2

Κλινική και Χειρουργική Ανατομία Κεφαλής και Τραχήλου: Θεωρία και Κλινική Πρακτική Άσκηση

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Κλινική και Χειρουργική Ανατομία Κεφαλής και Τραχήλου: Θεωρία και Κλινική Πρακτική Άσκηση / Clinical and Surgical Anatomy of Head and Neck: Lectures and Practice
Κωδικός ΜΙΝΒ004
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο

Εξόρυξη δεδομένων

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Εξόρυξη δεδομένων / Data mining
Κωδικός E6
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Υπεύθυνος/η

Υπολογιστική ιατρική έρευνα

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Υπολογιστική ιατρική έρευνα / Computational medical research
Κωδικός E5
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή

Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση / Systematic review and meta-analysis
Κωδικός E4
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή

Προχωρημένες γνώσεις Στατιστικής

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Προχωρημένες γνώσεις Στατιστικής / Advanced Statistics
Κωδικός E3
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή

Εισαγωγή στη Βιοηθική

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Εισαγωγή στη Βιοηθική / Introduction to Bioethics
Κωδικός E2
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή

Συγγραφή επιστημονικής μελέτης ή ερευνητικής πρότασης

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Συγγραφή επιστημονικής μελέτης ή ερευνητικής πρότασης / How to write a paper or a grant proposal
Κωδικός E1
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας

Πρακτική Άσκηση Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Πρακτική Άσκηση Ι / Practical Training I
Κωδικός ΜΙΚΒ0019
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή

Ιατρική Πληροφορική

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Ιατρική Πληροφορική / Medical Informatics
Κωδικός ΜΙΚΒ0012
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή

Καρδιοχειρουργική ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Καρδιοχειρουργική ΙΙ / Cardiac Surgery II
Κωδικός ΜΙΚΒ0011
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - 2

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.