Μάθημα

Συστημική Φυσιολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Συστημική Φυσιολογία / Systems Physiology
Κωδικός ΙΠΑ002
Διατμηματικό Πρόγραμμα ΔΠΜΣ Ιατρική Πληροφορική (2018-σήμερα)
Συνεργαζόμενα Τμήματα Ιατρικής
Πληροφορικής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/η Δωροθέα Καπουκρανίδου
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 600004402

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ Ιατρική Πληροφορική (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 4
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Υποχρεωτικό 1 1 7,5

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος Συστημική Φυσιολογία
Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία 2
Class ID
600133405
Τύπος Μαθήματος
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Κατηγορία Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν την φυσιολογία/λειτουργία όλων των συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού καθώς και τις καταγραφές (απεικονιστικές/Us,Ct,MRI, ενδοσκοπήσεις κ.λ.π) λειτουργικές(βιοδείκτες),ηλεκτροφυσιολογικές (ΗΕΓ,ΗΚΓ,κ.λ.π), που προκύπτουν από αυτά.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
κοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών της ανθρώπινης φυσιολογίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές χωρίς ιατρικό υπόβαθρο.
Στόχοι του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές:
- να γνωρίσουν τους γενικούς μηχανισμούς λειτουργίας των οργανικών συστημάτων του ανθρώπινου σώματος
- να κατανοήσουν τους μηχανισμούς παραγωγής και τους τρόπους μέτρησης των βιοϊατρικών σημάτων
- να ενημερωθούν για τους τρόπους με τους οποίους η Ιατρική Πληροφορική μπορεί να βοηθήσει στη διερεύνηση προχωρημένων θεμάτων Φυσιολογίας
- να αναζητούν πληροφορίες και να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σε θέματα ανθρώπινης Φυσιολογίας, ανάλογα με τις επιστημονικές τους απαιτήσεις
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Περιγραφή
Χρησιμοποιούνται προβολή VIDEO καθώς και προγράμματα προσομοίωσης σε H/Y. Ενημέρωση των φοιτητών μέσω της ιστοσελίδας του μεταπτυχιακού προγράμματος
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις 40
Σεμινάρια 10
Εργαστηριακή Άσκηση 30
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων 30
Πρακτική (Τοποθέτηση) 30
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο 20
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων 15
Εκπόνηση μελέτης (project) 10
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 20
Εξετάσεις 20
Σύνολο 225
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι εξετάσεις του μαθήματος είναι γραπτές (συνδυασμός ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θεμάτων ανάπτυξης) και διεξάγονται σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τη Σχολή, πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Στον τελικό βαθμό του μαθήματος συνυπολογίζεται και ο βαθμός από μία εργασία που γίνεται από τους φοιτητές και την οπόια παρουσιάζουν σε ένα πολυθεματικό Ιατρικό συνέδριο
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. J.G. McGeown. Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου, Ιατρικές Εκδόσεις, Π. Χ. Πασχαλίδης
2. Vander A., Sherman J., Luciano D. «Human Physiology», Sixth Edition 1994, pp. 393-560.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Guyton A. C. & Hall J. E. Ιατρική Φυσιολογία, Επιστημονικές Εκδόσεις Γ. Παρισιάνου, Αθήνα 2008.
2. Ο. Petersen "Lecture notes. Φυσιολογία", Επιστημονικές εκδόσεις Γ. Παρισιάνου.
3. Barett K. Ganong's Ιατρική Φυσιολογία, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 2011
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-11-2018

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.