Μάθημα

Βιοϊατρικά δεδομένα και εφαρμογές - βιοπληροφορική

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Βιοϊατρικά δεδομένα και εφαρμογές - βιοπληροφορική / Bio-data and applications - Bioinformatics
Κωδικός ΙΠΒ001
Διατμηματικό Πρόγραμμα ΔΠΜΣ Ιατρική Πληροφορική (2018-σήμερα)
Συνεργαζόμενα Τμήματα Ιατρικής
Πληροφορικής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/η Ιωάννα Χουβαρδά
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 600004407

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ Ιατρική Πληροφορική (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Υποχρεωτικό 2 1 7,5

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος Βιοϊατρικά δεδομένα και εφαρμογές - βιοπληροφορική
Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία 2
Class ID
600133412
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση εξειδικευμένων θεμάτων που αφορούν τις ιατρικές βάσεις δεδομένων, καθώς και η εξοικείωση με πρακτικά προβλήματα και εφαρμογές.

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι περιλαμβάνουν:

--- εξοικείωση με περιβάλλον MySQL

--- κατανόηση της SQL και δημιουργίας ερωτημάτων

--- κατανόηση προγραμματιστικών τεχνικών ανάπτυξης ιατρικών βάσεων και εφαρμογών

--- κατανόηση αναγκών και απαιτήσεων ιατρικών βάσεων

--- εξοικείωση με μεθοδολογία ανάπτυξης ιατρικών βάσεων και ανάπτυξη σχετικών τεχνικών δεξιοτήτων και εμπειρίας

--- εξοικείωση με νέες τεχνολογίες διαχείρισης βιοιατρικών δεδομένων (και δεδομένων μεγάλου όγκου)

Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

* Δημιουργία και Διαχείριση Ιατρικών Βάσεων

H γλώσσα SQL, δημιουργία βάσεων, ερωτήματα βάσεων, παραδείγματα με ιατρικές βάσεις,

* Επικοινωνία με βάσεις δεδομένων

* Ιατρικές βάσεις, είδη και επιμέρους ανάγκες

* Ζητήματα διεπαφής με το χρήστη και ανάπτυξης εφαρμογών

* Επίδειξη πραγματικών συστημάτων

* Παρουσίαση σύγχρονων τάσεων και τεχνικών στη διαχείριση ιατρικών δεδομένων

Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις 40
Εργαστηριακή Άσκηση 40
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων 25
Εκπόνηση μελέτης (project) 60
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 50
Εξετάσεις 10
Σύνολο 225
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Mέσω μια σειράς εργασιών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
δεν προβλέπεται
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Εισαγωγή στην SQL, Λουκόπουλος, Θανάσης, https://repository.kallipos.gr/handle/11419/6247

Ιατρική πληροφορική, Τσιπούρας, Μάρκος, https://repository.kallipos.gr/handle/11419/2975

Ηλεκτρονική Υγεία, Αγγελίδης, Παντελής, https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5994

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην υγεία, Κουμπούρος, Ιωάννης, https://repository.kallipos.gr/handle/11419/286

From Patient Data to Medical Knowledge: The Principles and Practice of Health Informatics, Paul Taylor, ISBN: 978-0-7279-1775-1, 272 pages, February 2006, BMJ Books

Guide to Health Informatics, Third Edition: Edition 3, Enrico Coiera 6 Μαρτίου 2015, CRC Press

Τελευταία Επικαιροποίηση
18-04-2017

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.