Μάθημα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ / History of Medicine
Κωδικός ΙΑ0284
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Υπεύθυνος/η Νίκη Παπαβραμίδου
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000282

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό 2 1 2

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος 2019 – 2020
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία 2
Class ID
600150395
Τμήμα Διδάσκοντες
1. ΕΡΓ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πρόγραμμα Τάξης

Κτίριο Ιατρικής (αμφιθέατρο)
Όροφος Όροφος 1
Αίθουσα ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α (72)
Ημερολόγιο Τετάρτη 10:00 έως 11:00
Κτίριο Ιατρικής (αμφιθέατρο)
Όροφος Όροφος 1
Αίθουσα ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α (72)
Ημερολόγιο Πέμπτη 10:00 έως 11:00
Τύπος Μαθήματος
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Κατηγορία Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές
προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα
-κατανοήσουν την εξέλιξη της ιατρικής
-συνδέσουν τους ιατρικούς όρους, τις τεχνικές και τις μεθόδους της σύγχρονης ιατρικής με την προέλευσή τους.
Γενικές Ικανότητες
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα παρουσιάζεται η ιατρική των αρχαίων λαών, η Ομηρική ιατρική, τα ιατρικά στοιχεία της Ελληνικής μυθολογίας, η ιατρική που ασκούνταν στα μαντεία και ιδιαίτερα η Ασκληπιακή ιατρική. Αναφέρονται οι προσωκρατικές φιλοσοφικές σχολές και η επίδρασή τους στη μετατροπή της ιατρικής από θεοκρατική σε ορθολογιστική και στη συνέχεια μελετάται η ιπποκρατική ιατρική. Γίνεται αναφορά στην ιατρική της
Ελληνιστικής/Αλεξανδρινής περιόδου, στην Ελληνο-Ρωμαϊκή ιατρική και ιδιαίτερα στη Γαληνική ιατρική. Παρουσιάζεται η ιατρική του Μεσαίωνα, η Αραβική ιατρική και η ιατρική που ασκήθηκε στο Βυζάντιο. Τέλος, περιγράφονται οι νέες συνθήκες, οι ανακαλύψεις και οι σημαντικότερες μορφές της Αναγέννησης, του 17ου,
του 18ου, του 19ου και του 20ου αιώνα
Λέξεις Κλειδιά
Ομηρική ιατρική, Ασκληπιακή ιατρική, Ιπποκρατική ιατρική, Αλεξανδρινή ιατρική, Γαληνική ιατρική, Αραβική ιατρική, Βυζαντινή ιατρική, νεώτερη ιστορία της ιατρικής
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση Power point στο αμφιθέατρο. Χρήση e-mail στην επικοινωνία με τους φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις 2 0,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων 2 0,1
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων 2 0,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 6 0,2
Σύνολο 12 0,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Κατά την εξέταση του μαθήματος αναζητάται η βασική κατανόηση της πορείας της εξέλιξης της ιατρικής. Κρίνεται απαραίτητη η γνώση των σημαντικότερων στοιχείων που συνετέλεσαν στην πρόοδο της ιατρικής. Αξιολογείται η σαφής αντίληψη και γνώση της χρονικής διαδοχής των ιστορικών γεγονότων και ανακαλύψεων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλίο [13257057]: Ιστορία της Ιατρικής, Λασκαράτος Ι.
Βιβλίο [2877]: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ , ΣΠ.ΜΑΡΚΕΤΟΣ
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-04-2015

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.