Μάθημα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ / Metabolic Bone Diseases
Κωδικός IA0407
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Υπεύθυνος/η Μιχαήλ Ποτούπνης
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000441

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 8 4 2

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος 2019 – 2020
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία 2
Class ID
600150345
Τμήμα Διδάσκοντες
1. Γ΄ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
2. .
3. .
4. .
5. .

Πρόγραμμα Τάξης

Κτίριο Ιατρικής (αμφιθέατρο)
Όροφος Όροφος 1
Αίθουσα ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α (72)
Ημερολόγιο Τετάρτη 15:00 έως 16:00
Τύπος Μαθήματος
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η κατανόηση των μηχανισμών λειτουργίας του μυοσκελετικού συστήματος, της σημασίας του οστικού μεταβολισμού, της ποιοτικής υφής των οστών και των μηχανικών τους ιδιοτήτων.
Υπηρετεί και προάγει το συναφές γνωστικό αντικείμενο της Oρθοπαιδικής.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κύτταρα οστίτη ιστού, Oστική παραγωγή και ρύθμισή της, Oστική ανακατασκευή, Oστική πυκνότητα – Κορυφαία οστική πυκνότητα, Κλινική αξιολό‐γηση των διαταραχών του οστικού μεταβολισμού, Νόσος Paget, Μεταβολικές και αναπτυ‐ξιακές παθήσεις στον αναπτυσσόμενο σκελετό, Oστεοπόρωση: ορισμός, επιδημιολογικά στοιχεία, Παθογένεια οστεοπόρωσης, Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση οστεοπόρω‐σης, Κλινική εικόνα οστεοπόρωσης, Διάγνωση οστεοπόρωσης (Απεικονιστικές μέθοδοι, Βι‐οχημικοί οστικοί δείκτες), Θεραπεία οστεοπόρωσης – Σύγχρονες απόψεις, Oστεοπορωτικά κατάγματα – Αντιμετώπιση, Προληπτικός έλεγχος, αξιολόγηση, Ανδρική οστεοπόρωση, Πα‐ροδική οστεοπόρωση, Άσκηση και μεταβολικές παθήσεις, Παθήσεις ΚΝΣ και οστικός μετα‐βολισμός, Εκδηλώσεις μεταβολικών παθήσεων των οστών από την περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου.
Λέξεις Κλειδιά
Μεταβολικές παθήσεις, Οστική εναλλαγή, Οστικός μεταβολισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1."ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ" Γεωργίου Καπε‐τάνου, University Studio Press,
2."ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ" Γεωργίου Καπετάνου, University Studio Press.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-12-2014

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.