Μάθημα

Κλινική Τοξικολογία - Ενόργανη Χημική Ανάλυση

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Κλινική Τοξικολογία - Ενόργανη Χημική Ανάλυση / Clinical Toxicology - Instrumental Chemical Analysis
Κωδικός ΜΙΦΒ0007
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Υπεύθυνος/η Νικόλαος Ράϊκος
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 600000112

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία (2016-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 28
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Υποχρεωτικό 2 1 5

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος Κλινική Τοξικολογία - Ενόργανη Χημική Ανάλυση
Ακαδημαϊκό Έτος 2017 – 2018
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία 2
Class ID
600116764
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώση όσον αφορά την εργαστηριακή αντιμετώπιση των δηλητηριάσεων
Γνώση όσον αφορά την θεραπευτική αντιμετώπιση δηλητηριάσεων
Εξοικείωση με τις χρωματογραφικές τεχνικές και την φασματομετρία μάζας
Κατάδειξη της σημασίας της παρακολούθησης των επιπέδων των φαρμάκων στα βιολογικά υλικά με σκοπό την αποτελεσματικότερη θεραπεία
Εξοικείωση με την διαδικασία επικύρωσης μιας αναλυτικής μεθόδου
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βιολογικά δείγματα-Μέθοδοι προκατεργασίας βιολογικών δειγμάτων για τοξικολογική ανάλυση
Εισαγωγή στην αέρια χρωματογραφία σε συνδυασμό με φασματομετρία μαζών
Εισαγωγή στην υγρή χρωματογραφία σε συνδυασμό με διαδοχική φασματομετρία μαζών
Παρακολούθηση θεραπευτικών επιπέδων φαρμάκων-Κλινική εφαρμογή
Τοξικογενετική- Κλινική εφαρμογή
Θεραπευτική και εργαστηριακή αντιμετώπιση δηλητηριάσεων
Πρακτική άσκηση στις μεθόδους προκατεργασίας βιολογικών δειγμάτων για τοξικολογική ανάλυση, στην αέρια χρωματογραφία σε συνδυασμό με φασματομετρία μαζών και στην υγρή χρωματογραφία σε συνδυασμό με διαδοχική φασματομετρία μαζών
Χαρακτηριστικά κλινικά περιστατικά δηλητηριάσεων
Λέξεις Κλειδιά
Κλινική τοξικολογία, Αέρια χρωματογραφία, Υγρή χρωματογραφία, Φασματομετρία μαζών, Τοξικογενετική, Παρακολούθηση θεραπευτικών επιπέδων φαρμάκων, Αντιμετώπιση δηλητηριάσεων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις 48 1,6
Εργαστηριακή Άσκηση
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 51 1,7
Σύνολο 99 3,3
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Κλινική Τοξικολογία & Θεραπευτική Αντιμετώπιση Δηλητηριάσεων,Π. Νέου,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ (2007)
2. Κλινική τοξικολογία - Οδηγίες στην καθημερινή ιατρική, Harris Carson R., ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, (2010)
3. ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΤΣΙΦΤΣΟΓΛΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ, ΧΑΡΙΣ Μ.Ε.Π.Ε., (1997)
4. ΒΑΣΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ, C. KLAASSEN, J. WATKINS, ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε., (2013)
5. Τοξικολογία (επίτομο), Α. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ, Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε., (2004)
6. Επιλεγμένα Σύγχρονα Θέματα Τοξικολογίας, Ε. ΤΣΟΥΚΑΛΗ, Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε. (2010)
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-09-2015

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.