Μάθημα

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ / Paediatrics
Κωδικός ΙΑ0323
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/η Αικατερίνη Χαϊδοπούλου
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000321

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό - Κλινική Άσκηση 12 6 9,2

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος 2019 – 2020
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία 35
Class ID
600150432
Τμήμα Διδάσκοντες
1. Α΄ Παιδιατρική
2. Β΄ Παιδιατρική
3. Γ΄ Παιδιατρική
4. Δ΄ Παιδιατρική
5. Α' ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
6. Β' ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Τύπος Μαθήματος
 • Γενικών Γνώσεων
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές
προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Α) Καθ 'όλη τη φοίτησή του στην παιδιατρική, ο φοιτητής θα πρέπει να αποκτήσει και να χρησιμοποιήσει τη γνώση
1) των μηχανισμών και των διαταραχών της αύξησης και ανάπτυξης
2) των διακυμάνσεων των φυσιολογικών τιμών
3) των εκδηλώσεων μιας νόσου
Β)Λήψη ιστορικού από τον ασθενή / κηδεμόνα
II.  Διενέργεια φυσικής εξέτασης
νεογνό-νήπιο-παιδί σχολικής ηλικίας- έφηβος
III. Δημιουργία γραπτού αρχείου του ιστορικού και της κλινικής εξέτασης (ιατρικός φάκελος)
ΙV. Ικανότητα δημιουργίας μιας προφορικής παρουσίασης που περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του ιστορικού του ασθενούς με χρονολογική σειρά και μια περίληψη των ευρημάτων στη φυσική εξέταση.
Γ)Αναγνώριση των ιατρικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια της λήψης του ιστορικού και της φυσικής εξέτασης
Αναγνώριση των νόσων που εμφανίζονται με κοινά συμπτώματα (πχ πυρετό, εμετό, ευερεθιστότητα ή πυρετό και άρνηση βάδισης ή ωχρότητα και πετέχειες κλπ).
Αναγνώριση και αξιολόγηση οξέων και επειγόντων παιδιατρικών προβλημάτων.
Συνταγογράφηση φαρμάκων προσαρμοσμένων στον παιδιατρικό ασθενή.
Εκτέλεση πρακτικών χειρισμών:
1. Μέτρηση Βάρους-ύψους-περιμέτρου κεφαλής και καταγραφή στις ανάλογες εκατοστιαίες θέσεις ανάπτυξης
2. Μέτρηση Αρτηριακής πίεσης, σφύξεων, αναπνοών και καταγραφή στο φύλλο νοσηλείας
3. Διενέργεια φυματινοαντίδρασης (Μantoux)
4. Έλεγχος βιβλιαρίου υγείας(γαλάζιο βιβλιάριο του παιδιού-κάρτα απαγόρευσης φαρμάκων –ουσιών σε ανεπάρκεια G6 PD του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού)
5. Ωτοσκόπηση
6. Εξοικείωση με ιδιαίτερα για την παιδιατρική φάρμακα και τρόπος χορήγησης αυτών(διάφορες σύριγγες -αδρεναλίνη, ενδομυϊκές-υποδόριες ενέσεις, φλεβοκαθετήρες,καθετήρες,υπόθετα για σπασμούς κλπ.)
7. Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)
8. Χορήγηση οξυγόνου

Παρακολούθηση:
1. Φλεβοκεντήσεων
2. Ωσφυονωτιαίας παρακέντησης
3. Μυελογράμματος
4. Καθετηριασμό ουρήθρας
5. Υπερηβικής παρακέντησης

Διαφορική διάγνωση για κάθε πρόβλημα ή ομάδα προβλημάτων και περιγραφή του πως η ηλικία επηρεάζει τη διαφορική διάγνωση.
Περιγραφή της χρησιμότητας των εργαστηριακών εξετάσεων που μπορούν να συμβάλλουν, να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν την κλινική υπόθεση για την υπό εξέταση νόσο.
Σχολιασμός –γνώση για τις μεταβολές των φυσιολογικών τιμών ανάλογα με την ηλικία.
Συζήτηση για το κόστος σε σχέση με τη χρησιμότητα. Περιορισμοί και κόστος των διαφόρων μελετών
Ερμηνεία βασικών παρακλινικών εξετάσεων όπως η ακτινογραφία θώρακος.
Συζήτηση για το ρόλο, την εμπλοκή και τη συνεργασία συμβούλων ιατρών για τη διαχείριση των ασθενών.

Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΑ-ΙΒ 0323
Φόρτος εργασίας 239,2 ώρες που αντιστοιχούν σε 9,2 ECTS μονάδες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στο υποχρεωτικό μάθημα της Παιδιατρικής ΙΑ-ΙΒ 0323 πραγματοποιείται στις τέσσερις παιδιατρικές κλινικές με κοινό πρόγραμμα σπουδών:
• Α΄Παιδιατρική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο Ιπποκράτειο
• Β΄ Παιδιατρική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
• Γ΄ Παιδιατρική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο Ιπποκράτειο
• Δ΄ Παιδιατρική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΚΗΣΗΣ
Η έναρξη της άσκησης είναι η πρώτη Δευτέρα μετά τις 15 Αυγούστου. Η διάρκεια της άσκησης είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή για 6 εβδομάδες και η εκπαίδευση ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος Μαΐου. Οι φοιτητές λαμβάνουν πριν την έναρξη του μαθήματος στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο: το Ενημερωτικό Φυλλάδιο Μαθήματος (ΕΦΜ), το δελτίο δεξιοτήτων και εφημεριών, το πρόγραμμα μαθημάτων, τον πίνακα διδακτέας ύλης στο θάλαμο και τον πίνακα εξεταστέας ύλης των πτυχιακών εξετάσεων

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Η υποδοχή των φοιτητών γίνεται από το Διευθυντή της Κλινικής και το συντονιστικό όργανο για το μάθημα (ένα μέλος ΔΕΠ συντονιστή μαθήματος, δύο μέλη ΔΕΠ υπεύθυνους μαθήματος) στις 8.15 το πρωί στις αίθουσες διδασκαλίας των Κλινικών.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ
Οι φοιτητές κατανέμονται σε μικρές ομάδες και τοποθετούνται σε θαλάμους, όπου παραμένουν για χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας και κατόπιν γίνεται κυκλική αλλαγή θαλάμων (rotation) ανά εβδομάδα έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης σε όλα το φάσμα των παιδιατρικών περιστατικών. Σε κάθε θάλαμο υπάρχει υπεύθυνος και επιβλέπων ένα μέλος ΔΕΠ.
Σε όλους τους φοιτητές διανέμεται ονομαστική καρτέλα για την ιατρική μπλούζα και σε κάποιες κλινικές κλειδιά ιματιοθήκης. Επίσης σε ορισμένες κλινικές διανέμονται βοηθητικά εκπαιδευτικά εργαλεία πχ Θεραπευτικοί οδηγοί κλινικών, επί μέρους σημειώσεις μελών ΔΕΠ κλπ.
Στον πίνακα ανακοινώσεων των Κλινικών είναι αναρτημένα:
1) Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων
2) Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη ΜΕΝΝ (Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας των Νεογνών)
3) Το πρόγραμμα συμμετοχής στις γενικές εφημερίες
4) Το πρόγραμμα εκπαίδευσης για ΚΑΡΠΑ σε προπλάσματα για παιδιά (Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση)
5) Ο πίνακας με την κατανομή των φοιτητών στους θαλάμους

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ
Οι φοιτητές εφημερεύουν κατά ομάδες, ανά 4ωρο από τις 15.00 έως 23.00 τις καθημερινές και από 09.00 έως 23.00 τα Σαββατοκύριακα.
Στις γενικές εφημερίες επίσης:
• Οι εφημερεύοντες φοιτητές στην Κλινική συνεργάζονται με τους εφημερεύοντες ειδικευόμενους, τους βοηθούν στη διεκπεραίωση των ασθενών και συμβάλουν στη συμπλήρωση του ιστορικού.
• Οι εφημερεύοντες φοιτητές στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) λαμβάνουν ιστορικό από τους γονείς, καταγράφουν τα βασικά, παρουσιάζουν τον ασθενή στον ειδικευόμενο/ειδικό ιατρό και εξετάζουν μαζί τον ασθενή.
Τα παραπάνω εφαρμόζονται σε εφημερία που εξελίσσεται ομαλά.
Ο φοιτητής προσκομίζει στη γραμματεία της κλινικής τα έντυπα με τις υπογραφές των υπευθύνων της εφημερίας. Γίνεται έλεγχος και λαμβάνει σφραγίδα, η κατοχή της οποίας του εξασφαλίζει τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

