Μάθημα

Προσομοίωση Βιολογικών Συστημάτων

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Προσομοίωση Βιολογικών Συστημάτων / Biological systems simulation
Κωδικός ΙΠΓ005
Διατμηματικό Πρόγραμμα ΔΠΜΣ Ιατρική Πληροφορική (2018-σήμερα)
Συνεργαζόμενα Τμήματα Ιατρικής
Πληροφορικής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/η Ιωάννα Χουβαρδά
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 600004398

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ Ιατρική Πληροφορική (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
 
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Υποχρεωτικό 3 2 6

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος Προσομοίωση Βιολογικών Συστημάτων
Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
 • Κωνσταντίνος Δελήμπασης
 • Χρήστος Ξανθής
 • Ευαγγελία Σταλίκα
 • Όλγα Τσαβέ
 • Βασίλειος Χουβαρδας
Ώρες Εβδομαδιαία 2
Class ID
600133404
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΙΠΑ001 Λειτουργική μορφολογία συστημάτων του οργανισμού
 • ΙΠΑ002 Συστημική Φυσιολογία
 • ΙΠΒ001 Βιοϊατρικά δεδομένα και εφαρμογές - βιοπληροφορική
 • ΙΠΒ003 Επεξεργασία ιατρικής εικόνας
Γενικές Προαπαιτήσεις
Η καλή γνώση της φυσιολογίας συστημάτων, λειτουργικής μορφολογίας, και των τεχνικών ανάλυσης βιοδεδομένων απο βιομοριακό μέχρι το επίπεδο του οργάνου καθώς και μαθηματικών, φυσικής και υπολογιστικών συστημάτων υωηλής επίδοσης είναι απαραίτητα.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η δυνατότητα να χρησιμοποιούν και να αναπτύσσουν περαιτέρω την περιοχή του human physiome / Virtual Physiological Human για την κατανόηση των μηχανισμών λειτουργίας και παθολογίας των συστημάτων του ανθρωπίνου σώματος.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βιο-ηλεκτρισμός Προσομοίωση ενεργού δυναμικού νευρικού και καρδιακού κυττάρου Πολυδιάστατη μοντελοποίηση του καρδιακού μυ, της καρδιάς και του νεύρου Απεικονιστικές μέθοδοι και εφαρμογή στην καρδιακή μοντελοποίηση Ανάλυση μη γραμμικών συστημάτων στην Βιοιατρική Μακροσκοπική μοντελοποίηση και μοντελοποίηση βασισμένη στα δεδομένα - εφαρμογές στην ιατρική
Λέξεις Κλειδιά
προσομοίωση, μη γραμμικά βιολογικά συστήματα, πολυδιάστατα μοντέλλα καρδιάς και νεύρου, απεικονιση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις 52        
Εργαστηριακή Άσκηση 16        
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων 32        
Εκπόνηση μελέτης (project) 50        
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 30        
Σύνολο 180        
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
συνδιασμός εργασιών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
δεν προβλεπεται
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
J. Malmivuo, R. Plonsey, 'Bioelectromagnetism'' G.D. Smith 'Solutions of Partial Differential equations using finite difference methods'' Oxford Press J. Jack, D. Noble and Smith '' Electric current flow in excitable cells'' Oxford Press Mathematically Modelling the Electrical Activity of the Heart: From Cell to Body Surface and Back Again By (author): Andrew J Pullan (University of Auckland, New Zealand), Leo K Cheng (University of Auckland, New Zealand), Martin L Buist (University of Auckland, New Zealand & National University of Singapore, Singapore) A series of ebooks for data driven modelling Selected papers from published literature, periodically updated
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-10-2017

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.