Μάθημα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ / Environment and Health
Κωδικός IA0379
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Υπεύθυνος/η Νικόλαος Παπαδάκης
Κοινό Ναι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000017

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 6 3 2

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος 2019 – 2020
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία 2
Class ID
600150340
Τμήμα Διδάσκοντες
1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ-ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚ
2. .
Τύπος Μαθήματος
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για το φυσικό, το ανθρωπογενές και το εργασιακό περιβάλλον, τις δραστηριότητες και τις ουσίες που αλλάζουν τις φυσικοχημικές σταθερές και ανατρέπουν την ισορροπία των οικοσυστημάτων και τις επιπτώσεις των παραπάνω αλλαγών στην υγεία του ανθρώπου. Η εκπαίδευση τους σε πραγματικές συνθήκες σε παραγωγικές μονάδες και χώρους προστασίας του περιβάλλοντος.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μετά την παρακολούθηση οι φοιτητές θα πρέπει:

- Να γνωρίζουν την σχέση του ανθρώπου με το φυσικό, το ανθρωπογενές και το εργασιακό περιβάλλον.

- Να έχουν κατανοήσει την σχέση ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και την έννοια της αειφόρου βιώσιμης ανάπτυξης.

- Να γνωρίζουν τις επιδημιολογικές και κλινικές επιπτώσεις της περιβαλλοντικής κρίσης στον ανθρώπινο οργανισμό.

- Να συνδέουν τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα με τα δημογραφικά δεδομένα και την ποιότητα της ζωής.

- Να παίρνουν θέση στις ασκούμενες πολιτικές σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο, τα αποτελέσματα των πολιτικών αυτών και των πιθανών διεξόδων από την κρίση.

- Να συνδέουν την περιβαλλοντική εκπαίδευση με την αγωγή υγείας σαν συντελεστών της δια βίου εκπαίδευσης των γιατρών και στοιχείων της καθημερινής τους δράσης και του τρόπου ζωής τους.

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Τόσο οι διαλέξεις όσο και οι εργαστηριακές ασκήσεις παρουσιάζονται με την χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων - Η/Υ.
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις 20 0,8
Άσκηση Πεδίου 6 0,2
Σύνολο 26 1
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Υγιεινή: Κατσουγιαννόπουλος ΒΧ., Θεσσαλονίκη, Αφοι Κυριακίδη 1994

Υγιεινή και Περιβάλλον: Αρβανιτίδου-Βαγιωνά Μ., University Studio Press. Θεσσαλονίκη, 1992

Προληπτική ιατρική και δημόσια υγεία: Τριχόπουλος Δ, Καλαποθάκη Β, Πετρίδου Ε., Αθήνα, Ζήτα Ιατρικές Εκδόσεις 2000.

Περιβαλλοντικές επιστήμες: G. Tyler Miller, Jr, Εκδόσεις ΙΩΝ.2004

Τελευταία Επικαιροποίηση
10-04-2017

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.