Μάθημα

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ / Ophthalmology
Κωδικός ΙΑ0318
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Υπεύθυνος/η Ιωάννης Τσινόπουλος
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000316

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό 9 5 3

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος 2019 – 2020
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
 • Αννα Δαστιριδου
 • Αθανασιος Καραμητσος
 • Αρχιμηδης Κοσκοσας
 • Θωμας Παπαθωμας
 • Θεοφανης Παππας
 • Αργυριος Τζαμαλης 51ωρ
Ώρες Εβδομαδιαία 4
Class ID
600150263
Τμήμα Διδάσκοντες
1. Α΄ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
2. Β΄ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
3. Γ΄ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
4. `

Πρόγραμμα Τάξης

Κτίριο Ιατρικής (αμφιθέατρο)
Όροφος Ισόγειο
Αίθουσα ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Ε (70)
Ημερολόγιο Τρίτη 11:00 έως 13:00
Τύπος Μαθήματος
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές
προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΙΑ0332 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 3
 • ΙΑ0343 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Τα μαθησιακά αποτελέσματα -Στόχοι του μαθήματος της Οφθαλμολογίας περιγράφονται στους εξής 4 άξονες:
1. Γνώση:
α)Βασικές οφθαλμολογικές γνώσεις που προαπαιτούν γνώσεις ανατομίας και φυσιολογίας του βολβού, των επικουρικών μορίων, του οπτικού νεύρου και της οπτικής οδού, Παθοφυσιολογια μηχανισμοί/παράγοντες κινδύνου
β)Βασικές γνώσεις διαθλαστικών ανωμαλιών
γ)Κατανόηση παθοφυσιολογικών μηχανισμών, επίπτωση και γνώση παραγόντων κινδύνου των συχνότερων οφθαλμολογικών παθήσεων περιλαμβανομένων των παρακάτω; Παθήσεις οφθαλμικής επιφάνειας, καταρράκτης , στραβισμός, ραγοειδίτιδα, γλαύκωμα, διαβητικη αμφιβληστροειδοπάθεια, ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς, αποκόλληση αμφιβληστροειδούς και παθήσεις οπτικού νεύρου.
δ)Πολυπαραγοντική προσέγγιση των νοσημάτων (γενετική προδιάθεση, παράγοντες κινδύνου, περιβάλλον, σχετιζόμενα συστηματικά νοσήματα).
ε)Συνάφεια οφθαλμολογικών παθήσεων με γειτνιάζουσες ανατομικές δομές.
2. Δεξιότητες:
α)Εξέταση ασθενούς σε περιβάλλον πρωτοβάθμιας περίθαλψης, (problem based).,
β)Αξιολόγηση κλινικών περιστατικών, διαφορική διάγνωση, διαπραγμάτευση διαχειριστικού πλάνου στα συχνότερα οφθαλμολογικά νοσήματα
γ)Εκτέλεση βασικών οφθαλμολογικών δεξιοτήτων. –
δ)Επικοινωνία σε ιατρικό περιβάλλον, παραδείγματα διαχείρησης και παραπομπής οφθαλμολογικών ασθενών.
ε)Εφαρμογή επιστημονικών αρχών, μεθόδων και γνώσεων στην οφθαλμολογική ιατρική πρακτική και έρευνα. Παραδείγματα επιπτώσεων τεκμηριωμένης ιατρικής έρευνας στην κλινική οφθαλμολογική πράξη.
3. Ικανότητες:
α)Οφθαλμοσκόπηση – Βυθοσκόπηση
β)Λήψη – αξιολόγηση οφθαλμολογικού ιστορικού
γ)Πρωτοβάθμια αντιμετώπιση οφθαλμολογικών περιστατικών
δ)Aντιμετώπιση κόκκινου ματιού στην πρωτοβάθμια περίθαλψη – problem based – εικονικός ασθενής
ε)Eπειγοντα στην Οφθαλμολογία – problem based
στ)Kατανόηση της αιτιολογίας και της κατανομής των συχνότερων ελλειμάτων του οπτικού πεδίου – problem based
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
α) Φροντιστηριακή Άσκηση σε μικρές ομάδες εργασίας (10 -12 φοιτητών) (90 θεωρητικές γνώσεις - δεξιότητες):
