Μάθημα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ / RESEARCH METHODOLOGY
Κωδικός IA0364
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Υπεύθυνος/η Αλέξιος Μπένος
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000002

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 3 2 2

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος 2019 – 2020
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
 • Ευθυμία Μακρίδου
Ώρες Εβδομαδιαία 2
Class ID
600150161
Τμήμα Διδάσκοντες
1. ΕΡΓ. ΠΡΩΤ/ΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. ΙΑΤΡ.& ΕΡΕΥΝΑ
Τύπος Μαθήματος
 • Υποβάθρου
Κατηγορία Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές
προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Επιδιωκόμενοι στόχοι: Μετά από συνεχή και ενεργητική συμμετοχή στο μάθημα ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να μπορεί να διαβάζει και να καταλαβαίνει δημοσιευμένες εργασίες και να εκτιμά τη χρησιμότητα και πιθανή εφαρμογή των αποτελεσμάτων τους. Να γνωρίζει τις βασικές αρχές ερευνητικού σχεδιασμού και να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων. Να είναι ικανός να επιλέγει ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης, να γνωρίζει να επιλέγει τις απαραίτητες μεθόδους ανάλυσης των δεδομένων και να αποκτήσει οικειότητα στην ανάλυση δεδομένων με τη βοήθεια λογισμικών βιοστατιστικής και συγκεκριμένα το SPSS. Να αναγνωρίζει τη σημασία της δεοντολογικής συνάφειας της έρευνας με τις πραγματικές ανάγκες υγείας του πληθυσμού και να είναι εξοικειωμένος με τις δεοντολογικές αρχές, τη σχετική νομοθεσία και τα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητας.

Πρόγραμμα:
Εισαγωγή στη μεθοδολογία έρευνας Αλέξης Μπένος
Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας στην έρευνα Εμμανουήλ Σμυρνάκης
Βιβλιογραφική αναζήτηση και συγγραφή βιβλιογραφίας Μαρία Μοιρασγεντή
Διαχείριση αρχείου SPSS Μπεττίνα Χάιδιτς Κωνσταντίνος Μπουγιούκας
Είδη ερευνών: Ποσοτική έρευνα - τύποι ερευνών σχεδιασμός έρευνας Μάγδα Γαβανά
Μέτρα νοσηρότητας – θνησιμότητας - προτύπωση Αλέξης Μπένος Σταύρος Σταφυλίδης
Κλινική Επιδημιολογία (Επαναληπτότητα δοκιμασιών - Εγκυρότητα διαγνωστικών μεθόδων) Αλέξης Μπένος
Ανάλυση αρχείου SPSS Μπεττίνα Χάιδιτς Σταματία Κόκαλη Κωνσταντίνος Μπουγιούκας
Έλεγχος υποθέσεων και κριτική ανάλυση επιστημονικών εργασιών Αλέξης Μπένος
Γραπτή εξέταση - ανατροφοδότηση - βαθμολόγηση γραπτού Αλέξης Μπένος
Εμμανουήλ Σμυρνάκης

Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στη μεθοδολογία έρευνας ‐ Εισαγωγή στην τεκμηριωμένη ιατρική
(evidence based medicine) ‐ Διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος ‐ Μεταβλητές ‐ σχέσεις ‐
υποθέσεις ‐ Κριτική ανάλυση επιστημονικών άρθρων ‐ Είδη ερευνών: ποσοτική /ποιοτική ‐
Ποσοτική έρευνα ‐ δείκτες ‐ μέτρα ‐ σχεδιασμός έρευνας ‐ Κριτήρια τεκμηρίωσης και αποδοχής μιας αιτιολογικής υπόθεσης ‐ Δειγματοληψία ‐ διαστρωμάτωση ‐ Σχεδιασμός ερευνητικών εργαλείων ‐ Βιοστατιστική ‐ Κλινική Επιδημιολογία ‐ Ποιοτική έρευνα ‐ Εγκυρότητα, αξιοπιστία και δεοντολογία έρευνας ‐ Aναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών. Αξιολόγηση ιατρικών περιοδικών ‐ Η έρευνα στην Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
Λέξεις Κλειδιά
ιατρική ερευνητική μεθοδολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Φροντιστήριο
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
‐ Αξιολόγηση – Πρόοδος – Εξετάσεις: Μικρές εργασίες σε κάθε μάθημα για καλύτερη κατανόηση. Τελική εργασία σε επιλεγμένο θέμα.
‐ Συνολική αποτίμηση – Αξιολόγηση: Προφορική και έντυπη αξιολόγηση μαθήματος και
διδασκόντων στο τελευταίο μάθημα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Α. «Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα», Earl Babbie, 2011, Επιμέλεια στην Ελληνική γλώσσα Κώστας Ζαφειρόπουλος, Εκδόσεις «Κριτική Α.Ε.», κωδ. στον Εύδοξο: 12508145)
Β. «Μεθοδολογία της έρευνας & της ανάλυσης δεδομένων για τις επιστήμες της υγείας»,2011, Δ.Παναγιωτάκος, Εκδόσεις «Μαρία Τσακουρίδου & Σια Ο.Ε.» κωδ. στον Εύδοξο: 12492373.
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-01-2018

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.