Διεθνείς συνεργασίες

Η διεθνής παρουσία του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο εξωτερικό, ενισχύεται από το γεγονός ότι το ΑΠΘ μετέχει ως μέλος σε  62 διεθνείς εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, Ενώσεις και Δίκτυα Πανεπιστημίων και σε  15 ενώσεις φοιτητών, που αποσκοπούν στην διεθνή συνεργασία της ακαδημαϊκής κοινότητας για την προώθηση και ανάπτυξη ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Σήμερα το Τμήμα Ιατρικής διατηρεί περισσότερες από 40 ενεργές συμφωνίες συνεργασίας με ομοταγή Πανεπιστήμια ή ισότιμα Ανώτατα Ιδρύματα της Ευρώπης, των Βαλκανίων και Παρευξείνιων χωρών, της Ρωσίας, των Η.Π.Α., του Καναδά, της Αυστραλίας, της Εγγύς, Μέσης και της Άπω Ανατολής.

Ο πλήρης κατάλογός των ενεργών συμφωνιών είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: https://international-relations.auth.gr/active-agreements/, όπου θα πρέπει να αναζητήσετε τη λέξη "Ιατρική" για να εμφανιστούν μόνο οι συμφωνίες στις οποίες συμμετέχει το Τμήμα Ιατρικής.

Αντίστοιχα, στη διεύθυνση https://international-relations.auth.gr/completed-agreements/ μπορείτε να βρείτε τις συμφωνίες στις οποίες συμμετείχε το Τμήμα στο παρελθόν και έχουν ολοκληρωθεί.

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.