Μάθημα

Μαθηματικές και προγραμματιστικές τεχνικές ανάλυσης ιατρικών δεδομένων

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Μαθηματικές και προγραμματιστικές τεχνικές ανάλυσης ιατρικών δεδομένων / Mathematics, programming techniques of medical data
Κωδικός ΙΠΑ005
Διατμηματικό Πρόγραμμα ΔΠΜΣ Ιατρική Πληροφορική (2018-σήμερα)
Συνεργαζόμενα Τμήματα Ιατρικής
Πληροφορικής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/η Ιωάννα Χουβαρδά
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 600016649

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ Ιατρική Πληροφορική (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 4
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Υποχρεωτικό 1 1 7,5

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος Μαθηματικές και προγραμματιστικές τεχνικές ανάλυσης ιατρικών δεδομένων
Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία 2
Class ID
600133408
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές
προγραμμάτων ανταλλαγής.
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασική γνώση συστημάτων Η/Υ κ προγραμματισμού
Καλή γνώση/εξοικειωση αγγλικής γλώσσας, καθώς μεγάλο μέρος του διαθεσιμου προς μελέτη υλικού είναι στην αγγλική γλώσσα
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι
* να δώσει στους φοιτητές/τριες τα εφόδια που είναι απαραίτητα για την κατανόηση θεμάτων ανάλυσης δεδομένων στην υγεία
* να επιδείξει βασικές τεχνικές που ο πληροφορικός ιατρικής θα βρει άμεσα μπροστά του
* να θέσει ένα πλαίσιο σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών
* να κάνει τους φοιτητές/τριες μέτοχους στη συζήτηση/θεώρηση σύγχρονων προβλημάτων ανάλυσης και σχεδίασης μεθόδων για την υγεία
Στόχοι του μαθήματος.
Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:
* Να χρησιμοποιήσουν κατάλληλες μεθοδολογίες ανάλυσης ιατρικών δεδομένων
* Να έχουν την απαραίτητη αρχική επαφή με τα διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σήμερα παγκοσμίως
* Να μπορούν να κάνουν κατάλληλη χρήση τεχνικών και εργαλείων για να αναπτύξουν (απλά τουλάχιστον) συστήματα ανάλυσης δεδομένων για ιατρικές εφαρμογές
* Να συζητούν τις απαιτήσεις για διαφορετικές προσεγγίσεις σε θέματα ανάλυσης & σχεδίασης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεματικές περιοχές, που υποστηρίζονται από διαλέξεις, εργαστήρια και εργασίες
--- High level scripting and prototyping
--- επιστημονικές εφαρμογές σε Matlab
--- ανάλυση και οπτικοποίηση ιατρικών δεδομένων σε R/διαδικτυακές διαδραστικές εφαρμογές
--- διαχείριση και δομές δεδομένων, υπολογιστική απόδοση σε Python
--- σεμιναριακά μαθήματα, machine learning, high performance programming, linux environment
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
το μάθημα αφορά κατ εξοχήν τεχνολογίες πληροφορικής και έχει άμεση σχέση με Η/Υ
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις 52
Εργαστηριακή Άσκηση 10
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων 60
Εκπόνηση μελέτης (project) 68
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 35
Σύνολο 225
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση βασίζεται σε ενα σύνολο ατομικών και ομαδικών εργασιών (ανα θεματική περιοχή) που περατώνονται και εξετάζονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
ηλεκτρονικό υλικό που αφορά τις επιμέρους τεχνολογίες που διδάσκονται στις θεματικές περιοχές
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-11-2018

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.