Μάθημα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ / Evidence Based Medicine
Κωδικός IA0410
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Υπεύθυνος/η Απόστολος Τσάπας
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000444

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 8 4 2

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος 2019 – 2020
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία 2
Class ID
600150348
Τμήμα Διδάσκοντες
1. Β΄Παθολογική Κλινική
2. .
Τύπος Μαθήματος
 • Γενικών Γνώσεων
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές
προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχοι του μαθήματος είναι ο φοιτητής/φοιτήτρια:
• Να μπορεί να αντιλαμβάνεται και χρησιμοποιεί βασικούς όρους της κλινικής επιδημιολογίας (επίπτωση, επιπολασμός)
• Να μπορεί να αξιολογήσει και να επιλέξει την πλέον κατάλληλη διαγνωστική δοκιμασία, με βάση την ευαισθησία και την ειδικότητα.
• Να μπορεί να θέτει προτεραιότητες στην επιλογή θεραπευτικών σχημάτων με βάση το προσδοκώμενο όφελος
• Να μπορεί να μετασχηματίσει κλινικά περιστατικά σε ορθά διατυπωμένα ερευνητικά ερωτήματα
• Να μπορεί να αναζητήσει πρωτογενή και δευτερογενή τεκμήρια
• Να μπορεί να κάνει κριτική θεώρηση των στοιχείων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τι είναι η Ιατρική βασισμένη στην τεκμηρίωση. Αρχές στατιστικής. Είδη μελετών – Αξιολόγηση τεκμηρίων. Διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος. Αναζήτηση πρωτογενών και δευτερογενών τεκμηρίων. Μελέτες διάγνωσης και screening. Μελέτες πρόγνωσης. Μελέτες θεραπείας. Μελέτες βλαπτικής επίδρασης.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση ΤΠΕ στις παρουσιάσεις, αναζήτηση βιβλιογραφίας, εκτίμηση ισχύος τεκμηρίων, επικοινωνία με φοιτητές, παρουσιάσεις φοιτητών, ερωτηματολόγια αξιολόγησης γνώσεων, ερωτηματολόγια μεταβολής γνώσεων.
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Τεκμηριωμένη Ιατρική S Straus et al
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-06-2015

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.