The english version of the website is under development. Wherever text appears in Greek, it means it has not been translated yet.

Κλινική

1st Department of Pediatrics

Η Α ́ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. στεγάζεται στον 3ο όροφο του κτιρίου «Χρ. Κασίμος» στο Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο από το 1978 και έχει δυναμικότητα 38 κλίνες. Επίσης, η Α΄Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. κλινική περιλαμβάνει ειδικά κέντρα, μονάδες και τμήματα (Κέντρο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Α. Φωκάς, Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου, Ειδικό Κέντρο Αιμορραγικών Διαθέσεων, Παιδιατρικό Ανοσολογικό και Ρευματολογικό κέντρο Αναφοράς, Διαβητολογικό ιατρείο, Νεφρολογική Μονάδα Παίδων, Ειδικό Κέντρο Κληρονομικών και Μεταβολικών Νοσημάτων), όπου παρακολουθούνται πολλά χρονίως πάσχοντα παιδιά. Η Α΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. εκπαιδεύει τους φοιτητές στο μάθημα «Παιδιατρική», που διδάσκεται στα Ι, ΙΑ και ΙΒ εξάμηνα.

Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα: 

Μακροπρόθεσμη, πολυκεντρική, διαχρονική, μετεγκριτική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης ασφάλειας και αποτελεσματικότητας του HUMIRA@ (Αδαλιμουμάμπη) σε παιδιά με μέτρια έως σοβαρή ενεργό πολυαθρική ή πολυαρθρικής μορφής νεανική ι, Μια ανοιχτή μακροπρόθεσμη, προοπτική μελέτη παρατήρησης για την παρακολούθηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του Ilaris σε ασθενείς με σχετιζόμενα με την κρυοπυρίνη αυτοφλεμονώδη περιοδικά σύνδρομα., Φάρμακο-επαγρύπνιση σε ασθενείς με νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα (NIA) που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες και / ή μεθοτρεξάτη. Ένα αρχείο της διεθνούς οργάνωσης μελετών στην παιδιατρική ρευματολογία και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδιατριακ, Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά φλεγμονωδών νοσημάτων που διαμεσολαβούνται από την ιντερλευκίνη-1 και η ανταπόκρισή τους στην τρέχουσα φαρμακευτική θεραπεία στην Ελλάδα (ILIAD)., Μη επεμβατικές τεχνικές και βιοδείκτες στην πρόληψη και την πρώιμη διάγνωση της καρδιαγγειακής νόσου σε παιδιατρικούς ασθενείς υψηλού κινδύνου., Μία τυχαιοποιημένη, ανοιχτή, ελεγχόμενη μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της υδροχλωρικής Κινακαλσέτης σε παιδιατρικούς ασθενείς με δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό και χρόνια νεφρική νόσο που υποβάλλονται σε εξωνεφρικ, Βάση δεδομένων εκβάσεων της αιμορροφιλίας Α απο τη χρήση ADVATE, Δημιουργία πρότυπου φακέλου παρακολούθησης παιδιατρικών ασθενών με αιμοσφαιρινοπάθειες., An Observational Registry of Abatacept in Patients with Juvenile Idiopathic Arthritis - IM101240"., Μη παρεμβατική μελέτη για την παρακολούθηση της προόδου της οστικής νόσου σε Έλληνες ασθενείς με νόσο Gaucher, με αξιολόγηση των επιπέδων των χυμοκινών MIP-1α και MIP-1β σε συνδυασμό με ποσοτική υπερηχογραφία και σύγκριση με τις συνήθεις μεθόδους (MRI+D, Μία διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων, πολυκεντρική μελέτη για την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της πρεγκαμπαλίνης ως συμπληρωματικής θεραπείας σε παιδιά ηλικίας 1 μηνός έως <4 ετών με εστιακές επιληπτικέςε κρίσεις. , Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη, με εικονικό φάρμακο μελέτη παράλληλων ομάδων διάρκειας δύο ετών για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας, της ανοχής και της φαρμακοκινητικής της άπαξ ημερησίως από στόματος χορηγού, Παρακολούθηση της αύξησης και της εφηβείας των παιδιών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι. , Μακρόχρονη μελέτη της ποιότητας ζωής παιδιατρικών ασθενών με συγγενή υποθυρεοειδισμό., Εκπαιδευτικό πρόγραμμα οικογενειών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου Ι., Συμβουλευτική υπηρεσία για την βελτιστοποίηση των ωφελειών της θεραπείας με αυξητική ορμόνη με τη χρήση νέων προγνωστικών μοντέλων (iGRO).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Αιματολογία, Μεσογειακή αναιμία, Δρεπανοκυτταρική νόσος, Αιμορραγικές διαθέσεις, Επιληψία, Νευροδερματικά σύνδρομα, Κινητικές διαταραχές (εγκεφαλική παράλυση κα), Γενετικά Συνδρόμων, Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές, Νευρομυϊκά Νοσήματα, Αισθητηριακές διαταραχές, Μεταβολικά Νοσήματα, Χρόνια νεφρική νόσος, Μεταμόσχευση νεφρού, Παιδική Υπέρταση, Σακχαρώδης Διαβήτης, Aυτοάνοσα, Pευματικά και των Αντιφλεγμονώδη νοσήματα της παιδικής ηλικίας, Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες

