπορούν να κάνουν χρήση οι φοιτητές. Επίσης είναι δυνατόν να έχουν πρόσβαση και σε άλλες πηγές πληροφόρησης μέσω του διαδικτύου. Η αίθουσα φροντιστηρίων διατίθεται για τη μελέτη εκτός των ωρών διδασκαλίας.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-04-2019

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.