Μάθημα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ / Clinical Immunology
Κωδικός ΙΑ0289
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Υπεύθυνος/η Δέσποινα Παπακώστα
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000287

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό 8 4 2

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος 2019 – 2020
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία 2
Class ID
600150400
Τμήμα Διδάσκοντες
1. Πνευμονολογική Κλινική
2. Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
3. Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
4. Δ΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
5. Β' ΕΡΓ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
6. Β' ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
7. Α' ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ
8. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Πρόγραμμα Τάξης

Κτίριο Ιατρικής (αμφιθέατρο)
Όροφος -
Αίθουσα Γ κτίριο Ιπποκράτειο (654)
Ημερολόγιο Δευτέρα 14:00 έως 16:00
Κτίριο Ιατρικής (αμφιθέατρο)
Όροφος -
Αίθουσα Γ κτίριο Ιπποκράτειο (654)
Ημερολόγιο Τετάρτη 14:00 έως 16:00
Τύπος Μαθήματος
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν τους μηχανισμούς της ανοσιακής απόκρισης και διατήρησης της ομοιόστασης και της ανοσο-παθοφυσιολογίας των ανοσολογικής αρχής νοσημάτων. Ερμηνεία και χρησιμότητα των κυριότερων ανοσολογικών εργαστηριακών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεμελιωδεις αρχες της Βασικής Ανοσολογίας, περιγραφή των αντιπροσωπευτικότερων ομάδων νοσημάτων ανοσολογικής αρχής και περιγραφή των σημαντικότερων τεχνικών εργαστηριακής αξιολόγησης και διάγνωσης.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Μέσω της ιστοσελίδας επικοινωνία με τους φοιτητές για διευκρινήσεις, επεξηγήσεις, δημιουργία ομάδων εργασίας σε θέματα που διδάσκονται στο μάθημα.
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις 25 1,0
Φροντιστήριο 6 0,2
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο 4 0,2
Σύνολο 35 1,3
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
μ΄ςσα από τις ομάδες εργασίας που δημιουργούνται σε εθελοντική βάση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλίο Κλινικής Ανοσολογίας, δεύτερη έκδοση 2011-2012
Παναγιώτα Μπούρα και συνεργάτες
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βασική Ανοσολογία, Αbbas et al
Kλινική Ανοσολογία R. Rich et al
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-03-2013

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.