Μάθημα

Σχεδίαση πληροφορικών ιατρικών συστημάτων

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Σχεδίαση πληροφορικών ιατρικών συστημάτων / Design principles of medical information systems
Κωδικός ΙΠΑ006
Διατμηματικό Πρόγραμμα ΔΠΜΣ Ιατρική Πληροφορική (2018-σήμερα)
Συνεργαζόμενα Τμήματα Ιατρικής
Πληροφορικής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/η Ιωάννα Χουβαρδά
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 600016650

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ Ιατρική Πληροφορική (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 4
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Υποχρεωτικό 1 1 7,5

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος Σχεδίαση πληροφορικών ιατρικών συστημάτων
Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία 2
Class ID
600133409
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές
προγραμμάτων ανταλλαγής.
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
γενικές γνώσεις προγραμαμτισμού & Η/Υ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός - Στόχοι - Επιδιωκόμενα αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι
* να δώσει στους φοιτητές/τριες τα εφόδια που είναι απαραίτητα για την κατανόηση θεμάτων σχεδίασης πληροφορικών συστημάτων (στην υγεία)
* να επιδείξει βασικές τεχνικές που ο πληροφορικός ιατρικής θα βρει άμεσα μπροστά του
* να θέσει ένα πλαίσιο σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών
* να κάνει τους φοιτητές/τριες μέτοχους στη συζήτηση/θεώρηση σύγχρονων προβλημάτων σχεδίασης συστημάτων για την υγεία

Στόχοι του μαθήματος.
Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:
* Να χρησιμοποιήσουν κατάλληλες μεθοδολογίες σχεδίασης πληροφορικών συστημάτων
* Να έχουν την απαραίτητη αρχική επαφή με τα διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σήμερα παγκοσμίως
* Να μπορούν να κάνουν κατάλληλη χρήση τεχνικών και εργαλείων για να αναπτύξουν (απλά τουλάχιστον) πληροφορικά συστήματα για ιατρικές εφαρμογές
* Να συζητούν τις απαιτήσεις για διαφορετικές προσεγγίσεις σε θέματα σχεδίασης

Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
--- Web programming - php
--- Java, and android
--- Web servers, web services
--- HCI and human centered design
--- Project Management Seminar
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις 52
Εργαστηριακή Άσκηση 16
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων 30
Εκπόνηση μελέτης (project) 86
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 41
Σύνολο 225
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση βασίζεται σε ενα σύνολο ατομικών και ομαδικών εργασιών (ανα θεματική περιοχή) που περατώνονται και εξετάζονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
ηλεκτρονικό υλικό που αφορά τις επιμέρους τεχνολογίες που διδάσκονται στις θεματικές περιοχές
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-11-2018

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.