Μάθημα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ / LITERATURE, BIBLIOLOGY AND NEW TECHNOLOGIES
Κωδικός ΔΓΥΓ.009
Σχολή Παιδαγωγική
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/η Ανδρέας Καρακίτσιος
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 600000694

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ (2017 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 21
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Υποχρεωτικό 3 2 10

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία 3
Class ID
600132593
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος θα:

Έρθουν σε επαφή με τις δυνατότητες που εισάγουν οι νέες τεχνολογίες στη λογοτεχνία

Γνωρίσουν το χώρο της ηλεκτρονικής λογοτεχνίας: τα είδη που τη συναποτελούν και τις βασικές τεχνικές της

Εξασκηθούν στην κατασκευή ενός ηλεκτρονικού, μη-γραμμικού ή/και διαδραστικού κειμένου

Ενσωματώσουν τις τεχνικές της ηλεκτρονικής λογοτεχνίας στην εκπαιδευτική τους πρακτική

Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα «Λογοτεχνία, Βιβλιολογία και Νέες Τεχνολογίες» εξετάζει τις εξελίξεις που προκύπτουν στο χώρο της λογοτεχνίας και της βιβλιοπαραγωγής ως συνέπεια των νέων τεχνολογιών.
Οι εξελίξεις αυτές αφορούν είτε στο βιβλίο ως «φυσικό» αντικείμενο, είτε στην εμφάνιση της -συνυφασμένης με τα νέα μέσα- ηλεκτρονικής λογοτεχνίας, είτε στην ίδια τη διαδικασία της δημιουργικής συγγραφής, καλώντας μας να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε, αναλύουμε και ορίζουμε την έννοια της λογοτεχνίας.

Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις 39
Σεμινάρια 25
Άσκηση Πεδίου 25
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων 50
Φροντιστήριο 31
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 30
Καλλιτεχνική δημιουργία 50
Σύνολο 250
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλιογραφία

Andrews, Richard και Smith, Anna, Developing Writers: Teaching and Learning in the Digital Age, McGraw Hill - Open University Press, New York, 2011

Garrand, Timothy Paul, Writing for multimedia and the Web: a practical guide to content development for interactive media, Elsevier, Burlington (ΗΠΑ), 2006

Hatavara, Mari και Hyvärinen, Matti και Mäkelä, Maria και Mäyrä, Frans (επιμ.), Narrative Theory, Literature, and New Media: Narrative Minds and Virtual Worlds, Routledge Interdisciplinary Perspectives on Literature, New York, 2016

Hayles, Katherine, Electronic Literature: New Horizons for the Literary. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2008.

Hayles, Katherine, Electronic Literature: What is it?, http://eliterature.org/pad/elp.html, (πρόσβ.: 11 Δεκεμβρίου 2010), 2007.

Hayles, Katherine, How We Think: Digital Media and Contemporary Technogenesis, University of Chicago Press, 2012.

Hayles, Katherine, Writing Machines. Cambridge: MIT Press, 2002.

Koskimaa, Raine, Is There a Place for Digital Literature in the Information Society?, http://www.brown.edu/Research/dichtung-digital/2003/issue/4/koskimaa/ind..., , 2003.

Koskimaa, Raine, Digital Literature From text to Hypertext and Beyond, http://users.jyu.fi/~koskimaa/thesis/thesis.shtml, 2000.

Landow, George P., Hypertext 3.0: critical theory and new media in an era of globalization , The John Hopkins University Press, Maryland, 2006.

Manovich, Lev, The Language of New Media, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 2001.

Monfront, Nick και Wardin-Fruin, Noah (επιμ.), The New Media Reader, The MIT Press, Massachusetts, 2003.

Murphet, Julian και Rainford, Lydia, Literature and Visual Technologies: Writing After Cinema, Palgrave Macmillan, New York, 2003

Rigores, John, Cyberculture and New Media, Rodopi, Amsterdam, 2008.

Ryan, Marie-Laure, Narrative as Virtual Reality, The John Hopkins University Press, Maryland, 2001

Unsworth, Len, E-Literature for Children - Enhancing Digital Literacy Learning, Routledge, Abingdon (UK), 2006

Wardip-Fruin, Noah, Expressive Processing: Digital Fictions, Computer Games, and Software, The MIT Press (London, 2009)

Τελευταία Επικαιροποίηση
16-01-2017

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.