Μάθημα

Προγράμματα Φυσικής Δραστηριότητας σε Ασθενείς με Χρόνιες Παθήσεις

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Προγράμματα Φυσικής Δραστηριότητας σε Ασθενείς με Χρόνιες Παθήσεις / Physical exercising programs for patients with chronic diseases
Κωδικός ΜΕ021
Διατμηματικό Πρόγραμμα ΔΠΜΣ Άθληση και Υγεία (2015-2018)
Συνεργαζόμενα Τμήματα Ιατρικής
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Υπεύθυνος/η Ευαγγελία Κουϊδή
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 600000617

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος Προγράμματα Φυσικής Δραστηριότητας σε Ασθενείς με Χρόνιες Παθήσεις
Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία 3
Class ID
600123976
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η εκμάθηση μεθόδων γύμνασης ασθενών με χρόνιες παθήσεις και η κατανόηση των ωφέλιμων αποτελεσμάτων της άσκησης στα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού και η γνώση των πιθανών επιπλοκών που μπορεί να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή της
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ο ρόλος των προγραμμάτων αποκατάστασης σε χρόνιες παθήσεις
Ένταξη ασθενών σε προγράμματα γύμνασης (ιατρικός έλεγχος, επιλογή, αξιολόγηση κινδύνου, ενδείξεις και αντενδείξεις για άσκηση κ.α.)
Σύγχρονες εφαρμογές σε προγράμματα αποκατάστασης
Μέθοδοι αξιολόγησης της λειτουργικής ικανότητας ασθενών με χρόνιες παθήσεις ε. Προγράμματα γύμνασης ασθενών με καρδιαγγειακά νοσήματα
Προγράμματα γύμνασης ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια,
Προγράμματα γύμνασης ασθενών με πνευμονοπάθειες
Προγράμματα γύμνασης ασθενών με υπερλιπιδαιμία
Προγράμματα γύμνασης ασθενών με κακοήθειες
Προγράμματα γύμνασης ασθενών με αισθητηριακές διαταραχές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις 150 5,8
Άσκηση Πεδίου
Εκπόνηση μελέτης (project) 150 5,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο 300 11,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Kouidi E, Grekas D, Deligiannis A. Effects of exercise training on noninvasive cardiac measures in patients undergoing long-term hemodialysis: a randomized controlled trial. Am J Kidney Dis 2009; 54: 511-21
2. Kouidi E, Karagiannis V, Grekas D, et al. Depression, heart rate variability and exercise training in dialysis patients. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation 2010; 17(2):160-7.
3. Koufaki P, Kouidi E. Current best evidence recommendations on measurement and evaluation of Physical Functioning in People with Chronic Kidney Disease (CKD). Sports Medicine 2010; 40(12):1055-74
4. Vanhees L, De Sutter J, Geladas N, Doyle F, Cornelissen V, Kouidi E, et al. Importance of characteristics and modalities of physical activity and exercise in defining the benefits to cardiovascular health within the general population: recommendations from the EACPR (Part I). European Journal of Preventive Cardiology 2012; 19 (4): 670-686
5. Vanhees L, Geladas N, Hansen D, Kouidi E, et al. Importance of characteristics and modalities of physical activity and exercise in the management of cardiovascular health in individuals with cardiovascular risk factors: recommendations from the EACPR (Part II). European Journal of Preventive Cardiology 2012; 19 (5): 1005-1033
6. Kouidi E, Vergoulas G, Anifanti M, et al. A randomized controlled trial of exercise training on cardiovascular and autonomic function among renal transplant recipients. Nephrol Dial Transplant 2013, 28: 1294-305
7. Van Craenenbroeck AH, Van Craenenbroeck EM, Kouidi E, Vrints CJ, Couttenye MM, Conraads VM. Vascular effects of exercise training in CKD: current evidence and pathophysiological mechanisms. Clin J Am Soc Nephrol 2014;9(7):1305-18.
8. Kaltsatou A, Kouidi E, Fountoulakis K, Sipka C, Theochari V, Kandylis D, Deligiannis A. Effects of exercise training with traditional dancing on functional capacity and quality of life in patients with schizophrenia: a randomized controlled study. Clin Rehabil 2015; 29(9):882-91.
9. Van Craenenbroeck AH, Van Craenenbroeck EM, Van Ackeren K, Vrints CJ, Conraads VM, Verpooten GA, Kouidi E, Couttenye MM. Effect of Moderate Aerobic Exercise Training on Endothelial Function and Arterial Stiffness in CKD Stages 3-4: A Randomized Controlled Trial. Am J Kidney Dis 2015;66(2):285-96.
10. Clyne N, Hellberg M, Kouidi E, Deligiannis A, Höglund P. Relationship between declining GFR and measures of cardiac and vascular autonomic neuropathy. Nephrology 2016; in press
11. Vordos Z, Kouidi E, Mavrovouniotis F, Metaxas T, Dimitros E, Kaltsatou A, Deligiannis A.Impact of traditional Greek dancing on jumping ability, muscular strength and lower limb endurance in cardiac rehabilitation programmes. Eur J Cardiovasc Nurs 2016; in press
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-01-2017

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.