Μάθημα

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ / History of Medicine Subjects
Κωδικός ΙΑ0270
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Υπεύθυνος/η Νίκη Παπαβραμίδου
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000268

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 3 2 2

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος 2019 – 2020
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία 2
Class ID
600150216
Τμήμα Διδάσκοντες
1. Ανατομικής&Παθολογικής Ανατομικής Νίκη Παπαβραμίδου
2. .
3. .
4. .
5. .
Τύπος Μαθήματος
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Κατηγορία Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές
προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα
-κατανοήσουν την εξέλιξη της ιατρικής (πώς από τέχνη εξελίχθηκε σε επιστήμη)
-συνδέσουν τους ιατρικούς όρους, τις τεχνικές και τις μεθόδους της σύγχρονης ιατρικής με την προέλευσή τους
Γενικές Ικανότητες
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αφορά στην ιστορία της αρχαίας ελληνικής ιατρικής. Παρουσιάζεται η Ομηρική ιατρική, τα ιατρικά στοιχεία της μυθολογίας, η ιατρική που ασκούνταν στα μαντεία και ιδιαίτερα η Ασκληπιακή ιατρική. Αναφέρονται οι προσωκρατικές φιλοσοφικές σχολές και η επίδρασή τους στη μετατροπή της ιατρικής από θεοκρατική σε ορθολογιστική και στη συνέχεια μελετάται η ιπποκρατική ιατρική. Τέλος, παρουσιάζεται η εξέλιξη της ιατρικής τέχνης σε επιστήμη, με παραδείγματα από το 19ο και τον 20ο αιώνα.
Λέξεις Κλειδιά
αρχαία ελληνική ιατρική, ομηρική ιατρική, Ασκληπιακή ιατρική, Ιπποκρατική ιατρική, ιατρική 19ου αιώνα, ιατρική 20ου αιώνα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση power point στο αμφιθέατρο. Χρήση e-mail για επικοινωνία με τους φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις 2 0,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων 2 0,1
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων 2 0,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 6 0,2
Σύνολο 12 0,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Κατά την εξέταση του μαθήματος αναζητάται η βασική κατανόηση της πορείας της εξέλιξης της ιατρικής. Κρίνεται απαραίτητη η γνώση των σημαντικότερων στοιχείων που συνετέλεσαν στην πρόοδο της ιατρικής. Αξιολογείται η σαφής αντίληψη και γνώση της χρονικής διαδοχής των ιστορικών γεγονότων και ανακαλύψεων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλίο [13257057]: Ιστορία της Ιατρικής, Λασκαράτος Ι.
Βιβλίο [2877]: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ , ΣΠ.ΜΑΡΚΕΤΟΣ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ιατρική στην Αρχαία Ελλάδα, Λυπουρλής Δ.
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-10-2014

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.