Μάθημα

ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / Neurophysiology and Clinical Applications
Κωδικός ΙΑ0304
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Υπεύθυνος/η Μαρία Αλμπάνη
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000302

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 8 4 2

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος 2019 – 2020
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία 2
Class ID
600150414
Τμήμα Διδάσκοντες
1. ΕΡΓ. ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
2. ΕΡΓ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
3. .
Τύπος Μαθήματος
 • Υποβάθρου
Κατηγορία Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΙΑ0256 ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΙΑ0342 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1
 • ΙΑ0343 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν τη λεπτομερή λειτουργία των αισθητηρίων οργάνων και του λόγου καθώς και την τεχνική και ερμηνεία των νευροφυσιολογικών καταγραφών, τη σύνδεση της φυσιολογίας του νευρικού συστήματος με την εργαστηριακή διαγνωστική των νευροπαθειών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Εισαγωγή στη Νευροφυσιολογία (Κοσμίδης)
2. Μεμβρανικά δυναμικά νευρώνων (Συμεωνίδου)
3. Μετάδοση σημάτων (Σπάνδου)
4. Φυσιολογία συνάψεων (Αλμπάνη)
5. Αρχές νευροφυσιολογικών καταγραφών (Χατζησωτηρίου)
6. Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ): Bασικές αρχές και προηγμένες τεχνικές (video-EEG, ενδοκράνιες καταγραφές, ΗΕΓ ύπνου)
7. Νευροφυσιολογικός έλεγχος του Περιφερικού Νευρικού συστήματος (Νευρογράφημα- έλεγχος του Α.Ν.Σ.)
8. Νευροφυσιολογικός έλεγχος Νευρομυϊκής σύναψης- Μυών (Δοκιμασία επαναλαμβανομένων ερεθισμάτων- ΗΜΓράφημα)
9. Προκλητά δυναμικά (Οπτικά Προκλητά δυναμικά, Σωματοαισθητικά Προκλητά δυναμικά, Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά)
10. Ενδογενή/Γνωσιακά προκλητά δυναμικά, Διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός.
Λέξεις Κλειδιά
Μεμβρανικά δυναμικά νευρώνων, σήματα, συνάψεις, νευροφυσιολογικές καταγραφές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Περιγραφή
Με παρουσιάσεις Powerpoint
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Φροντιστήριο
Κλινική Άσκηση
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο
Εκπόνηση μελέτης (project)
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γίνεται με γραπτές εξετάσεις, εργασίες
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) D. Purves, G. Augustine, D. Fitzpatrick, W. Hall. Νευροεπιστήμη».
Επιστημονικές Εκδόσεις Γ. Παρισιάνου.
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-03-2015

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.