Μάθημα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / Medical Education
Κωδικός ΙΑ0354
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Υπεύθυνος/η Παναγιώτης Μπαμίδης
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000352

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 3 2 2

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία 2
Class ID
600128721
Τμήμα Διδάσκοντες
1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Παναγιώτης Μπαμίδης
2. Α΄ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
3. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ
4. Α΄Ω.Ρ.Λ
5. Β΄Ω.Ρ.Λ
6. Β΄ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
7. ΄
8. ΄
9. .

Πρόγραμμα Τάξης

Κτίριο Ιατρικής (αμφιθέατρο)
Όροφος Όροφος 1
Αίθουσα ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Β (73)
Ημερολόγιο Πέμπτη 17:00 έως 19:00
Τύπος Μαθήματος
 • Γενικών Γνώσεων
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
-να ενημερώσει το φοιτητή για τις επιμέρους επιδιώξεις της ιατρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, τόσο στην παραδοσιακή, όσο και στη σύγχρονη εκπαίδευση, να του ενισχύσει τον πρωταρχικό εκπαιδευτικό στόχο, να μάθει πώς να μαθαίνει, σε σύγκριση με την αποκλειστική συσσώρευση όγκου γνώσεων,
-να τον κάνει ικανό και διαθέσιμο να αποτιμά τη διαδικασία των Ιατρικών Σπουδών και να συμμετέχει ενεργά σε αυτήν, στηρίζοντας την Αναβάθμιση Σπουδών και Λειτουργιών.

Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
-Αναγνωρίζουν την έννοια της έρευνας στην ιατρική εκπαίδευση
-Χρησιμοποιούν βασικά εργαλεία λογισμικού που είναι σχετικά με το αντικείμενο της εκπάιδευσης και της έρευνας στην εκπαίδευση
-Αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα του εργαστηρίου κλινικών δεξιοτήτων
-Συνειδητοποιούν τη σπουδαιότητα της διαχείρισης εκπαιδευτικών αντικειμένων και της πληροφορίας που τα συνοδεύει μέσω συστημάτων λογισμικού
-Αναπτύσοουν νέο υλικό για ιατρικές εγκυκλοπαίδειες όπως η βικυπαίδεια
-Εφαρμόσουν τα παραπάνω στην πράξη
-Υιοθετούν τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευσή τους διά βίου
-Αντιλαμβάνονται το περιεχόμενο και τη σημασία ειδικότερων ερευνητικών θεμάτων όπως του επαγγελματισμού
-Εκτιμούν πώς ο επαγγελματισμός αλλάζει με βάση τις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο
-Αντιλαμβάνονται το είδος και τις απαιτήσεις διαφορετικών εκπιαδευτικών μεθόδων
-Δημιουργούν τις προδιαγραφές μαθημάτων επικεντρωμένων στη μάθηση και το πρόβλημα
-Κατανοούν και να διερευνούν το ρόλο των νέων τεχνολογιών στη δημιουργία τέτοιων προσεγγίσεων
-Συγκρίνουν τα πλεονεκτήματα διαφορετικών μεθόδων μαθήματος
-Ετοιμάζουν σύγχρονες παρουσιάσεις σε θέματα ιατρικής εκπαίδευσης
-Αποτιμούν το ρόλο της στατιστικής ανάλυσης στην έρευνα της ιατρικής εκπαίδευσης
-Σχεδιάζουν μια έρευνα με σύγχρονα εργαλεία πρόσβασης χρηστών
-Εκτιμούν τη σημασία των πιστωτικών μονάδων στην ιατρική και της δια βίου μάθησης
-Εκτιμούν τη σημασία της αλλαγής του προγράμματος σπουδών και να εφαρμόζουν στρατηγικές μέτρησης των αλλαγών του.

Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
15.10.2015 «Εισαγωγή στο μάθημα – κλήρωση φοιτητών που θα παρακολουθήσουν
Σύγχρονη Ιατρική Εκπαίδευση και δεξιότητες των γιατρών.
Βασικές επιδιώξεις του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών-
-Αξίες, στάσεις - συμπεριφορές, γνώσεις, δεξιότητες»
Π. Μπαμίδης, Επίκ. Καθηγητής Πληροφορικής στην Ιατρική Εκπαίδευση Ι.Σ. Α.Π.Θ.

