Μάθημα

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ / Cardiology
Κωδικός ΙΑ0287
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Υπεύθυνος/η Γεώργιος Ευθυμιάδης
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000285

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό 9 5 3

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος 2019 – 2020
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
 • Ευστρατιος Θεοφιλογιαννακος
 • Ευσταθιος Παγκουρελιας
Ώρες Εβδομαδιαία 3
Class ID
600150233
Τμήμα Διδάσκοντες
1. Α΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
2. Β΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
3. Γ΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Τύπος Μαθήματος
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές
προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να εκτιμήσουν κλινικά ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο, όπως και να ερμηνεύσουν βασικές παρακλινικές εξετάσεις.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Καρδιολογία
Α΄ Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
Διευθυντής: Χαράλαμπος Καρβούνης, καθηγητής, τηλ. 994830, 994831.
‐ Σκοπός του μαθήματος: Η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών στην Καρδιολογία.
‐ Επιδιωκόμενοι στόχοι: Η εκπαίδευση των φοιτητών στα καρδιαγγειακά νοσήματα, η εξοι‐κείωσή τους με τις κλινικές και παρακλινικές διαγνωστικές μεθόδους, τις εφαρμοζόμενες θεραπείες και η εισαγωγή τους στην έρευνα.
‐ Μορφή εκπαίδευσης: Κλινική και φροντιστηριακή άσκηση. Θεωρητική διδασκαλία.
‐ Διδακτικές μονάδες: 3.
‐ Αίθουσες διδασκαλίας: Αμφιθέατρο Γενικού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, Θάλαμοι και Εργαστήρια της Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής.
‐ Περιεχόμενο του μαθήματος: Θεωρητική διδασκαλία από αμφιθεάτρου. Ιστορικό‐κλινική εξέταση, διαφορική διάγνωση στην Καρδιολογία. Ηλεκτροκαρδιογράφημα. Καρδιακή ανεπάρκεια. Ασταθής στηθάγχη και οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Σταθερή στηθάγχη, Ενδείξεις Στεφανιογραφίας – Αγγειοπλαστικής. Αθηροσκλήρωση. Αρτηριακή υπέρταση. Αρρυθμίες και αντιαρρυθμικά φάρμακα. Καρδιακή ανακοπή ‐ Αιφνίδιος θάνατος. Νόσος φλεβοκόμβου ‐ Διαταραχές κολποκοιλιακής αγωγής. Περικαρδίτιδες, Μυοκαρδίτιδες, Ενδοκαρδίτιδες. Μυοκαρδιοπάθειες. Παθήσεις μιτροειδούς και αορτής. Συγγενείς Καρδιοπάθειες.
-Πρακτική άσκηση: α) Λήψη ιστορικού‐κλινική εξέταση‐σημειολογία. β) Κλινική προσέγγιση‐διάγνωση‐αντιμετώπιση στηθάγχης γ)Λειτουργία Στεφανιαίας Μονάδος‐ Αντιμετώπιση οξέος εμφράγματος και οξέων Καρδιολογικών Συμβάντων ‐ Θρομβόλυση, δ) Βαλβιδοπάθειες, ε) διάγνωση αντιμετώπιση αρρυθμιών στ) ενδοκαρδίτιδες‐μυοκαρδίτιδες‐μυοκαρδιοπάθειες ζ) Κλινική προσέγγιση‐διάγνωση‐αντιμετώπιση καρδιακής ανεπάρκειας η) Εισαγωγή στις αναίμακτες διαγνωστικές μεθόδους στην θ) Εισαγωγή στην Στεφανιογραφία

‐ Ώρες ‐ Διάρκεια διδασκαλίας: 39.

‐ Πρόγραμμα ‐ Ημερομηνίες εκπαίδευσης: Θεωρητική διδασκαλία: Πέμπτη 12:00 . ‐ 14:00 . Κλινική Άσκηση: Εβδομάδα 1‐6. Τμήματα : Δευτέρα 12.00 π.μ. ‐ 14:00: Τρίτη 12.00 π.μ. ‐ 14:00 : Τετάρτη 12.00 . ‐ 14:00: Πέμπτη 12.00 ‐ 14:00: Παρασκευή 12.00‐14‐00 Εβδομάδα 7‐12. Τμήματα : Δευτέρα 12.00 π.μ. ‐ 14:00: Τρίτη 12.00 π.μ. ‐ 14:00 : Τετάρτη 12.00 . ‐ 14:00: Πέμπτη 12.00 ‐ 14:00: Παρασκευή 12.00‐14‐00

‐ Αξιολόγηση ‐ Πρόοδος ‐ Εξετάσεις: Παρουσίες, Τελικές Γραπτές Εξετάσεις.

‐ Συνολική αποτίμηση ‐ Αξιολόγηση: Παρουσίες, Κλινική δοκιμασία, Γραπτές εξετάσεις.
- Εκπαιδευτικό υλικό - Βιβλία: Βιβλίο Καρδιολογίας της Α Καρδιολογικής Κλινικής

Λέξεις Κλειδιά
Καρδιολογία, καρδιαγγειακή νόσος, αθηροσκλήρωση, βαλβιδοπάθειες, αρρυθμίες, οξέα στεφανιαία σύνδρομα, καρδιακή ανεπάρκεια
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις
Κλινική Άσκηση
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλίο Καρδιολογίας Α' Καρδιολογικής Κλινικής ΑΠΘ
Βιβλίο Εσωτερικής Παθολογίας Τομέα Παθολογίας ΑΠΘ
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-11-2015

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.