Μάθημα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ / Clinical Pharmacology
Κωδικός ΙΑ0293
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Υπεύθυνος/η Δημήτριος Κούβελας
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000291

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 8 4 2

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος 2019 – 2020
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία 2
Class ID
600150404
Τμήμα Διδάσκοντες
1. Α' ΕΡΓ. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
2. ΕΡΓ. ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
Τύπος Μαθήματος
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές
προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • IA0363 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΗΒΟΥ-ΝΕΟΥ-ΕΝΗΛΙΚΟΥ
 • IA0365 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
 • IA0366 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΙΑ0244 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΙΑ0249 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 1
 • ΙΑ0250 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 2
 • ΙΑ0256 ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΙΑ0264 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΙΑ0269 ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΙΑ0271 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΝΑΝΗΨΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ
 • ΙΑ0272 ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
 • ΙΑ0273 ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΙΑ0297 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 1
 • ΙΑ0298 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 2
 • ΙΑ0320 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι
 • ΙΑ0339 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 1
 • ΙΑ0340 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 2
 • ΙΑ0342 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1
 • ΙΑ0343 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2
 • ΙΑ0404 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Τα ανωτέρω μαθήματα θεωρούνται προαπαιτούμενα για την κατανόηση του μαθήματος Μοριακή Φαρμακολογία. Τυπικά, δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι ο φοιτητής να διδαχτεί την κλινική εφαρμογή της Φαρμακολογίας. Μεταξύ άλλων, διδάσκεται τις ενδείξεις και τους τρόπους χορήγησης των φαρμάκων, τα οφέλη και τους δυνητικούς κινδύνους από τη χορήγησή τους, καθώς και τους καταλληλότερους συνδυασμούς των φαρμάκων στις διάφορες κατηγορίες ασθενών. Οι γνώσεις αυτές συνδυαζόμενες με τις εμπειρίες που ο φοιτητής αποκτά κατά την κλινική άσκηση, του δίνουν τη δυνατότητα να επιλέγει εύστοχα φάρμακα, δόσεις, φαρμακομορφές και να σχεδιάζει θεραπευτικά σχήματα, προσαρμοσμένα στον ασθενή.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεραπευτική αντιμετώπιση της υπέρτασης. Φαρμακευτική αγωγή σε ειδικές ομάδες ασθενών. Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων. Στρατηγική σχεδιασμού της θεραπευτικής αγωγής. Φάρμακα σε οξέα καρδιακά επεισόδια. Θεραπευτική αντιμετώπιση των λοιμώξεων. Φαρμακευτική αγωγή σε γυναικολογικές παθήσεις. Αντιμετώπιση δηλητηριάσεων. Θεραπευτική αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη. Θεραπευτική αγωγή στη ΧΑΠ και το βρογχικό άσθμα. Φάρμακα στην αναισθησία και τον πόνο.
Λέξεις Κλειδιά
θεραπευτική αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις 26 1
Σύνολο 26 1
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με εξετάσεις όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών. Εναλλακτικά, οι φοιτητές μπορεί να κριθούν με βάση βιβλιογραφική εργασία, με τη μορφή άρθρου ανασκόπησης, την οποία εκπονούν σε θέματα της Κλινικής Φαρμακολογίας, τα οποία επιλέγουν από σχετικό κατάλογο που καταρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ. Κάθε βιβλιογραφική εργασία εκπονείται ατομικά. Οι φοιτητές συνεργάζονται με το μέλος του ΔΕΠ, το οποίο έδωσε το θέμα και το οποίο τους κατευθύνει στη διαμόρφωση του κειμένου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. ΒΑΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ, Τόμος 2, B.KATZUNG, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ, 2. ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ, G.FULGRAFF, D.PALM, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ, 3. ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ, J.RAID, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-09-2013

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.