22.10.2015 «Η εκπαιδευτική μεθοδολογία και τα ψηφιακά μέσα».
Π. Μπαμίδης, Επίκ. Καθηγητής Πληροφορικής στην Ιατρική Εκπαίδευση Ι.Σ. Α.Π.Θ.
Θέμα 1ης εργασίας

29.10.2015 «Εκπαίδευση στις κλινικές δεξιότητες: από το εργαστήριο κλινικών δεξιοτήτων και τα εκπαιδευτικά προπλάσματα στις κλινικές ασκήσεις με πραγματικούς ασθενείς».
Εμμ. Σμυρνάκης, Επίκ. Καθηγητής Π.Φ.Υ., Ι.Σ. Α.Π.Θ.
05.11.2015 «Συνεργατικές τεχνολογίες διαδικτύου στην Ιατρική Εκπαίδευση – Εικονικοί ασθενείς».
Π. Μπαμίδης, Επίκ. Καθηγητής Πληροφορικής στην Ιατρική Εκπαίδευση Ι.Σ. Α.Π.Θ.
Ε. Ντάφλη, Μετα-διδακτορική Επιστημονική Συνεργάτης, ΙΣ ΑΠΘ
12.11.2015 «Ιατρική εκπαίδευση και Wikipedia»
Κώστας Σταμπούλης, Wikipedia Administrator
«Ιατρικές Εγκυκλοπαίδειες στην εποχή του σημασιολογικού ιστού: το νόημα της DBpedia»
Χαράλαμπος Μπράτσας, Επιστημ. Συνεργάτης Ι.Σ. Α.Π.Θ.
Θέμα 2ης εργασίας

20.11.2015 Παρακολούθηση του Συνεδρίου IMCL2015.

27.11.2015 «Εργαλεία Έρευνας στην Ιατρική εκπαίδευση»
Π. Μπαμίδης, Δ. Σπάχος, Ε. Κωνσταντινίδης, Π. Αντωνίου

Καθοδηγούμενη Αυτομάθηση - Επαγγελματισμός και Ιατρική Εκπαίδευση
Θέμα 3ης εργασίας.

3.12.2015 Επαγγελματισμός και Ιατρική Εκπαίδευση
Π. Μπαμίδης, Π. Αντωνίου, Ε. Ντάφλη
Πιστωτικές Μονάδες
Ι. Τσινόπουλος
Αλλαγή Προγράμματος Σπουδών
Δ. Γουλής

Παράδοση 2ης εργασίας

10.12.2015 «Δημιουργία και παρουσίαση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού».
Στ. Τριαρίδης, Επίκ. Καθηγητής ΩΡΛ, Α. Πρίντζα, Επίκ. Καθηγήτρια ΩΡΛ Ι.Σ. Α.Π.Θ.
«Η αξιολόγηση του φοιτητή (ενδιάμεση, εργασίες, κλινική άσκηση, εξετάσεις)».
Θ. Κοντακιώτης, Αναπλ. Καθηγητής Πνευμονολογίας Ι.Σ. Α.Π.Θ.
«Η αξιολόγηση των διδασκόντων και της εκπαιδευτικής διαδικασίας».
Β.Ταρλατζής, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Πρόεδρος Ι.Σ. Α.Π.Θ.

17.12.2015 Παρουσίαση εργασιών
Παράδοση τελικής εργασίας

Συζήτηση. Αξιολόγηση του μαθήματος και των διδασκόντων.

Λέξεις Κλειδιά
έρευνα στην ιατρική εκπαίδευση, εκπαιδευτική τεχνολογία, ιατρική βασισμένη στις ενδείξεις, καθογηγούμενη αυτομάθηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Podcast
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις 20 0,8
Σεμινάρια 2 0,1
Εργαστηριακή Άσκηση 4 0,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 30 1,2
Σύνολο 56 2,2
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-11-2015

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.