Διοίκηση

 

  • Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής είναι ο καθηγητής κ. Αστέριος Καραγιάννης (τηλ: 2310.99.9261, φαξ: 2310.99.9286, e-mail: head@med.auth.gr).
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής είναι ο καθηγητής κ. Κυριάκος Αναστασιάδης (τηλ: 2310.99.9282, φαξ: 2310.99.9286, e-mail: anastasi@auth.gr).
  • Προϊσταμένη της Γραμματείας είναι η κ. Θεοδώρα Γαζοπούλου-Τσουφλίδου (τηλ: 2310.99.9269, φαξ: 2310.99.9293, e-mail: thgazopo@auth.gr).

 

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.