Μάθημα

Στατιστική και στοιχεία Μαθηματικών

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Στατιστική και στοιχεία Μαθηματικών / Statistics and items of Mathematics
Κωδικός ΜΙΦΑ0002
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Υπεύθυνος/η Άννα-Μπεττίνα Χάιδιτς
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 600000095

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία (2016-2018)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Υποχρεωτικό 1 1 6

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος Στατιστική και στοιχεία Μαθηματικών
Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία 2
Class ID
600130465
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Δημιουργία και έλεγχος της βάσης δεδομένων
Διενέργεια κατάλληλης στατιστικής ανάλυσης
Ερμηνεία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
Επιλογή και υπολογισμός του κατάλληλου μεγέθους δείγματος
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Εισαγωγή στη στατιστική
2. Πληθυσμοί και δείγματα
3. Διαχείριση μιας βάσης δεδομένων
4. Περιγραφικά στατιστικά μέτρα και έλεγχος κανονικότητας
5. Σύγκριση ποσοτικών μεταβλητών μεταξύ 2 ή και παραπάνω δειγμάτων
6. Σχέση μεταξύ δύο ποσοτικών μεταβλητών
7. Πολυπαραγοντική γραμμική εξάρτηση
8. Σχέση μεταξύ ποιοτικών μεταβλητών
9. Λογαριθμιστική εξάρτηση
10. Ανάλυση επιβίωσης
11. Υπολογισμός μεγέθους δείγματος
12. Μετα-ανάλυση
13. Τελική αξιολόγηση
Λέξεις Κλειδιά
Ιατρική Στατιστική, Έλεγχος υποθέσεων, Τιμή P, Στατιστική σημαντικότητα, Στατιστικές δοκιμασίες, Γραμμική εξάρτηση, Έλεγχος κανονικότητας, Μετα-ανάλυση, Μέγεθος δείγματος, Λογαριθμιστική εξάρτηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • SPSS
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις 78 2,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 72 2,4
Σύνολο 150 5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Στατιστική ανάλυση και αξιολόγηση επεξεργασίας βάσης δεδομένων

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση

Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Αρβανιτίδου-Βαγιωνά Μ, Χάιδιτς Α-Μ. Ιατρική Στατιστική: Βασικές αρχές. Εκδόσεις University Studio Press 2013.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Peat J, Barton B.Medical statistics: a guide to data analysis and critical appraisal. Blackwell Publishing Ltd 2005
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-06-2016

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.