2

Περιβάλλον και Υγεία

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Περιβάλλον και Υγεία / Environment and Health
Κωδικός ΙΑ2005
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Κοινό

Ιατρική Ψυχολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Ιατρική Ψυχολογία / Medical Psychology
Κωδικός ΙΑ2004
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Κοινό

Ιατρική Εκπαίδευση

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Ιατρική Εκπαίδευση / Medical Education
Κωδικός ΙΑ2003
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Κοινό

Ελληνική Ιατρική Ορολογία IΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Ελληνική Ιατρική Ορολογία IΙ / Greek Medical Terminology II
Κωδικός ΙΑ1013δ
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή

Γερμανική Ιατρική Ορολογία II

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Γερμανική Ιατρική Ορολογία II / German Medical Terminology II
Κωδικός ΙΑ1013γ
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή

Γαλλική Ιατρική Ορολογία II

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Γαλλική Ιατρική Ορολογία II / French Medical Terminology II
Κωδικός ΙΑ1013β
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή

Αγγλική Ιατρική Ορολογία II

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Αγγλική Ιατρική Ορολογία II / English Medical Terminology II
Κωδικός ΙΑ1013α
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή

Γενική Φυσιολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Γενική Φυσιολογία / General Physiology
Κωδικός ΙΑ1012
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Κοινό

Βιοχημεία I

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Βιοχημεία I / Biochemistry I
Κωδικός ΙΑ1011
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Υπεύθυνος/η

Γενική Ιστολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Γενική Ιστολογία / General Histology
Κωδικός ΙΑ1010
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Υπεύθυνος/η

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - 2

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.