Μάθημα

ΠΕΖΟΣ ΛΟΓΟΣ: ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΦΟΡΜΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ)

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος ΠΕΖΟΣ ΛΟΓΟΣ: ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΦΟΡΜΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ) / PROSE: THE NOVEL (WORKSHOP)
Κωδικός ΔΓΥΓ.007
Σχολή Παιδαγωγική
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/η Ανδρέας Καρακίτσιος
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 600000692

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ (2017 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 21
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Υποχρεωτικό 3 2 15

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος ΠΕΖΟΣ ΛΟΓΟΣ: ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΦΟΡΜΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ)
Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία 3
Class ID
600132592
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν:
1)να διακρίνουν τους τύπους εστίασης και τους αφηγηματικούς τρόπους ενός λογοτεχνικού κειμένου ευρείας φόρμας,
2)να εντοπίζουν ορισμένες βασικές αφηγηματικές τεχνικές (εσωτερικός μονόλογος, αναδρομική αφήγηση, κ,ά.)
3)να διακρίνουν τις υφολογικές διαστρωματώσεις κατά τη χρήση της καθαρεύουσας και της δημοτικής γλώσσας από τους μυθιστοριαγράφους,
4)να γνωρίσουν από γραμματολογικής, θεματικής και τεχνοτροπικής πλευράς βασικά αφηγήματα ευρείας φόρμας του 19ου αιώνα,
5)να γνωρίσουν από γραμματολογικής, θεματικής και τεχνοτροπικής πλευράς βασικά αφηγήματα ευρείας φόρμας του 20ου αιώνα.
6)να συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη μέσω της εργαστηριακής εφαρμογής δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής
7) να ασκηθούν στις έννοιες της πλοκής, της οπτικής γωνίας, του αφηγηματικού χρόνου αλλά και του ύφους με βάση ένα ευρύ φάσμα ασκήσεων
ε) να εξοικειωθούν με την έννοια της επιλογής, της κατασκευής και της εξέλιξης του μυθιστορηματικού ήρωα, μέσα από τη συγγραφική πράξη
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεωρητική προσέγγιση του μυθιστορήματος ως κειμενικού είδους και των τρόπων αφήγησης. Θεματική, γλωσσική και τεχνοτροπική ανάλυση σημαντικών νεοελληνικών μυθιστορημάτων του 19ου και του 20ου αιώνα.
Έμφαση στην ανάλυση και κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών των αφηγήσεων ευρείας φόρμας ( δομή, πλοκή, αφηγημαστικός χρόνος, κατασκευή του μυθιστορηματικού ήρωα, ύφος) και στην εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών, με στόχο την δημιουργία τέτοιου είδους αφηγήσεων.
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις 39
Σεμινάρια 11
Εργαστηριακή Άσκηση 25
Άσκηση Πεδίου 50
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων 50
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο 50
Εκπόνηση μελέτης (project) 50
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 50
Καλλιτεχνική δημιουργία 50
Σύνολο 375
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-Η παλαιότερη πεζογραφία (συλλογικό έργο), τόμοι Γ΄- ΙΑ΄, Αθήνα, Εκδόσεις Σοκόλη, 1998.
-Η μεσοπολεμική πεζογραφία (συλλογικό έργο), τόμοι Α΄ - Η΄ , Αθήνα, Εκδόσεις Σοκόλη, 1993.
- Η μεταπολεμική πεζογραφία (συλλογικό έργο), τόμοι Α΄ - Η΄ , Αθήνα, Εκδόσεις Σοκόλη, 1993.
-Λίνος Πολίτης, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα, Εκδόσεις ΜΙΕΤ, 1978 (και σε συνεχείς επανεκδόσεις).
-Roderick Beaton, Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία, μτφ. Ευ. Ζουργού - Μ. Σπανάκη, Αθήνα, Εκδόσεις Νεφέλη, 1996.
-Mario Vitti, Ιστορία της νεοελληνική λογοτεχνίας, Αθήνα, Εκδόσεις Οδυσσέας, 2003.
-J. A. Cuddon, Λεξικό λογοτεχνικών όρων και θεωρίας λογοτεχνίας, μτφ. - επιμ. Γιάννης Παρίσης, Μαρία Λιάπη, Αθήνα, Εκδόσεις Μεταίχμιο, 2005.
-Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Πρόσωπα - Έργα - Ρεύματα - Όροι (συλλογικό έργο), Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη, 2007.
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Κενώ Ραιημόν, Ασκήσεις ύφους, μετάφραση: Αχιλλέας Κυριακίδης, εκδόσεις Ύψιλον, 1984
Κούντερα, Μίλαν, Η τέχνη του μυθιστορήματος, Εστία, 1988
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-01-2017

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.