Μάθημα

Βασικές Αρχές Κλινικής Ανατομίας - Επιφανειακή Ανατομία

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Βασικές Αρχές Κλινικής Ανατομίας - Επιφανειακή Ανατομία / Principals of Clinical Anatomy - Surface Anatomy
Κωδικός ΜΙΝΑ002
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Υπεύθυνος/η Νικόλαος Αναστασόπουλος
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 600012794

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία) (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 11
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Υποχρεωτικό 1 1 10

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος Βασικές Αρχές Κλινικής Ανατομίας - Επιφανειακή Ανατομία
Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία 3
Class ID
600134583
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Πτυχιούχοι Ιατρικής Σχολής
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι φοιτητές αναμένεται ότι θα:
1.Εξοικειωθούν με τις ανατομικές δομές του ανθρώπινου σώματος είτε μέσω επεμβατικών μεθόδων είτε μέσω ανοικτών και κλειστών (ενδοσκοπικών) χειρουργικών πρακτικών.
2.Αποκτήσουν γνώση των οδηγών σημείων του σώματος, των ορίων των οργάνων καθώς και την προβολή των οργάνων στην εξωτερική επιφάνεια του σώματος του ασθενούς (δηλ. την επιφανειακή ανατομία), για την ασφαλή και με ακρίβεια κλινική εξέταση και διάγνωση.
3.Κατανοήσουν τη φυσιολογική και παθολογική δομή των διαφόρων ιστών και οργάνων προκειμένου να αναγνωρίσουν τυχόν μορφολογικές δομικές και λειτουργικές μέσω του απεικονιστικού, μακροσκοπικού και μικροσκοπικού ελέγχου.
4.Καλύψουν υπάρχοντα κενά στη γνώση κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των προπτυχιακών ιατρικών σπουδών και της λήψης οποιασδήποτε χειρουργικής ή και παθολογικής ειδικότητας. Επιπλέον θα αποκτήσουν μια πιο εξειδικευμένη ανατομική γνώση, η οποία συνδυάζεται με όλα τα συναφή γνωστικά αντικείμενα αλλά και παρέχεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να εμβαθύνουν στον τομέα της οποιασδήποτε παθολογικής ή χειρουργικής εξειδίκευσής τους.
5.Αποκτήσουν γνώση της χειρουργικής ανατομίας κατά τη διάρκεια των χειρουργικών προσπελάσεων και των επεμβατικών πράξεων πάνω σε πτωματικό υλικό και θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τις ανατομικές δομές, που είναι δύσκολα προσπελάσιμες διεγχειρητικά
6.Κατανοήσουν την ανατομική βάση της σημειολογίας των παθήσεων και των χειρουργικών επιπλοκών
7.Ενισχυθούν οι βασικές τους γνώσεις στην κλινική και χειρουργική ανατομία προκειμένου να υπάρχει κοινό πεδίο συνεννόησης μεταξύ των νέων επιστημόνων (χειρουργικών, παθολογικών και λοιπών ειδικοτήτων).
8.Αποκτήσουν γνώση της ερευνητικής μεθοδολογίας και θα εκπαιδευθούν στην αναζήτηση της γνώσης μέσω των διαδικτυακών βιβλιοθηκών και των βάσεων δεδομένων που ουσιαστικά βοηθάει στην άριστη επιστημονική κατάρτιση και τη διαμόρφωση μίας ακαδημαϊκής προσωπικότητας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βασικές Αρχές Κλινικής Ανατομίας – Επιφανειακή Ανατομία
1.Κλινική και επιφανειακή ανατομία - εισαγωγή
2.Κλινική και επιφανειακή ανατομία κεφαλής
3.Κλινική και επιφανειακή ανατομία τραχήλου
4.Κλινική και επιφανειακή ανατομία θώρακα
5.Κλινική και επιφανειακή ανατομία ράχης
6.Κλινική και επιφανειακή ανατομία άνω άκρου
7.Κλινική και επιφανειακή ανατομία άνω κοιλίας
8.Κλινική και επιφανειακή ανατομίας κάτω κοιλίας
9.Κλινική και επιφανειακή ανατομία έξω περιτοναϊκού χώρου
10.Κλινική και επιφανειακή ανατομία πυέλου - περινέου
11.Κλινική και επιφανειακή ανατομία κάτω άκρου
12.Δερμοτόμια - Αντανάκλαση άλγους
13.Διαδερμικές επεμβατικές πράξεις
Λέξεις Κλειδιά
Κλινική Ανατομία, Επιφανειακή Ανατομία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
1.Διδασκαλία με επικουρική χρήση βίντεο από το διαδίκτυο
2.Απρόσκοπτη επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος καθώς και προσωπική επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails).
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις 300
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις
Σύνολο 300
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Περιγράφεται λεπτομερώς στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του μαθήματος, που πρόκειται να δημοσιευθεί σε Φ.Ε.Κ.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1.Ανατομία της επιφάνειας του σώματος (John S.P. Lumley) - εκδ. Παρισιάνου
2.Κλινική Ανατομία (Keith L. Moore, Arthur F. Dalley, Anne M.R. Agur), εκδ. Πασχαλίδης
3. Έγχρωμος Άτλασ Ανατομικής του Ανθρώπου (Rohen, Yokochi, Lutjen-Drecoll), εκδ. Πασχαλίδης
4. Εγχειρίδιο Ασκήσεων Ανατομικής (Gosling, Harris, Whitmore, Willan),εκδ. Παρισιάνου
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-07-2016

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.