ΑΠΟΥΣΙΕΣ
Οι φοιτητές μπορούν να δικαιολογήσουν 2 ημέρες απουσίας κατά την άσκησή τους, αν οι απουσίες είναι περισσότερες τότε η άσκηση είναι ανεπαρκής και επαναλαμβάνεται στο επόμενο εξαβδόμαδο.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να παρουσιάσουν κλινικές περιπτώσεις με τη μορφή της διαφορικής διάγνωσης. Επίσης συμμετέχουν σε ομαδική εργασία υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ, η οποία παρουσιάζεται προφορικά με τη μορφή power point και κατατίθεται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης με τη μορφή CD. Στο δελτίο δεξιοτήτων των φοιτητών υπάρχει στήλη για την αναγραφή των προφορικών παρουσιάσεων. Μετά τον έλεγχό τους για σφραγίδα στο βιβλιάριο σπουδών, το δελτίο επιστρέφεται στο φοιτητή, ο οποίος το φυλάσσει και το έχει μαζί του στις προφορικές εξετάσεις του πτυχίου.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Η βαθμολογική αξιολόγηση των φοιτητών για το μάθημα της Παιδιατρικής ΙΑ-ΙΒ 0323 πραγματοποιείται με γραπτές και προφορικές εξετάσεις, οι οποίες υπολογίζονται ισόποσα (50%) στην τελική βαθμολογία.
Η βαθμολογία είναι της κλίμακας 0 μέχρι 10 τόσο για τις γραπτές όσο και για τις προφορικές εξετάσεις.
Για τη βαθμολογία στις γραπτές εξετάσεις σύμφωνα με την εφαρμογή στο Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ. του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer Systeam : ECTS) η βαθμολογία θα αναγράφεται και σε μορφή A, B, C, D, E, F όπου ισχύει: A =10%, B=25%, C= 30%, D =25 %, E= 10%, F = δεν προάγεται (fail). Το σύστημα ECTS διαιρεί τους φοιτητές αρχικά σε ομάδες επιτυχόντες και αποτυχόντες, και στη συνέχεια αξιολογεί τις επιδόσεις αυτών των δύο ομάδων χωριστά. Έτσι οι επιτυχόντες διαρούνται σε πέντε υποομάδες: το άριστο Α απονέμεται στο 10%, στο επόμενο 25% απονέμεται ο βαθμός Β, στη συνέχεια στο επόμενο 30% ο βαθμός C, στο επόμενο 25% ο βαθμός D και τέλος στο 10% ο βαθμός E.
1) ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: Στο τέλος του εξαβδόμαδου οι φοιτητές εξετάζονται προφορικά στο θάλαμο και η βαθμολογία καταγράφεται στην κάρτα κάθε φοιτητή. Η επίδοση στην εξέταση στο θάλαμο συνυπολογίζεται στον προφορικό βαθμό του μαθήματος. Επίσης στον προφορικό βαθμό συνυπολογίζεται η επίδοση στην προφορική παρουσίαση (power point) και η επίδοση στον εικονικό (ηλεκτρονικό) ασθενή.
2) ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των εξετατικών περιόδων όπως αυτές ορίζονται από το Τμήμα Ιατρικής. Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις μικρής ανάπτυξης, ερωτήσεις με κλινικές περιπτώσεις, ερωτήσεις σε διαγράμματα και εικόνες. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία.Ο βαθμός από τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής είναι

Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
1)Παρουσιάσεις εργασιών σε powerpoint
2)Επικοινωνία των φοιτητών με τα εσωτερικά e-mail των κλινικών
3)Ανάρτηση όλων των ανακοινώσεων των κλινικών σχετικά με το μάθημα της παιδιατρικής στην ιστοσελίδα της ιατρικής σχολής-πρόσβαση από όλους τους φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Σεμινάρια
Εργαστηριακή Άσκηση
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Πρακτική (Τοποθέτηση)
Κλινική Άσκηση
εικονικός ασθενής
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η τελική αξιολόγηση -βαθμολόγηση του φοιτητή γίνεται ως εξής:

-50 % μετρά ο βαθμός των γραπτών εξετάσεων (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις ανάπτυξης,περιγραφή
περιπτώσεων, αξιολόγηση εικόνων-σχημάτων.

-50 % μετρά ο βαθμός των προφορικών εξετάσεων(προφορικές εξετάσεις+εξετάσεις στο θάλαμο+προφορική παρουσίαση
εργασίας+εξέταση στον ηλεκτρονικό ασθενή)

Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Κλινική Εξέταση Ασθενούς (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) Βασική παιδιατρική ( Γ΄έκδοση )
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41963812
Έκδοση: 3η έκδ./2014
Συγγραφείς: Επιμ.: Κανακούδη - Τσακαλίδου Φλωρεντία, Κατζός Γεώργιος, Παπαχρήστου Φώτιος, Δρόσου - Αγακίδου Βασιλική
ISBN: 978-960-12-2191-5
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): University Studio Press Α.Ε.
2) Nelson Βασική Παιδιατρική
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50657077
Έκδοση: 1η έκδ./2015
Συγγραφείς: Επιμέλεια Μετάφρασης: Μαρία Εμποριάδου, Μαρία Χατζηστυλιανού
ISBN: 978-960-6894-84-8
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΧΑΒΑΛΕΣ Α - ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ Κ ΟΕ
3)Παιδιατρική και Εφηβική Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο:
ISBN : 9789606894343
Έκδοση:2012
Συγγραφέας:Χρυσανθόπουλος Χρύσανθος
Τύπος:Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης):Ροτόντα
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-01-2019

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.