Κύριος εργαστηριακός εξοπλισμός: 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ CELL-DYN 3700 ANAΛΥΤΗΣ AX SYM ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΖΕΙSS Axiolab ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ Paragon ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ DNA (GEL) KAI ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ (PCR) ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΠΩΑΣΗΣ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑ MODEL 1575 ΜΗΧΑΝΗΜΑ MODEL 550 - Δύο ηλεκτροεγκεφαλογράφους με δυνατότητα video EEG (βίντεο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα) - Μηχάνημα καταγραφής οπτικών προκλητών δυναμικών - Μηχάνημα καταγραφής ακουστικών προκλητών δυναμικών - Μηχάνημα καταγραφής σωματοαισθητικών προκλητών δυναμικών - Μηχάνημα καταγραφής ταχυτήτων αγωγιμότητας νεύρων - Ηλεκτρομυογράφο - Σύστημα υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC) με παραγωγοποίηση με ο-φθαλαλδεΰδη (OPA), αυτόματο δειγματολήπτη και σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών - Σύστημα χρωματογραφίας επί χάρτου (TLC) - Συσκευή προσδιορισμού αμμωνίας με τη μέθοδο της μικρο-διήθησης (micro-diffusion) - Φυγοκέντρους - Πεχάμετρο - Οπτικό φωτόμετρο - Υδατόλουτρο - Κλίβανο - Συσκευή Vortex - Απαγωγό θάλαμο για το χειρισμό πτητικών αντιδραστηρίων - Ψυγείο (4◦C) και καταψύκτη (-20◦C) - Ζυγό ακριβείας - Ταινίες βιοχημικής ανάλυσης ούρων - Διάφορα χημικά αντιδραστήρια (σε υγρή και στερεή μορφή) Αυτόματος νεφελομετρικός αναλυτής Κυτταρομετρητής ροής Αυτόματοι αναλυτές ELISA (2) Μικροσκόπιο ανοσοφθορισμού Φυγόκεντρος Κλίβανος Καταψύκτες Λοιπός βοηθητικός εργαστηριακός εξοπλισμός

Διενεργούμενες εξετάσεις: 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΛΕΥΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΧΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΡΥΘΡΩΝ ΤΚΕ ΧΡΩΣΗ ΔΕΚ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΡΕΠΑΝΩΣΗΣ Μέτρηση Hb F ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ ΜΕ 24ωρη ΕΠΩΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΕΡΡΙΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ ΧΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ DNA PCR -ηλεκτροεγκεφαλογράφημα-βίντεο ηελεκτροεγκεφαλογράφημα - καταγραφή οπτικών προκλητών δυναμικών -καταγραφή ακουστικών προκλητών δυναμικών -καταγραφή σωματοαισθητικών προκλητών δυναμικών - καταγραφή ταχυτήτων αγωγιμότητας νεύρων - μυογράφημα -Προσδιορισμός επιπέδων γαλακτικού οξέος στο ολικό αίμα και στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) με ενζυμική, χρωματομετρική μέθοδο - Προσδιορισμός επιπέδων αμμωνίας στο ολικό αίμα με μέθοδο μικρο-διήθησης - Ανίχνευση αμινοξέων στα ούρα (τυχαίο δείγμα), ποιοτικά με χρωματογραφία επί χάρτου (TLC) - Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων στο πλάσμα, στο ENY και στα ούρα (τυχαίο δείγμα), με σύστημα HPLC της εταιρείας RIGAS LABS - Τεστ κυστίνης χρωματομετρικά με νιτροπρωσσικό νάτριο - Sulfite test, χρωματομετρικά - Προσδιορισμός βανιλλυλμανδελικού οξέος (VMA) σε ούρα 24ώρου, ποιοτικά με χρωματογραφία επί χάρτου (TLC) - Προσδιορισμός επιπέδων σερουλοπλασμίνης ορού, χρωματομετρικά και φασματοφωτομετρικά - Προσδιορισμός επιπέδων oμοκυστεΐνης ορού, με αυτόματο αναλυτή AXSYM της εταιρείας ABBOT - Ανίχνευση αναγωγικών ουσιών στα ούρα με ταινίες εμβάπτισης και TLC. -Σακχαρόγραμμα ούρων, ποιοτικά με TLC -Ανίχνευση ολιγοσακχαριτών ούρων, ποιοτικά με TLC -Προσεχώς και ανίχνευση βλεννοπολυσακχαριτών ούρων, με ηλεκτροφόρηση -Βιοχημική ανάλυση ούρων, με ταινίες -Ανίχνευση αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα, χρωματομετρικά -Προσδιορισμός pH κοπράνωνΑνοσοσφαιρίνες ορού IgG, IgA, IgM, IgE, IgD Υποτάξεις IgG Ανοφαινότυπος λεμφοκυττάρων με κυτταρομετρία ροής Φαγοκυττάρωση Παράγοντες συμπληρώματος (C3c, C4 και αναστολέας εστεράσης) Ποσοτικός προσδιορισμός πρωτεινών οξείας φάσης (hsCRP, φερριτίνη κά) Ρευματοειδής παράγοντας Συστατίνη ορού b2-μικροσφαιρίνη ούρων και ορού Αντιπυρηνικά αντισώματα ΑΝΑ dsDNA anti –ENA (anti-SSA, anti-SSB, anti-Sm, anti-URNP, anti-Jo, anti-Scl70, anti CENP mpo -ANCA, PR3-ANCA b2GP-αντικαρδιολιπινικά Ηπατονεφρικά αντισώματα ASMA αντισώματα R1 αντισώματα AEM αντισώματα TPO αντισώματα TG αντισώματα PCA αντισώματα ICA αντισώματα AMA αντισώματα