Εισαγωγή στην Oφθαλμολογία, στοιχεία λειτουργικής ανατομίας και ιστολογίας, φυσιολογικοί μηχανισμοί του οργάνου της όρασης.Απαραίτητες διαγνωστικές και θεραπευτικές δεξιότητες στα συχνότερα οφθαλμολογικά νοσήματα όπως; Παθήσεις οφθαλμικής επιφάνειας, καταρράκτης, στραβισμός, ραγοειδίτιδα, γλαύκωμα, διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς, αποκόλληση αμφιβληστροειδούς και παθήσεις οπτικού νεύρου
β) Κλινική Άσκηση: (30 πρακτικές δεξιότητες) σε μικρές ομάδες εργασίας:
Στις υποκειμενικές εξεταστικές μεθόδους και την ερευνητική μεθοδολογία, στο οφθαλμολογικό ιστορικό και την οφθαλμοσκόπηση, στην οφθαλμολογική νοσηλευτική, στις αντικειμενικές εξεταστικές μεθόδους,, στην καθημερινή οφθαλμολογική πράξη, στις παρακλινικές οφθαλμολογικές μεθόδους, και σε διαφοροδιαγνωστικές προσεγγίσεις,
γ) Εικονικός ασθενής – e-learning Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ.
δ) Συμμετοχή στις εφημερίες
ε) Καθοδηγούμενη μελέτη.(αναζήτηση βιβλιογραφίας).
στ) Αυτόνομη μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις.
Λέξεις Κλειδιά
Φροντιστηριακή Άσκηση σε μικρές ομάδες εργασίας, κλινική άσκηση, εικονικός ασθενής, εφημερίες, καθοδηγούμενη μελέτη, αυτόνομη μελέτη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Άσκηση Πεδίου
Φροντιστήριο 26 1
Κλινική Άσκηση
Εξετάσεις 5 0,2
Σύνολο 31 1,2
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών είναι ο κάτωθι:
1)Προφορική δοκιμασια των φοιτητών στις 30 πρακτικές δεξιότητες και τις 5 αποκτηθείσες ικανότητες. Η δοκιμασία αυτή αποτελεί το 30% της τελικής βαθμολογίας του φοιτητή (0-3 επί συνόλου 10 μονάδων).
2)Γραπτή δοκιμασία απαντήσεων πολλαπλών επιλογών (28) και 3 ερωτήσεων σύντομης ανάπτυξης. Η δοκιμασία αυτή αποτελεί το 70% της τελικής βαθμολογίας του φοιτητή (0-7 επί συνόλου 10 μονάδων).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1)Διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις στην Οφθαλμολογία Σ.Α Δημητράκος, Π.Κ.Οικονομίδης, University Studio Press, 2014 ISBN 978- 960-12-2175-5
2)Οφθαλμολογία ΔΕΠ Α΄ Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών 2012
3)Οφθαλμολογία, M. Batterbury, B. Bowling (Μετάφραση Σ. Γαρταγάνης) Παρισιάνος, 2003
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1)F.G. Berson, Μετάφραση: Ι.Γ. Παλλήκαρης, Μ.Κ. Τσιλιμπάρης, Βασική Οφθαλμολογία, Πασχαλίδης, 2001
2)Payne, P. Simcock, Μετάφραση: Δ.Κ. Νικολόπουλος, Π.Δ. Νάνος, Πρακτική Οφθαλμολογία, Gotsis, 2011
3)Ι.Κ. Μελά, Το Μάτι για τον Γενικό Ιατρό,Συνέδρα, 2006
4)Κ. Ψύλλας,Εισαγωγή στην Οφθαλμολογία και Νευροοφθαλμολογία , 2η έκδοση, University Studio Press, 2005
5)D.J. Spalton, R.A. Hitchings, P.A. Hunter,Μετάφραση: Ε. Βαϊκούσης, Κλινική Οφθαλμολογια, Πασχαλίδης, 2000
6)D. Pavan-Langston,Μετάφραση: Ν. Γεωργιάδης, Ν. Κοζέης,Εγχειρίδιο Διάγνωσης και Θεραπείας Παθήσεων Οφθαλμού,Σιώκης, 2006
7)Ι. Κολιόπουλος,Οφθαλμολογία, Παρισιάνος, 1995
8)J.J. Kanski, B. Bowling,Clinical Ophthalmology. A systematic approach,Elsevier Saunders, 2011
9)J.J. Kanski, K.K. Nischal,Ophthalmology, Clinical Signs and Differential Diagnosis,Mosby, 2003
10)G.K. Lang,Ophthalmology, A Pocket Textbook Atlas,Thieme, 2000
11)T.l. Jackson,Moorfields Manual of Ophthalmology,Mosby, 2009
12)P.K. Kaiser, N.J. Friedman, R. Pineda II,The Massachusetts Eye and Ear Infirmary Illustrated Manual of Ophthalmology, 2nd ed,Saunders, 2004
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-01-2015

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.