Μάθημα

Πληροφορική

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Πληροφορική / Informatics
Κωδικός ΜΙΦΑ0003
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Υπεύθυνος/η Παναγιώτης Μπαμίδης
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 600000096

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία (2016-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 32
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Υποχρεωτικό 1 1 6

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος Πληροφορική
Ακαδημαϊκό Έτος 2017 – 2018
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία 2
Class ID
600109773
Τύπος Μαθήματος
 • Γενικών Γνώσεων
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές
προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
-Κατανοούν τις βασικές έννοιες της επιστήμης της πληροφορικής και τα βασικά εργαλεία λογισμικού που είναι σχετικά με το αντικείμενο της φαρμακολογίας
-Αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και να συζητούν τα σχετικά με αυτόν θέματα
-Συνειδητοποιούν τη σπουδαιότητα της διαχείρισης της πληροφορίας μέσω συστημάτων λογισμικού και συστημάτων στήριξης απόφασης και να μπορούν να τα εφαρμόσουν στην πράξη
-Υιοθετούν τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευσή τους διά βίου
-Έχουν γνώση των τελευταίων εργαλείων λογισμικού που αφορούν στον τομέα της φαρμακολογίας (desktop και mobile)
-Αντιλαμβάνονται το περιεχόμενο και τη σημασία ειδικότερων ερευνητικών θεμάτων πληροφορικής που σχετίζονται με τη φαρμακολογία
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
1 Σύγχρονες έννοιες και εργαλεία πληροφορικής: Λειτουργικά συστήματα, mobile τεχνολογίες, εργαλεία συνεργατικής μάθησης social media.
2 Σύγχρονα συστήματα αναζήτησης και ανάκτησης ιατρικής πληροφορίας. Η εξέλιξη του διαδικτύου και οι τελευταίες τεχνολογίες. Knowledge graphs. Google trends. Άδειες χρήσης υλικού (video, φωτογραφίες, κείμενο)
3 Συστήματα Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας. Σύγκριση και αξιολόγηση. Θέματα προσωπικού απορρήτου.
4 Συνεργατικό διαδίκτυο και σημασιολογικός ιστός. Οι έννοιες των μεταδεδομένων και η σημασία τους. Ανοικτά και διασυνδεδεμένα δεδομένα: τί είναι και ποιά είναι η σημασία τους.
5 Online βάσεις δεδομένων φαρμακολογίας. (1/2) Περιγραφή, βασική χρήση και αξιοποίηση για εξαγωγή μαζικών ποσοτήτων δεδομένων.
6 Online βάσεις δεδομένων φαρμακολογίας. (2/2)
DrugBank: Αναζήτηση και εξαγωγή πληροφορίας με χρήση τεχνικών ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων.
7 Mobile εφαρμογές φαρμακολογίας. Περιγραφή, χρήση και αξιοποίησή τους. Αξιολόγηση χρησιμότητας από τους ίδιους τους φοιτητές.
8 Εργαλεία και τεχνολογίες οργάνωσης βιβλιογραφικής έρευνας. Case study: Μendeley
9 Καθοδηγούμενη αυτομάθηση: Εφαρμογή των τεχνολογιών από τα 4,5,6 με την ολοκλήρωση ενός σεναρίου που αφορά σε συνδυασμένη αναζήτηση πληροφοριών στη βάση δεδομένων DrugBank.
10 Εργαλεία λογισμικού διαχείρισης έργων (project management tools). LinkedIn και η σημασία της online παρουσίας στη σημερινή εποχή.
11 Big data: τί είναι και πως αλλάζουν το τοπίο στη φαρμακολογία. Εργαλεία και τεχνικές επεξεργασίας.
12 Social media ως πηγή άμεσης ιατρικής πληροφοριας. Πότε είναι αξιόπιστη η πληροφορία; Τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της φαρμακολογίας που σχετίζονται με τα social media.
Λέξεις Κλειδιά
πληροφορική της υγείας, φάκελος υγείας, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημασιολογικός ιστός, ανοικτά και διασνδεδεμένα δεδομένα, αδειοδότηση υλικού, συνεργατικά περιβάλλοντα εκμάθησηςη, μεγάλα δεδομένα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις 58 1,9
Εργαστηριακή Άσκηση 10 0,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων 23 0,8
Εκπόνηση μελέτης (project) 24 0,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 11 0,4
Εξετάσεις 24 0,8
Σύνολο 150 5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13256855
Βιοπληροφορική-Εφαρμογές Υπολογιστών στη Φροντίδα Υγείας και τη Βιοϊατρική
Συγγραφείς: Cimino J., Shortlife

-Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22766539
Συγγραφείς: Αθηνά Λαζακίδου
Προηγμένα Συστήματα και Υπηρεσίες Πληροφορικής στο Χώρο της Υγείας

Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Π. Μπαμίδης, Κ. Παπάς, Ιατρική Πληροφορική & Διαδίκτυο στις Σύγχρονες Υπηρεσίες Υγείας, (Έκδοση) Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2008
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-11-2017

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.