Συνεργασίες με τμήματα ΑΠΘ: 

Β’ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ - Γ’ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο Ιπποκράτειο , Α’ Νεογνολογική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Νευροχειρουργική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Δ’ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Β’ Παθολογική Κλνική ΑΠΘ, 2nd Pediatric Dept. A.U.Th., AHEPA Hospital , 3rd Pediatric Dept. A.U.Th., Hippokration Hospital of Thessaloniki, 1st Neonatal Department, Hippokration Hospital of Thessaloniki Neurosurgery Clinic, Hippokration Hospital of Thessaloniki, 4th Pediatric Dept. A.U.Th., Papageorgiou Hospital, 2nd Internal Medicine Dept AUTh

Συνεργασίες με τμήματα εσωτερικού: 

-Παιδιατρική Κλινική ΕΣΥ, Νοσοκομείο Γεννηματάς, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων Νοσοκομείου Ιπποκράτειο, Νεογνολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Παιδοχειρουργική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείo, ΠΑΙΔΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ, Εργαστήριο Ενδογενών Μεταβολικών Νοσημάτων, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Αθήνα, - Pediatric Department of Gennimatas Hospital, Pediatric Intensive Care Unit of Hippokration Hospital, Neonatal Intensive Care Unit, Hippokration Hospital, Pediatric Surgery Clinic, Hippokration Hospital, Pediatric Oncology Department, Hippokration Hospital,Thalassemia and Sickle cell disease Unit, Hippokration Hospital, Laboratory of Biochemical Genetics, National Institute of Children’s Health, Athens

Συνεργασίες με τμήματα εξωτερικού: 

Metabolic Laboratory University of Heidelberg, Department of Pediatric Neurology and Neurodevelopment Pediatrics, Boston Children Hospital, Harvard University of USA - Department of Pediatric Neurology, Southampton University of USA, Centre for Brain and Behavior, Mount Sinai University, New York, USA, Molecular Genetics Laboratory, Great Ormont Street Hospital for Children, London, UK, Evelina Children’s Hospital, St Thomas Hospital, Lamberth Palace Road, London, UK, , STOFFWECHSELZENTRUM UNIVERSITATAS, KINDERKLINIK, Heidelberg, Germany, Laboratory of Genetic Metabolic Diseases, Depts of Clinical Chemistry and Pediatrics, VU University Medical Center, Amsterdam, The Netherlands, Klinische-Biocheme und stoffwechel und Lab fur Hematologue, Zentrum fur kinderhekunde und Jugendmedizin, Universitats Klinikum Freiberd , Biochemical Genetics Laboratory, The Cyprus Institute of Neurology and Genetics, Nicosia, Cyprus, Dept of Clinical Chemistry, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden. , Research collaboration (through multicenter studies) with Pediatric Rheumatology International Organization (PRINTO) located in Gaslini Hospital, Genoa, Italy since 2000 and the Pediatric Rheumatology European Society (PRES). Research collaboration (through multicenter studies) with the European Society for Primary Immunodeficiencies (ESPID) since 2008

Members

Ονοματεπώνυμο Rank Επικοινωνία
Efthymia Vargiami Associate Professor evargiam@auth.gr
Dimitrios Zafeiriou Professor dizafeir@auth.gr
2310992963
Marina-Kely Economou Associate Professor kely@auth.gr
2310892452
Nikoleta Printza Associate Professor nprintza@auth.gr
2310992848
Styliani Stampouli Associate Professor sstaboul@auth.gr
Maria Trachana Professor mtrachan@auth.gr
2310992986
Evangelia Farmaki Associate Professor farmakg@auth.gr
Athanasios Christoforidis Associate Professor christoforidis@auth.gr

Contact

Secretariat of the School of Medicine
 

Connect

School of Medicine's presence in social networks
Follow Us or Connect with us.