Μάθημα

Καρδιολογία-Παθολογία Αθλουμένων

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Καρδιολογία-Παθολογία Αθλουμένων / Καρδιολογία-Παθολογία Αθλουμένων
Κωδικός ΜΕ028
Διατμηματικό Πρόγραμμα ΔΠΜΣ Άθληση και Υγεία (2018-σήμερα)
Συνεργαζόμενα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Υπεύθυνος/η Ευαγγελία Κουϊδή
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 600015186

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ Άθληση και Υγεία (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 3 2 10
ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Επιλογής Κατεύθυνσης 3 2 10

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος Καρδιολογία-Παθολογία Αθλουμένων
Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία 3
Class ID
600123974
Κατηγορία Μαθήματος
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο μάθημα αυτό θα δοθούν οι απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για σύγχρονα θέματα που αφορούν τη διατήρηση της υγείας και την πρόληψη ασκησιογενών επιπλοκών. Θα περιγραφούν τα οξέα και χρόνια προβλήματα που παρουσιάζονται συχνά στον αθλητισμό και παίζουν καθοριστικό ρόλο στην απόδοση των αθλητών, καθώς και οι πρώτες βοήθειες για την άμεση αντιμετώπισή τους. Επίσης θα αναπτυχθούν τρόποι μεγιστοποίησης της απόδοσης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Συνήθεις διαταραχές υγείας
Αθλητική καρδιά
Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος - αρρυθμίες
Ασκησιογενή σύνδρομα
Συγκοπή
Νευρολογικές διαταραχές κατά την άθληση
Διαταραχές του αναπνευστικού κατά την άσκηση
Λοιμώξεις, άμυνα του οργανισμού
Λέξεις Κλειδιά
αθλητική καρδιά, ασκησιογενείς διαταραχές, συγκοπή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Podcast
 • επιστημονικά αρθρα
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
e-learning,
power point presentations,
reviews in pdf files
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις 39
Άσκηση Πεδίου 6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων 25
Εκπόνηση μελέτης (project) 35
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 35
Εξετάσεις 15
Σύνολο 155
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Με εξετάσεις
Με την εκπόνηση εργασίας
Με παρουσιάσεις εργασιών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Deligiannis A., Anastasakis A., Antoniades L., Bobotis G., Geleris P., Goudevenos J., Hahalis G., Kouidi E., Kranidis A., Kremastinos D., Lekakis J., Parcharidis G., Pyrgakis V., Rontogiannis G., Stefanadis C., Styliadis I., Vardas P. Recommendations for the cardiovascular screening of athletes. Hellenic J Cardiol 2010; 51(6):530-7.
2. Vanhees L, Geladas N, Hansen D, Kouidi E, Niebauer J, Reiner Z, Cornelissen V, Adamopoulos S, Prescott E, Börjesson M; on behalf of the writing group. Importance of characteristics and modalities of physical activity and exercise in the management of cardiovascular health in individuals with cardiovascular risk factors: recommendations from the EACPR (Part II). Eur J Prev Cardiol. 2012; 19(5):1005-33
3. Corrado D, Pelliccia A, Heidbuchel H, Sharma S, Link M, Basso C, Biffi A, Buja G, Delise P, Gussac I, Anastasakis A, Borjesson M, Bjørnstad HH, Carrè F, Deligiannis A, Dugmore D, Fagard R, Hoogsteen J, Mellwig KP, Panhuyzen-Goedkoop N, Solberg E, Vanhees L, Drezner J, Estes NA 3rd, Iliceto S, Maron BJ, Peidro R, Schwartz PJ, Stein R, Thiene G, Zeppilli P, McKenna WJ; Section of Sports Cardiology, European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Recommendations for interpretation of 12-lead electrocardiogram in the athlete. Eur Heart J. 2010; 31(2):243-59.
4. Garber CE, Blissmer B, Deschenes MR, Franklin BA, Lamonte MJ, Lee IM, Nieman DC, Swain DP. American College of Sports Medicine position stand. Quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory, musculoskeletal, and neuromotor fitness in apparently healthy adults: guidance for prescribing exercise Med Sci Sports Exerc. 2011; 43(7):1334-59.
5. American College of Sports Medicine. American College of Sports Medicine position stand. Progression models in resistance training for healthy adults. Med Sci Sports Exerc 2009; 41(3):687-708.
6. Vanhees L, De Sutter J, GeladaS N, Doyle F, Prescott E, Cornelissen V, Kouidi E, Dugmore D, Vanuzzo D, Börjesson M, Doherty P; EACPR. Importance of characteristics and modalities of physical activity and exercise in defining the benefits to cardiovascular health within the general population: recommendations from the EACPR (Part I). Eur J Prev Cardiol. 2012; 19(4): 670-86.
7. Churilla JR, Johnson TM, Magyari PM, Crouter SE Descriptive analysis of resistance exercise and metabolic syndrome. Diabetes Metab Syndr. 2012; 6(1):42-7.
8. O'Donovan G, Blazevich AJ, Boreham C, Cooper AR, Crank H, Ekelund U, Fox KR, Gately P, Giles-Corti B, Gill JM, Hamer M, McDermott I, Murphy M, Mutrie N, Reilly JJ, Saxton JM, Stamatakis E. The ABC of Physical Activity for Health: a consensus statement from the British Association of Sport and Exercise Sciences J Sports Sci. 2010; 28(6):573-91.
9. Linke A, Erbs S, Hambrecht R. Exercise and the coronary circulation-alterations and adaptations in coronary artery disease. Prog Cardiovasc Dis 2006; 48: 270-284.
10. Meyer AA, Kundt G, Lenschow U, Schuff-Werner P, Kienast W. Improvement of early vascular changes and cardiovascular risk factors in obese children after a six-month exercise program. J Am Coll Cardiol 2006; 48: 1865-70.
11. Deligiannis A, Björnstad H, Carre F, Heidbüchel H, Kouidi E, Panhuyzen-Goedkoop NM, Pigozzi F, Schänzer W, Vanhees L; ESC Study Group of Sports Cardiology. ESC study group of sports cardiology position paper on adverse cardiovascular effects of doping in athletes. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2006;13(5):687-94.
12. Okura T, Rankinen T, Gagnon J, et al. Effect of regular exercise on homocysteine concentrations: the HERITAGE family study. Eur J Appl Physiol 2006; 98: 394-401.
13. Ostergard T, Nyholm B, Hansen TK, et al. Endothelial function and biochemical vascular markers in first-degree relatives of type 2 diabetic patients: the effect of exercise training. Metabolism 2006; 55: 1508-1515.
14. Pagkalos M, Koutlianos N, Kouidi E, Pagkalos E, Mandroukas K, Deliagiannis A. Heart rate variability modifications following exercise training in type 2 diabetic patients with definite cardiac autonomic neuropathy. Br J Sports Med 2008; 42: 47-54
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-11-2018

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.