Μάθημα

Ω.Ρ.Λ.

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Ω.Ρ.Λ. / ENT
Κωδικός ΙΑ0351
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Υπεύθυνος/η Κωνσταντίνος Μάρκου
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000349

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό 8 4 3

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος Ω.Ρ.Λ.
Ακαδημαϊκό Έτος 2019 – 2020
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία 4
Class ID
600150459
Τμήμα Διδάσκοντες
1. Α΄ ΩΡΛ
2. Β΄ ΩΡΛ

Πρόγραμμα Τάξης

Κτίριο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Όροφος -
Αίθουσα Παπαγεωργίου Μεγάλο (657)
Ημερολόγιο Τετάρτη 12:00 έως 14:00
Τύπος Μαθήματος
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Η εκμάθηση των βασικών καθημερινών παθήσεων, από Ωτορινολαρυγγολογική άποψη, της περιοχής Κεφαλής και Τραχήλου.
2. Η σύνδεση των γνώσεων με παθήσεις που αφορούν άλλες ειδικότητες της Ιατρικής, όπως: Νευρολογίας, Νευροχειρουργικής, Οφθαλμολογίας, Παθολογίας, Δερματολογίας, Παιδιατρικής και άλλες.
3. Η δυνατότητα να πραγματοποιεί ο φοιτητής, Πτυχιούχος της Ιατρικής αργότερα, μια βασική Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση.
4. Η μετάδοση πρακτικών ενεργειών και απόκτηση δεξιοτήτων από φοιτητές στην αντιμετώπιση των καθημερινών παθήσεων και στις άμεσες ενέργειες στα επείγοντα της Ωτορινολαρυγγολογίας.
5. Η ευαισθητοποίηση των φοιτητών σε ιατρικά θέματα, όπως ο καρκίνος της Κεφαλής και του Τραχήλου, η παιδική βαρηκοϊα και άλλα, που έχουν μεγάλες κοινωνικές προεκτάσεις, με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και τη σωστή κατεύθυνση των πασχόντων.
6. Η μετάδοση και απόκτηση εγκυκλοπαιδικών γνώσεων σε ολόκληρο το πεδίο των Ω.Ρ.Λ παθήσεων και των δυνατοτήτων της ειδικότητας με τις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης τους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεωρητικά: Εισαγωγή στην ΩΡΛ/γία και τις υποειδικότητες, στοιχεία ανατομίας-φυσιολογίας περιοχής κεφαλής και τραχήλου, παθήσεις στην ΩΡΛ/γία και αντιμετώπισή τους. Προβλήματα κοινωνικής ένταξης κωφών-βαρήκοων, καρκινοπαθών.
Τα θεωρητικά μαθήματα γίνονται επίσης κατά τη διάρκεια του Η' εξαμήνου, σε 13 δίωρα:
1. Εισαγωγή στην ΩΡΛ.
2. Ανατομία, Φυσιολογία ακοής και ισορροπίας.
3. Παθήσεις έξω-μέσου ωτός και ευσταχιανής σάλπιγγας. Οξεία μέση ωτίτιδα.
4. Χρόνια μέση ωτίτιδα. Τυμπανοπλαστικές επεμβάσεις.
5. Παθήσεις προσθίου λαβυρίνθου. Αίτια βαρηκοΐας – Διάγνωση – Θεραπεία.
6. Αντιμετώπιση νευροαισθητήριας βαρηκοΐας.
7. Παθήσεις οπισθίου λαβυρίνθου. Ίλιγγος – Νυσταγμός.
8. Βαρήκοο παιδί. Ψυχοπαθολογία παιδιού – γονέων. Προβλήματα. Διάγνωση-θεραπεία ανάπτυξης και διαταραχών λόγου στο βαρήκοο παιδί.
9. Ανατομία, Φυσιολογία ρινός – παραρρινίων. Δυσχέρεια ρινικής αναπνοής. Ρινορραγία.
10. Φλεγμονές – όγκοι παραρρινίων. Διαγνωστικές μέθοδοι – Θεραπεία.
11. Επείγοντα προβλήματα στην Ωτορινολαρυγγολογία – Χειρουργική κεφαλής και τραχήλου. Τραυματολογία σπλαχνικού κρανίου. Προτεραιότητες- Αντιμετώπιση.
12. Ανατομία – Φυσιολογία λάρυγγα. Βράγχος φωνής – φλεγμονές του λάρυγγα.
13. Όγκοι του λάρυγγα. Διογκώσεις τραχήλου. Τραχειοτομή.

Φροντιστηριακά: Ανάλυση Ιατρικής σκέψης από το σύμπτωμα στη διάγνωση – πρακτική άσκηση – απόκτηση δεξιοτήτων σε βασικές πράξεις της Ω.Ρ.Λ (αντιμετώπιση ρινορραγίας τραυματία-τραχειοτομή-κλινική εξέταση στην Ω.Ρ.Λ).
Στις φροντιστηριακές ασκήσεις, κάθε δίωρο περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:
1. Ωτολογία
α) Βασικές γνώσεις ανατομίας και φυσιολογίας.
β) Σημειολογία:
- ωταλγία
- ωτόρροια
- ωτορραγία
- βαρηκοΐα
- ίλιγγος
- νυσταγμός
- εμβοές
- παραλύσεις του προσωπικού νεύρου
- διογκώσεις και έλκη πτερυγίου
γ) Εξεταστικές μέθοδοι:
- επισκόπηση
- ψηλάφηση
- ωτοσκόπηση
- έλεγχος της ευσταχιανής σάλπιγγας
- αδρός έλεγχος της ακοής και έλεγχος της ισορροπίας
- ακτινολογική μελέτη

