Μάθημα

Παθολογία Αθλουμένων

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Παθολογία Αθλουμένων / Athletes' pathology
Κωδικός ΜΕ017
Διατμηματικό Πρόγραμμα ΔΠΜΣ Άθληση και Υγεία (2015-2018)
Συνεργαζόμενα Τμήματα Ιατρικής
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Υπεύθυνος/η Ευαγγελία Κουϊδή
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 600000613

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος Παθολογία Αθλουμένων
Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία 3
Class ID
600123978
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα μπορούν να το επιλέξουν φοιτητές/τριες του 3ου εξαμήνου της Κατεύθυνσης Αθλητιατρικής
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση συχνών διαταραχών που μπορεί να εμφανιστούν κατά την άθληση ως αποτέλεσμα αυτής ή και χωρίς να συνδέονται άμεσα με αυτή (επίδραση περιβάλλοντος), καθώς και η παροχή γνώσεων πρώτων βοηθειών για την πρωτοβάθμια αντιμετώπισης ορισμένων από αυτών στους αθλητικούς χώρους. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-ήτριες θα είναι σε θέση να: (α) εντοπίζουν πιθανές διαταραχές της υγείας, (β) να σκέφτονται πιθανές αιτίες του προβλήματος, και (γ) ενεργούν ανάλογα κατά περίπτωση προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες.
Γενικές Ικανότητες
  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Περιεχόμενο Μαθήματος
Παράδοξο της άθλησης: Από την πρόληψη σε διαταραχές στην υγεία Καρδιαγγειακές διαταραχές στην άθληση
Νευρολογικές διαταραχές στην άθληση - Επιληψία
Διαταραχές του αναπνευστικού στην άθληση
Εφαρμογές της τηλεϊατρικής στον αθλητισμό
Δερματοπάθειες και άθληση
Ανοσοποιητικό σύστημα και άσκηση- συχνά λοιμώδη νοσήματα σε αθλούμενους
Διαταραχές του μεταβολισμού στην άθληση
Διαταραχές του αιμοποιητικού στην άθληση
Αφυδάτωση-ηλεκτρολυτικές διαταραχές κατά την άθληση- οξεία νεφρική ανεπάρκεια
Διαταραχές της υγείας σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες
Διαταραχές του πεπτικού στην άσκηση
Λέξεις Κλειδιά
παθολογία αθλουμένων, πρώτες βοηθειες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Σημειώσεις
  • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Power point presentations, videos
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις 75 2,9
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων 75 2,9
Εκπόνηση μελέτης (project) 75 2,9
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 150 5,8
Σύνολο 375 14,4
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Σύντομη παρουσίαση θέματος που ανατίθεται σε μορφή power point στους φοιτητές
Συγγραφή εργασίας με ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με θέμα που ανατίθεται
Γραπτή εξέταση με μια ερώτηση σύντομης απάντησης
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
  • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
  • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ιατρική της Αθλησης, Α Δεληγιάννης, University Studio Press, 3rd edition
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Cosca D, Navazio F. Common Problems in Endurance Athletes. Am Fam Physician 2007; 76:237-44.
Borjesson M, Urhausen A, Kouidi E, et al. Cardiovascular evaluation of middle-aged/senior individuals engaged in leisure-time sport activities: position stand from the sections of exercise physiology and sports cardiology of the European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2011; 18(3):446-58
Deligiannis AP, Kouidi EJ, Koutlianos NA, Karagiannis V, Anifanti MA, Tsorbatzoglou K, Farmakis D, Avgerinos C, Mameletzi DN, Samara AP. Eighteen years' experience applying old and current strategies in the pre-participation cardiovascular screening of athletes. Hellenic J Cardiol 2014; 55(1):32-41.
Pagourelias ED, Kouidi E, Efthimiadis GK, Deligiannis A, Geleris P, Vassilikos V. Right atrial and ventricular adaptations to training in male Caucasian athletes: an echocardiographic study. J Am Soc Echocardiogr 2013; 26(11):1344-52.
Engebretsen L, Soligard T, Steffen K, et al. Sports injuries and illnesses during the London Summer Olympic Games 2012Br J Sports Med 2013;47:407–414.
de Oliveira EP, Burini RC, Jeukendrup A. Gastrointestinal Complaints During Exercise: Prevalence, Etiology, and Nutritional Recommendations. Sports Med 2014; 44 (Suppl 1):S79–S85
Bussotti M, Di Marco S, Marchese G. Respiratory disorders in endurance athletes – how much do they really have to endure? Open Access J Sports Med. 2014; 5: 47–63
Dempsey J, Morgan B. Humans In Hypoxia: A Conspiracy Of Maladaptation?! Physiology 2015; 30:304-316
Christou GA, Kouidi EJ, Anifanti MA, Sotiriou PG, Deligiannis AP. A novel strategy for evaluating tilt test in athletes with syncope. Eur J Prev Cardiol 2016; 23(9):1003-10.
Christou GA, Kouidi EJ, Anifanti MA, Sotiriou PG, Koutlianos NA, Deligiannis AP Pathophysiological mechanisms of noncardiac syncope in athletes. Int J Cardiol 2016; 224: 20-26
Simon M. Rice S, Purcell R, De Silva S, Mawren D, McGorry P, Parker A. The Mental Health of Elite Athletes: A Narrative Systematic Review. Sports Med 2016; 46:1333–1353
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-01-2017

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.