Μάθημα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / Medical Education
Κωδικός ΙΑ0354
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Υπεύθυνος/η Παναγιώτης Μπαμίδης
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000352

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 3 2 2

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος 2019 – 2020
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία 2
Class ID
600150297
Τμήμα Διδάσκοντες
1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Παναγιώτης Μπαμίδης
2. Α΄ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
3. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ
4. Α΄Ω.Ρ.Λ
5. Β΄Ω.Ρ.Λ
6. Β΄ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
7. ΄
8. ΄
9. .

Πρόγραμμα Τάξης

Κτίριο Ιατρικής (αμφιθέατρο)
Όροφος Όροφος 1
Αίθουσα ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Β (73)
Ημερολόγιο Πέμπτη 17:00 έως 19:00
Τύπος Μαθήματος
 • Γενικών Γνώσεων
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές
προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
-να ενημερώσει το φοιτητή για τις επιμέρους επιδιώξεις της ιατρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, τόσο στην παραδοσιακή, όσο και στη σύγχρονη εκπαίδευση, να του ενισχύσει τον πρωταρχικό εκπαιδευτικό στόχο, να μάθει πώς να μαθαίνει, σε σύγκριση με την αποκλειστική συσσώρευση όγκου γνώσεων,
-να τον κάνει ικανό και διαθέσιμο να αποτιμά τη διαδικασία των Ιατρικών Σπουδών και να συμμετέχει ενεργά σε αυτήν, στηρίζοντας την Αναβάθμιση Σπουδών και Λειτουργιών.

Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
-Αναγνωρίζουν την έννοια της έρευνας στην ιατρική εκπαίδευση
-Χρησιμοποιούν βασικά εργαλεία λογισμικού που είναι σχετικά με το αντικείμενο της εκπάιδευσης και της έρευνας στην εκπαίδευση
-Αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα του εργαστηρίου κλινικών δεξιοτήτων
-Συνειδητοποιούν τη σπουδαιότητα της διαχείρισης εκπαιδευτικών αντικειμένων και της πληροφορίας που τα συνοδεύει μέσω συστημάτων λογισμικού
-Αναπτύσοουν νέο υλικό για ιατρικές εγκυκλοπαίδειες όπως η βικυπαίδεια
-Εφαρμόσουν τα παραπάνω στην πράξη
-Υιοθετούν τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευσή τους διά βίου
-Αντιλαμβάνονται το περιεχόμενο και τη σημασία ειδικότερων ερευνητικών θεμάτων όπως του επαγγελματισμού
-Εκτιμούν πώς ο επαγγελματισμός αλλάζει με βάση τις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο
-Αντιλαμβάνονται το είδος και τις απαιτήσεις διαφορετικών εκπιαδευτικών μεθόδων
-Δημιουργούν τις προδιαγραφές μαθημάτων επικεντρωμένων στη μάθηση και το πρόβλημα
-Κατανοούν και να διερευνούν το ρόλο των νέων τεχνολογιών στη δημιουργία τέτοιων προσεγγίσεων
-Συγκρίνουν τα πλεονεκτήματα διαφορετικών μεθόδων μαθήματος
-Ετοιμάζουν σύγχρονες παρουσιάσεις σε θέματα ιατρικής εκπαίδευσης
-Αποτιμούν το ρόλο της στατιστικής ανάλυσης στην έρευνα της ιατρικής εκπαίδευσης
-Σχεδιάζουν μια έρευνα με σύγχρονα εργαλεία πρόσβασης χρηστών
-Εκτιμούν τη σημασία των πιστωτικών μονάδων στην ιατρική και της δια βίου μάθησης
-Εκτιμούν τη σημασία της αλλαγής του προγράμματος σπουδών και να εφαρμόζουν στρατηγικές μέτρησης των αλλαγών του.

Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
«Εισαγωγή στο μάθημα – Σύγχρονη Ιατρική Εκπαίδευση και δεξιότητες των γιατρών.
Βασικές επιδιώξεις του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών-
-Αξίες, στάσεις - συμπεριφορές, γνώσεις, δεξιότητες»

«Η εκπαιδευτική μεθοδολογία και τα ψηφιακά μέσα».
Θέμα 1ης εργασίας

«Εκπαίδευση στις κλινικές δεξιότητες: από το εργαστήριο κλινικών δεξιοτήτων και τα εκπαιδευτικά προπλάσματα στις κλινικές ασκήσεις με πραγματικούς ασθενείς».

«Συνεργατικές τεχνολογίες διαδικτύου στην Ιατρική Εκπαίδευση – Εικονικοί ασθενείς».

«Ιατρική εκπαίδευση και Wikipedia»

«Ιατρικές Εγκυκλοπαίδειες στην εποχή του σημασιολογικού ιστού: το νόημα της DBpedia»
Θέμα 2ης εργασίας

Παρακολούθηση του Συνεδρίου/Ημερίδας

«Εργαλεία Έρευνας στην Ιατρική εκπαίδευση»

Καθοδηγούμενη Αυτομάθηση - Επαγγελματισμός και Ιατρική Εκπαίδευση
Θέμα 3ης εργασίας.

Επαγγελματισμός και Ιατρική Εκπαίδευση

Πιστωτικές Μονάδες

Αλλαγή Προγράμματος Σπουδών

Παράδοση 2ης εργασίας

«Δημιουργία και παρουσίαση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού».

«Η αξιολόγηση του φοιτητή (ενδιάμεση, εργασίες, κλινική άσκηση, εξετάσεις)».

«Η αξιολόγηση των διδασκόντων και της εκπαιδευτικής διαδικασίας».

Παρουσίαση εργασιών
Παράδοση τελικής εργασίας
Συζήτηση. Αξιολόγηση του μαθήματος και των διδασκόντων.

Λέξεις Κλειδιά
έρευνα στην ιατρική εκπαίδευση, εκπαιδευτική τεχνολογία, ιατρική βασισμένη στις ενδείξεις, καθογηγούμενη αυτομάθηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Podcast
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις 20 0,8
Σεμινάρια 2 0,1
Εργαστηριακή Άσκηση 4 0,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 30 1,2
Σύνολο 56 2,2
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-Μπονίκος Διονύσης Σ. (2008) Η ποιότητα στην ιατρική εκπαίδευση. Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ
-Cimino J., Shortlife (2013) Βιοπληροφορική-Εφαρμογές Υπολογιστών στη Φροντίδα Υγείας και τη Βιοϊατρική, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-συμπληρωματικά διανέμονται και δωρεάν ηλεκτρονικές σημειώσεις στο elearning.auth.gr
-PD BAMIDIS, T. Poulton, PROCEEDINGS OF THE 1st INT. CONFERENCE ON MEDICAL EDUCATION INFORMATICS, 2012
-PD BAMIDIS, S. Konstantinidis, PROCEEDINGS OF THE 2nd INT. CONFERENCE ON MEDICAL EDUCATION INFORMATICS, 2015
-PD BAMIDIS, PROCEEDINGS OF THE 3rd INT. CONFERENCE ON MEDICAL EDUCATION INFORMATICS, 2018
-Bamidis P, Anastasov V, Despotova-Toleva L (eds.) E-education & E-science. Medical Publishing VAP; Plovdiv, Bulgaria: 2011 (ISBN 978-960-243-682-0) 2011
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-04-2019

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.