The english version of the website is under development. Wherever text appears in Greek, it means it has not been translated yet.

Course

Τεχνολογία και πρότυπα ιατρικών συσκευών και δεδομένων

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Τεχνολογία και πρότυπα ιατρικών συσκευών και δεδομένων / Technology and standards of medical devices and data
Κωδικός ΙΠΓ004
Διατμηματικό Πρόγραμμα ΔΠΜΣ Ιατρική Πληροφορική (2018-σήμερα)
Συνεργαζόμενα Τμήματα Ιατρικής
Πληροφορικής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/η Παναγιώτης Μπαμίδης
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 600004403

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ Ιατρική Πληροφορική (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Υποχρεωτικό 3 2 8

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος Τεχνολογία και πρότυπα ιατρικών συσκευών και δεδομένων
Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία 2
Class ID
600133406
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών (-τριών) με τις έννοιες, τεχνολογίες και μεθοδολογίες που υπάρχουν πίσω από τη σύσταση και ανάπτυξη προτύπων ιατροτεχνολογικών συσκευών και δεδομένων καθώς και της επικοινωνίας συστημάτων στο χώρο της Ιατρικής Πληροφορικής. Πρόκειται για πρότυπα που, στη σύγχρονη μορφή τους, παρέχουν σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας ενός Οργανισμού/Υπηρεσίας Υγείας ή μιας άλλης οντότητας στο χώρο της Ιατρικής Πληροφορικής τη δυνατότητα να εκτελεί τις εντεταλμένες διαδικασίες με σαφώς προκαθορισμένο τρόπο και αποτέλεσμα, πάντα λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο αριθμό παραμέτρων και όγκο της σύγχρονης πληροφορίας.

Μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
-γνωρίζουν τις έννοιες πρότυπο, οδηγία, πρωτόκολλο και της ύπαρξης επιτροπών ορισμού των σε παγκόσμια κλίμακα
-κατανοούν το εύρος των τεχνολογιών και μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη προτυποποίηση
-αφομοιώσουν ενδεικτικά πρότυπα μέσα από παραδείγματα ή/και εργαλεία πρακτικής εφαρμογής
-γνωρίζουν διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούν ως αυριανοί επαγγελματίες του χώρου

Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΤΠΙΣΔ-εισαγωγή στην Βιοϊατρική Πληροφορική & Τεχνολογία - Δεξιότητες.
Ορισμοί και επιτροπές, είδη προτύπων στην Βιοϊατρική Πληροφορική & Τεχνολογία, Πρότυπα & Οντολογίες
Πιστοποίηση ISO 9001:2000
Iατροτεχνολογικός εξοπλισμός, Κωδικοποίηση-ονοματολογία ιατρικών συσκευών (UMDNS-GMDN) - θέματα ασφάλειας - επαγρύπνησης
Πρότυπα ηλεκτρονικής (ιατρικής) εκπαίδευσης (Creative Commons, SCORM, MedBiq, mEducator) - 2
Διαγνωστικές συσκευές
Πρότυπα διαλειτουργικότητας: εισαγωγή, θεωρία, HL7, RIM, CDA– παραδείγματα – ασκήσεις
Πρότυπα κατασκευής συσκευών (instrumentation) και ανάλυσης των δεδομένων τους
DICOM
Ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συστήματα (Embedded systems) & πρότυπα ασύρματης επικοινωνίας σε ιατρικές συσκευές
Πρότυπα ιατρικών κωδικοποιήσεων (ICD, DSM, SNOMED κτλ)- Πρότυπα ευχρηστίας, προσβασιμότητας & διαχείρισης πληροφορίας, πιστοποίηση ποιότητας
Παρουσιάσεις εργασιών
Λέξεις Κλειδιά
πρότυπο, οδηγία, πρωτόκολλο, οργανισμοί προτύπων, τεχνικές επιτροπές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Podcast
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις 22
Σεμινάρια 2
Εργαστηριακή Άσκηση 2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων 10
Φροντιστήριο 2
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο 2
Εκπόνηση μελέτης (project) 120
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 40
Εξετάσεις 40
Σύνολο 240
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συμμετοχή σε διαδραστικό φόρουμ
Γραπτές εξετάσεις
Εκπόνηση εργασίας.
Παρουσίαση εργασίας
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13256855
Βιοπληροφορική-Εφαρμογές Υπολογιστών στη Φροντίδα Υγείας και τη Βιοϊατρική
Συγγραφείς: Cimino J., Shortlife
-Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22766539
Συγγραφείς: Αθηνά Λαζακίδου
Προηγμένα Συστήματα και Υπηρεσίες Πληροφορικής στο Χώρο της Υγείας
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-Π. Μπαμίδης, Κ. Παπάς, Ιατρική Πληροφορική & Διαδίκτυο στις Σύγχρονες Υπηρεσίες Υγείας, (Έκδοση) Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2008
-Κωσταγιόλας Π., Κατεϊλίδου Δ., Χατζοπούλου Μ. Βελτιώνοντας την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας, Παπασωτηρίου 2009
-S. S. Spyrou, PD Bamidis, I Chouvarda, G Gogou, SΜ Tryfon, N Maglaveras, "Health Care Informatics Standards: Comparison Of The Approaches", Health Informatics Journal, Vol 8(1):16-21, 2002
-Konstantinidis, S., Kaldoudi, E., Bamidis, P. Enabling content sharing in contemporary medical education: A review of technical standards (2009) Journal on Information Technology in Healthcare, 7 (6), pp. 363-375.
-S. Spyrou, P. Bamidis, N Maglaveras, “Health Information Standards: Towards Integrated Health Information Networks”, in Handbook of Research on Information Technology Management and Clinical Data Administration in Healthcare, Ashish N. Dwivedi (ed), Medical Information Science Reference, IGI Global, ISBN: 978-1-60566-356-2, Hershey, PA, USA, 2009
-Konstantinidis ST, Bamidis PD. Why decision support systems are important for
medical education. Healthc Technol Lett. 2016 Mar 21;3(1):56-60. doi:
10.1049/htl.2015.0057.
-Konstantinidis EI, Bamparopoulos G, Billis A, Bamidis PD. Internet of things
for an age-friendly healthcare. Stud Health Technol Inform. 2015;210:587-91.
-Bamparopoulos G, Konstantinidis E, Bratsas C, Bamidis PD. Towards exergaming
commons: composing the exergame ontology for publishing open game data. J Biomed
Semantics. 2016 Feb 9;7:4. doi: 10.1186/s13326-016-0046-4. eCollection 2016.
Erratum in: J Biomed Semantics. 2016;7:31.
-Kaldoudi E, Dovrolis N, Konstantinidis ST, Bamidis PD. Depicting educational
content repurposing context and inheritance. IEEE Trans Inf Technol Biomed. 2011
Jan;15(1):164-70. doi: 10.1109/TITB.2010.2092442.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-05-2017

Contact

Secretariat of the School of Medicine
 

Connect

School of Medicine's presence in social networks
Follow Us or Connect with us.