2. Ρινολογία
α) Βασικές γνώσεις ανατομίας και φυσιολογίας.
β) Σημειολογία:
-ρινορραγία
- ρινόρροια (άοσμη – δύσοσμη)
- πτάρνισμα
- ρινική απόφραξη
- ρινόρροια Ε.Ν.Υ.
- κεφαλαλγία, προσωπαλγία
- διαταραχές όσφρησης (υποσμία, ανοσμία, παροσμία, κακοσμία)
- μονόπλευρη βαρηκοΐα αγωγιμότητας
- μονόπλευρος εξώφθαλμος
- διόγκωση στο πρόσωπο
γ) Εξεταστικές μέθοδοι:
- επισκόπηση
- ψηλάφηση
- ρινοσκόπηση
- ενδοσκόπηση
- παρακέντηση και πλύση των παραρρινίων κόλπων (αντροσκόπηση)
- έλεγχος διαβατότητας μύτης (ρινομανομετρία, ρινομετρία)
- έλεγχος όσφρησης
- έλεγχος ρινικής αλλεργίας
- ακτινολογική μελέτη

3. Φάρυγγας - Οισοφάγος
α) Βασικές γνώσεις ανατομίας και φυσιολογίας.
β) Σημειολογία:
- δυσκαταποσία
- δυσφαγία
- φαρυγγοδυνία
- δυσχέρεια ρινικής αναπνοής
- βαρηκοΐα αγωγιμότητας
- κεφαλαλγία
- διόγκωση
- τρισμός
γ) Εξεταστικές μέθοδοι:
- επισκόπηση
- ενδοσκόπηση
- στοματοφαρυγγοσκόπηση
- οπίσθια ρινοσκόπηση
- έμμεση λαρυγγοσκόπηση
- δακτυλική εξέταση ρινοφάρυγγα
- έλεγχος αμυγδαλών
- οισοφαγοσκόπηση
- ακτινολογική μελέτη

4. Λάρυγγας – Τραχεία – Τράχηλος
α) Βασικές γνώσεις ανατομίας και φυσιολογίας.
β) Σημειολογία:
- βράγχος
- δυσκαταποσία
- δύσπνοια
- συριγμός
- αιμόπτυση
- βήχας
- εισρόφηση
- διόγκωση
- δυσαρθρίες – δυσφωνίες
γ) Εξεταστικές μέθοδοι:
- επισκόπηση
- ψηλάφηση
- έμμεση λαρυγγοσκόπηση
- άμεση λαρυγγοσκόπηση
- μικρολαρυγγοσκόπηση
- λαρυγγοσκόπηση με εύκαμπτο ή άκαμπτο φαρυγγολαρυγγοσκόπιο
- στροβοσκόπηση
- τραχειοβρογχοσκόπηση
- ακτινολογική, υπερηχογραφική, σπινθηρογραφική μελέτη
- τραχειοτομή

5. Στοματική κοιλότητα – Σιαλογόνοι Αδένες
α) Βασικές γνώσεις ανατομίας και φυσιολογίας.
β) Σημειολογία:
- κακοσμία
- ξηροστομία
- αλλοιώσεις της επιφάνειας της γλώσσας
- πόνος, δυσκαταποσία
- έλκη
- αιμορραγία
- τρισμός
- διαταραχές ομιλίας
- διόγκωση
- διαταραχές της λειτουργίας του προσωπικού νεύρου
- διαταραχές γεύσης
- κινητικότητα γλώσσας.
γ) Εξεταστικές μέθοδοι:
- επισκόπηση
- ψηλάφηση
- έλεγχος γεύσης
- καθετηριασμός εκφορητικών πόρων σιαλογόνων αδένων
- ακτινολογική μελέτη.

6. Εργαστηριακός έλεγχος
α) ακοής (ακοομετρία)
β) της ισορροπίας του σώματος.

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις 52 2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων 6 0,2
Κλινική Άσκηση
Εφημερίες δίωρες
Σύνολο 58 2,2
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Δεν δικαιολογείται ουδεμία απουσία στις φροντιστηριακές ασκήσεις - πρακτική άσκηση. Τα μαθήματα από αμφιθεάτρου δεν είναι υποχρεωτικά. Στο τέλος των φροντιστηριακών ασκήσεων οι ασκηθέντες φοιτητές δίνουν προφορικές εξετάσεις στον διδάσκοντα της ομάδος. Η τελική αξιολόγηση γίνεται με γραπτές εξετάσεις στις θεσμοθετημένες εξεταστικές περιόδους κάθε Ακαδημαϊκού έτους. Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα και ώρα από τις δυο κλινικές σε διαφορετικά αμφιθέατρα. Η εξέταση περιλαμβάνει μικρά θέματα ανάπτυξης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Κλινική Εξέταση Ασθενούς (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Το βιβλίο αναφοράς του μαθήματος είναι το σύγγραμμα με τίτλο «Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου» των Μελών ΔΕΠ της Α΄ και Β΄ Ω.Ρ.Λ. Κλινικής του Α.Π.Θ. Εκδόσεις Copy City EΠΕ 2008.

The reference book is entitled “Otolaryngology – Head & Neck surgery” by the academic staff of the 1st and 2nd ENT Department of the Aristotle University of Thessaloniki (Copy City ΕΠΕ, 2008).

Τελευταία Επικαιροποίηση
21-11-2015

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.